The auction will start on 19.04.2024

Auction 38. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5121

1590 około, list do Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, nadawca - Stanisław Barzy hrabia Korczak, który po śmierci ostatniego z Kmitów odziedziczył po nim zamek w Wiśniczu, który w 1593 roku wraz z okolicznymi dobrami sprzedał, za 85.000 złotych polskich adresatowi niniejszego listu, Sebastianowi Lubomirskiemu uważanemu za twórcę potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich; zakup zamku w Wiśniczu wynikał nie tylko z przyczyn ekonomicznych, ale miał przede wszystkim podnieść prestiż rodu Lubomirskich jako spadkobierców i powinowatych potężnych niegdyś Kmitów; całość w dobrym stanie zachowania; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


400 PLN
5122

1605 list Zygmunta Forgacza (podpis "Sigismondo Forgacz comes Alt nogrodensis") ze Spiszu, pisany po łacinie do Sebastiana Lubomirskiego -twórcy potęgi i znaczenia rodu Lubomirskich, senatora Rzeczypospolitej, kasztelana wojnickiego, starosty sandomierski, sądeckiego i spiskiego; całość w dobrym stanie zachowania; pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


500 PLN
5123

1777 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, list z pełną treścią, datowany 14 maja, wysłany z Warszawy do Hodimont; posiada adnotacje dotyczące wyłącznie porta - wpisane czarnym i czerwonym atramentem - gdyż w tym czasie nie stosowano jeszcze pieczęci nadawczych; walor w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
5124

1807 "Grande Armee No.31" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - 5 Dywizja Kawalerii gen.Lorge (w składzie 5 korpusu marszałka Lannesa), list wysłany 6.VII w przeddzień powstania Księstwa Warszawskiego, powołanego przez Cesarza Napoleona do życia traktatem pokojowym w Tylży, zawartym po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Frydlandem 14.VI; pięć dni później wprowadzono zawieszenie broni (19.VI), a traktat podpisano w dniach 7-9.VII; list z "pola walki", napisany 6.VII przez żołnierza (czy raczej oficera) do Francji; bardzo ciekawa treść nawiązująca do historycznych wydarzeń i ziem polskich, mówiąca między innymi o wzięciu do niewoli pułkownika kozaków w okolicach miejscowości Visokie (Wysokie Mazowieckie), jego protestach mówiących coś o zawieszeniu broni, odesłaniu go dla pewności na tyły, a po oficjalnym potwierdzeniu wiadomości o zawieszeniu broni, o wycofaniu się za Narew; czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 31 GRANDE ARMEE, odręczna adnotacja o wysokości porta; kompletny historyczny dokument w idealnym stanie zachowania; dołączony angielski opis fascynującej treści listu.


2 500 PLN
5125

1817 około, list wysłany 5.III z Kępna (Kempen) do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy, kasownik odbiorczy na odwrocie, dodatkowo stempelek doręczyciela; z kolekcji S.Rosińskiego.


40 PLN
5126

1820 list z Płocka wysłany 22.X do Brodnicy, czerwony stempel nadawczy typu IB (265b); adnotacja zwalniająca z opłaty pocztowej "Służba Rząd Cywil".


55 PLN
5127

1821 list (koperta) do Teresy księżnej Druckiej Lubeckiej z hrabiów Scipio del Campo, przywieziony z Petersburga do Warszawy, skąd 10.II został wysłany do Wiednia, odręczna adnotacja "de St Peterbourg", warszawski stempel nadawczy typu IB (398d), na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy z herbami; bardzo dobry stan zachowania.

1819 list (koperta) rekomendowany, wysłany 18.IV z Lublina do Hrubieszowa, rzadki stempel nadawczy typu IB (168b) o wymiarach 25x4,5 mm, czerwoną kredką wpisana wysokośc opłaty "15", zwraca uwagę wyszukany sposób adresowania listu: "Wielmożnemu Imć: Panu Witalisowi Sobieszczańskiemu Mnie wielce Kochanemu Stryaszkowi Dobrodziejowi najosobliwszemu Panu w Hrubieszowie"; na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.

