The new auction will start soon

Auction 36. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18158

1918 Obszary byłego zaboru austriackiego, prekursory (wydania krakowskiego) - znaczki poczty austro-węgierskiej użyte przed wprowadzeniem znaczków polskich, list polecony wysłany 28.XI z Przemyśla do Krakowa.


Mi.144, 149 
120 PLN
18159

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 99 projektów znaczków w kolorze czarnym, 4 na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; wycięte z tej książeczki projekty autorów tak znanych jak Bartłomiejczyk, Trojanowski, Husarski czy Tom często sprzedawane są na aukcjach jako próby, niektóre niewiele się od prób różnią, książeczka poszukiwana na rynku kolekcjonerskim, kompletna i w tak dobrym stanie szalenie rzadka.


2 400 PLN
18160

1919 wydanie PKL, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 h. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
160 PLN
18161

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczki za 6 hal. gwarancja Schmutz.

Fi.55-65
Mi.54-64 
300 PLN
18162

1919 wydanie Komisji Rządowej, seria w czworoblokach, gwarancja Perzyński.

Fi.55-65
Mi.54-64 
200 PLN
18163

1919 wydanie PKL, kasowany znaczek za 2 hal. z błędem "przerwa w ramce nad TA", gwarancja Krawczyk.

Fi.55 B
Mi.54 
30 PLN
18164

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z błędem "zgrubienie na szyi orła".

Fi.56s
Mi.55 
50 PLN
18165

1919 list z Zaryte 26.III.19 do Krakowa.

Fi.60, 75B
Mi.59, 79 
80 PLN
SOLD
18166

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list polecony z Białej do Bogumina z jednego z pierwszych dni obiegu 11.II.19.

Fi.62
Mi.61 
180 PLN
18167

1919 wydanie Komisji Rządzącej, fragment koperty urzędowego listu poleconego z Tarnowa 7.III.19.

Fi.62
Mi.61 
40 PLN
18168

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
120 PLN
18169

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
320 PLN
18170

1919 miejscowy list z Krakowa nadany 21.II.19 opłacony znaczkiem austriackim nie mającym mocy obiegowej, koperta od góry mocno przycięta i rozdarta.

Fi.74B
Mi.78 
40 PLN
18171

1919 list polecony z Krakowa 22.XI.19 do ministerstwa w Poznaniu, koperta poplamiona jak na obrazku, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.74B, 75B, 79B
Mi.78, 79, 83 
50 PLN
18172

1919 list sądowy z Gorlic do Krakowa, oba znaczki z usterkami druku opisanymi w PZP.

Fi.74B, 77B
Mi.78, 81 
40 PLN
18173

1919 list z Wadowic 12.XII.19 do Austrii, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K1.

Fi.74B, 77B
Mi.78, 81 
40 PLN
SOLD
18174

1919 list z Krakowa 25.V.19 do Poznania.

Fi.75B, 76B
Mi.79, 80 
10 PLN
18175

1919 przekaz paczkowy z Wolbromia 25.XI.19 do Ostrowca, znaczek opłaty skarbowej użyty jako znaczek opłatny, a znaczek opłatny użyty jako znaczek dopłatny w Ostrowcu.

Fi.75B, 82A
Mi.74, 79 
180 PLN
SOLD
18176

1919 kartka o charakterze filatelistycznym (przefrankowana i bez treści) z Krakowa 30.III.19 (wczesne użycie całostki krakowskiej) do Wiednia, nadruk typ 93, znaczek za 10 hal. z silnie przesuniętym ząbkowaniem.

Fi.75B, Cp14IIy
Mi.79 
120 PLN
18177

1919 wydanie w walucie koronowej, 15 hal - frankatura pojedyncza, ofrankowany formularz Legionów Polskich, wysłany 21.VIII ze Lwowa do Lublina, treść pisana ołówkiem, wyblakła na froncie; cenzura lwowska.

Fi.76B
Mi.80 
30 PLN
18178

1919 firmowy list polecony z Krakowa 14 (Podgórze) 7.V.19 do sądu cywilnego w Krakowie, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.76B, 79B
Mi.80, 83 
40 PLN
18179

1919 kartka z Zakopanego, znaczek z usterką "brak lewej kropki po h", widokówka Morskie Oko.

Fi.77A
Mi.69 
25 PLN
18180

1919 wydanie w walucie koronowej i markowej - frankatura mieszana, miejscowy list polecony wysłany 1.III.1921 w Białej Podlaskiej.

Fi.78, 115
Mi.82, 148 
40 PLN
18181

1919 list sądowy z Gorlic 8.XI.19 do Krakowa.

Fi.78B
Mi.82 
20 PLN
18182

1919 list polecony z nadleśnictwa nadany w Końsku 22.XII.19 do Radomia, poaustriacki kasownik Końsk i prowizoryczna erka, na odwrocie stempel odbiorczy Radom 24.XII.19, znaczek z usterką "przerwana ramka".

Fi.78B
Mi.82 
127 PLN
SOLD
18183

1919 firmowy list polecony z Wieliczki 12IV.19 do sądu w Krakowie, erka ręcznie pisana, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.79B
Mi.83 
35 PLN
18184

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kor. na papierze prążkowanym pionowo.

Fi.80A Dp
Mi.72 DD 
50 PLN
18185

1919 list polecony z prowizoryczną R-ką Lwów 2 do Wiednia ze stemplem cenzury wojskowej w Krakowie.

Fi.80B
Mi.84 
50 PLN
18186

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kr., nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Schmutz.

Fi.80DpA
Mi.72DD 
60 PLN
SOLD
18187

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterką "wyrostek przy literze T", nierównomierna guma.

Fi.81A
Mi.73 
40 PLN
SOLD
18188

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1,50 kr.

Fi.81ADp
Mi.73DD 
40 PLN
SOLD
18189

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1,5 kr.(Fi.250.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.81A Dp
Mi.73 
100 PLN
18190

1919 wydanie w walucie koronowej, druk podwójny znaczka za 1,5 kr., gwarancja Schmutz.

Fi.81A Dp
Mi.73 DD 
40 PLN
SOLD
18191

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterką "kropka między Z i T".

Fi.81B
Mi.85 
30 PLN
SOLD
18192

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterką "Ą zamiast A w POCZTA i wyrostek między nóżkami K".

Fi.81B
Mi.85 
30 PLN
18193

1919 wydanie w walucie markowej, druk znaczka za 2 kr. małą ilością farby - makulatura.

Fi.82A
Mi.74 
35 PLN
18194

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 2 kr.

Fi.82ADp
Mi.74DD 
40 PLN
18195

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 2 kr. (Fi.300.-), gwarancja Schmutz.

Fi.82A Dp
Mi.74 
180 PLN
18196

1919 wydanie w walucie koronowej, druk podwójny znaczka za 2 kr., gwarancja Schmutz.

Fi.82A Dp
Mi.74 DD 
50 PLN
SOLD
18197

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterką "uszkodzone S".

Fi.82B
Mi.86 
40 PLN