1830 list wysłany 22.VIII z Lublina do Kielc, rzadki stempel nadawczy typu IB (168d) o wymiarach 22x3,5 mm z odwróconą cyfrą "2" w dacie !!! stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA); dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


2 500 PLN
5128

1825 list wysłany 2.VIII z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości i data wysyłki wpisane ręcznie.


30 PLN
5129

1825 po, list wysłany 27.VIII z miejscowości Fiddichow (Widuchowa) do Szczecina, na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć urzędowa; doskonały stan zachowania.


30 PLN
5130

1825 strona adresowa listu pieniężnego tzw. "obciążonego" (adnotacja "przytem paczka Sig. 14.M. srebrem Złp 23"), wysłanego 8.X na koszt odbiorcy (adnotacja "Na koszt") z Łaska do Kalisza, stempel nadawczy typu IIA (176a), liczne adnotacje pocztowe, dzięki czemu walor prezentuje się efektownie i na karcie albumowej z powodzeniem może zastąpić (jak widać) kompletny list; bardzo dobry stan zachowania.

1819 list wysłany 28.I z Siewierza do Częstochowy, stempel nadawczy typu IIA (331a) z wpisaną, co bardzo rzadkie, pełną datą, dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "I(nteres) Poczty"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


450 PLN
5131

1827 list wysłany 17.X z miejscowości Miejska Górka (Gorchen) do Wschowy (Fraustadt), adnotacja "Franco" z dopisaną czerwonym atramentem cyfrą "2"; na odwrocie pieczęć lakowa.


40 PLN
5132

1827 przed, koszulka listu wysłanego 20.V z Płocka do Brodnicy, stempel nadawczy typu IB (265b); liczne dopiski dotyczące wysokości opłat, m.in. adnotacja: "całe Franco w talarach jest"; na odwrocie trzy (niekompletne) urzędowe pieczęcie lakowe "KROLESTWO POLSKIE ASS:TRYBUNA:WOIEWOD:PLOCKIEGO"; dekoracyjny walor w rzeczywistości prezentujący się korzystniej niż na powyższej ilustracji.


200 PLN
5133

1829 list wysłany 1.VI ze Strzelna (Strzellno) do Bydgoszczy, duży dwuwierszowy stempel nadawczy - wysoka wycena w katalogu Feuser, podstawowego dla obszaru Niemiec (w tym ziem polskich które zostały zagrabione w wyniku zaborów); stempel przejściowy Inowrocław; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
5134

1830 około, "K:K:ABSATZ/ POSTAMT/ TARNOW" wyjątkowo dobrze zachowana pocztowa pieczęć lakowa z godłem na odwrocie listu urzędowego (wycinek); pod skrzydełkiem listu druga pieczęć w idealnym stanie zachowania; dodatkowo lakowa pieczęć urzędowa nadawcy: "TARNOVIENSIS SIGILLUM OFFI... DEPOSITORIUM C:R: FORI NOBIL"; nieczęsto spotykany walor.


200 PLN
5135

1833 list wysłany 4.X z miejscowości Witkowo do Bydgoszczy, dwuwierszowy stempel nadawczy, w lewym górnym rogu wpisana waga przesyłki "1 1/2"; z kolekcji S.Rosińskiego.


80 PLN
5136

1833 list wysłany 18.XI z miejscowości Włoszczowa do Kielc, czarny stempel nadawczy typu IIB (419d), rzadka odmiana w prostokątnej ramce; obok stempla dopisana - co rzadkie - pełna, wraz z rokiem data wysyłki; adnotacja zwalniająca przesyłkę od opłaty pocztowej "In(teres) Rząd(owy)"; zaczerniony adres odbiorcy; na odwrocie pieczęć nadawcy.


150 PLN
5137

1833/48 obwoluta listu z Tuszyna do Piotrkowa.


80 PLN
5138

1834 list z pełną treścią, wysłany 2.V z Bydgoszczy (Bromberg) do miejscowości Osiek Wielki (Wodzek); efektowny "nerkowy" stempelek nadawczy, na odwrocie pieczęć urzędowa nadawcy.


50 PLN
5139

1834 list wysłany 8.VI ze Środy (Schroda) do Poznania, dwuwierszowy stempel nadawczy; całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


50 PLN
5140

1834 list prywatny wysłany 4.XII ze Zgierza do Warszawy, jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA (446a), obok stempla dopisana - co rzadkie - pełna, wraz z rokiem, data wysyłki; adnotacja w lewym dolnym rogu "porto opłacone", a obok wpisana wysokość opłaty 30; dodatkowy dopisek dotyczący trasy wysyłki "przez Łowicz"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
5141

1834 list wysłany 17.IX z Pabianic do Warszawy, jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB (254c), adnotacja zwalniając przesyłkę od opłaty pocztowej "Interes Rządowy/ świ(adczy) X. D Biedermann", nadawcą był Daniel Biedermann - pastor pabianickiej parafii ewangelickiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania: gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
5142

1836 list wysłany z Wadowic do Lwowa, jednowierszowy stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 35,- euro), na odwrocie łukowy stempel odbiorczy z datą "20.Dec 836" (Adamczyk/Bartke 25,- euro) i sucho tłoczona zalepka z herbem; z kolekcji S.Rosińskiego.


120 PLN
5143

1838 list z pełną treścią, wysłany 7.IX z Gostynia (Gostyn) do Rawicza, dwuwierszowy stempel nadawczy, dodatkowo stempelek listonosza "SARG", na odwrocie czerwonym atramentem wpisano masę przesyłki "1 1/2"; pieczęć urzędowa nadawcy.


40 PLN
5144

1839 i 1842 dwa listy (druki - karty drożne) wysłane z Kalwarii do Suwałk:

5.II, czarny jednowierszowy w podwójnej ramce stempel nadawczy typu IIC (119b), stempelek "Interes Rządowy", wewnątrz listu bardzo rzadko spotykana adnotacja dotycząca konwojowania aresztanta do Maryampola z pieczęcią burmistrza na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej;

5.X, czerwony jednowierszowy w podwójnej ramce stempel nadawczy typu IIC (119b), stempelek "Interes Rządowy"; obie całości pochodzą ze zbioru M.Bojanowicza i są opatrzone jego faksymile.


350 PLN
5145

1839 dwułutowy list wysłany 20.III z Tarnowa do Lwowa, dwuwierszowy stempel nadawczy, na odwrocie ładnie odbity kasownik odbiorczy, adnotacje pocztowe dotyczące wagi przesyłki; na odwrocie sucho tłoczona zalepka nadawcy; gwarancja Adamczyk.


100 PLN
SOLD
5146

1840 list wysłany 21.V z miejscowości Weiskirchen do Przeworska, na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy z datą (Adamczyk/Bartke 20,- euro); z kolekcji S.Rosińskiego.


40 PLN
5147

1844 list z pełną treścią, wysłany 21.III z miejscowości Lądek (Landeck) do Nowej Rudy (Neurode), list w całości opłacony przez nadawcę, adnotacja "fr(anco)" z dopisaną czerwonym atramentem wysokością opłaty pocztowej "2", na odwrocie efektowna, świetnie zachowana pieczęć lakowa.


50 PLN
5148

1845 list na koszt adresata, wysłany z Krotoszyna do miejscowości Rupin, ramkowy stempel nadawczy Krotoschin 20.11 i tranzytowe: Kalisz (30.11), Warszawa (1.12), Łomża (5.12) i odbiorczy Kolno, adresat odmawia opłacenia przesyłki, odpowiednia adnotacja po lewej stronie listu "aresztowany wykupić nie chciał", po kilku miesiącach wahań, stemple: Kolno (15.4), Łomża (15.4), prawdopodobnie 6 maja druga próba doręczenia, a potem zwrot do nadawcy "retro do Krotoszyna", stemple: Kolno (6.5), Łomża (6.5), Warszawa (8.5), Kalisz (9.5) i odbiorczy w Krotoszynie 10.5 (stempelek nadejścia); unikalny pruski stempelek "Controlle der Portofreiheit" spotykany na nieopłaconych listach; dekoracyjna całość o niezwykle bogato udokumentowanym, niespotykanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; jako bezpłatny dodatek list wysłany 18.II z miejscowości Strzelno do Bydgoszczy, kasownik nadawczy nieopisany u Feusera !!! dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 800 PLN
5149

1845 list prywatny! z pełną treścią, wysłany 28.X z Kalisza do Soczewki, stempel nadawczy typu IIID (117d) z ozdobnikiem (odmiana "K z kreską"), bardzo wczesne użycie - wg PZP stempel wprowadzono do eksploatacji w 1849; adnotacja pocztowa o wysokości opłaty (?) "16 1/2"; doskonały stan zachowania; z kolekcji i z gwarancją M.A.Bojanowicza.


300 PLN
5150

1846 list - druk wysłany 12.X z Wiśnicza (Wisznicz) do Wieruszyc, na odwrocie kasownik Gdów 13.X.


70 PLN
5151

1848 list wysłany 23.I z miejscowości Dukla do Przemyśla, dwuwierszowy stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 45,- euro), na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy z datą 24.I (Adamczyk/Bartke 15,- euro) i sucho tłoczona zalepka z herbem; z kolekcji S.Rosińskiego.


120 PLN
5152

1849 list wysłany 7.II z Pilzna do Tarnowa, dwuwierszowy stempel nadawczy; na odwrocie kasownik odbiorczy.


20 PLN
5153

1850 list wysłany 27.I z Wieliczki do miejscowości Droginia, niebieski dwuwierszowy stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 30,- euro), na odwrocie przejściowy dwuwierszowy stempel z datą - Myślenice (Adamczyk/Bartke 15,- euro) i pieczęć lakowa.


100 PLN
5154

1851 potwierdzenie nadania (recepis) listu pieniężnego, wysłanego 10.XII z Nowego Sącza (Sandec) do Wiednia.


50 PLN
5155

1853 list zagraniczny, wysłany 7.X z Warszawy do Paryża, pruski stempel kraju pochodzenia "AUS RUSSLAND", stemple ambulansów: BRESLAU-BERLIN (8.10), BERLIN-MINDEN (9.10), rzadki na liście z Polski - Coeln-Verviers (11.10) "PRUSSE - VALENCIENNES", niekatalogowany w Feuserze stempelek z liczbą "11" i wpisana ręcznie cyfra "3", oznaczające wysokość opłaty pocztowej; kasownik odbiorczy 30.IX, liczne adnotacje pocztowe dotyczące porta; zgrabna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, w dobrym stanie zachowania.

1859 list zagraniczny, wysłany 19.IV z Warszawy do Bazylei, pruski stempel kraju pochodzenia "AUS RUSSLAND", stemple ambulansów: BRESLAU-BERLIN (20.4), rzadki badeński ośmiokątny stempelek tranzytowy, E.B.Curs VII", ręcznie wpisane adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach: "20", "3", "80"; kasownik odbiorczy BASEL 28.APR, słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
5156

1856 list z pełną treścią, wysłany 4.VII z Miłosławia (Miloslaw) do Meiningen w Saksonii, na odwrocie pieczęć lakowa i kasowniki: tranzytowy Eisenach i odbiorczy; doskonały stan zachowania.


40 PLN
5157

1858 list z pełną treścią, wysłany 14.IX z Paczkowa (Patskchau) do Nowej Rudy (Neurode), dwuwierszowy kasownik nadawczy w ramce, na odwrocie pieczęć lakowa i kasownik odbiorczy.


30 PLN
5158

1858 list z Płocka 9.8.68 do Austrii opłacony znaczkami rosyjskimi unieważnionymi polskim stemplem numerowym Płocka 253, stempelek FRANCO i austriacki stempel graniczny POLOGNE,na odwrocie austriackie stemple odbiorcze, koperta w średnim stanie zachowania ale o dobrej prezentacji.


Mi.18, 19, 21 
1 100 PLN
5159

1862 potwierdzenie nadania (recepis) listu pieniężnego o wartości 500 florenów, wysłanego z Tarnowa.


40 PLN
5160

1863 około, list (koszulka) wysłany 17.XI z Rypina, dwuwierszowy rosyjsko - polski stempel nadawczy typu VIIIA (316b) z dopisaną ręcznie datą.


30 PLN