The new auction will start soon

Auction 36. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17664

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w czworobloku, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


480 PLN
17665

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal., wzór pierwszy - z liniowanym pionowo tłem tarczy.


800 PLN
SOLD
17666

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5f/2 gr. z nasuniętą od góry częścią nadruku ze znaczka powyżej, gwarancja Korszeń.

Fi.2
Mi.2 
50 PLN
17667

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 36 z słabo odbitą prawą ramką, gwarancja i opis usterki znaczka podstawowego Schmutz.

Fi.2
Mi.2 
40 PLN
17668

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
80 PLN
17669

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
60 PLN
SOLD
17670

1918 seria pomnikowa, znaczek z poz. 45 z usterką "podwójna prawa ramka", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
100 PLN
17671

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "przerwane prawe 5", rzadka usterka występująca tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
17672

1918 seria pomnikowa, prawe znaczki z poz. 36, 45 z uszkodzoną ramką na wskutek zużycia matrycy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
120 PLN
17673

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką uszkodzony prawy brzeg znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B
Mi.2 
60 PLN
17674

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B3
Mi.2 
60 PLN
17675

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym w części nakładu "plamka przy l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2 B8
Mi.2 
100 PLN
17676

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z poz. 38 z błędem "uszkodzona 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
17677

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z poz. 17 z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
17678

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 37/47, prawy górny znaczek z błędem "brak noska w prawej jedynce", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
17679

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10 fen./6 gr., prawe znaczki z błędami "krótki nosek w prawej 1" i "uszkodzone 0", gwarancja Falkowski.

Fi.3 B
Mi.3 
40 PLN
17680

1918 seria pomnikowa, dolny środkowy znaczek z poz. 38 z błędem "prawa 1 bez noska", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
80 PLN
17681

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z poz. 3 z błędem "l zamiast 1", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B
Mi.3 
60 PLN
17682

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z znaczkiem z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
60 PLN
17683

1918 seria pomnikowa, czworoblok z poz. 3/13, lewy dolny znaczek z błędem "poezta", dolne znaczki zagięte przed nadrukiem, podniesiona gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
40 PLN
17684

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B2
Mi.3 
40 PLN
17685

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", prawy znaczek spacja przy prawej jedynce, oba błędy występują w niewielkiej części nakładu.

Fi.3 B2
Mi.3 
150 PLN
17686

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
Mi.3 
40 PLN
17687

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
Mi.3 
40 PLN
17688

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem z poz. 3 występujący w niewielkiej części nakładu "I zamiast prawej 1", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B7
Mi.3 
100 PLN
17689

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 3 z błędem występującym w części nakładu "uszkodzone 1 w prawej 10", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B7
Mi.3 
50 PLN
17690

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
200 PLN
17691

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
Mi.3 K 
135 PLN
SOLD
17692

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze jasnobrązowym / szarawożółtym z przesuniętym nadrukiem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4
Mi.4 
60 PLN
17693

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 38 z usterką "uszkodzona prawa cyfra 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4
Mi.4 
80 PLN
17694

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 21 z błędem występującym w części nakładu "uszkodzona prawa cyfra 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 B
Mi.4 
90 PLN
17695

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 7 z błędem występującym w końcowej części nakładu "kropka między c i z", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 B
Mi.4 
120 PLN
17696

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.4 B1
Mi.4 
60 PLN
17697

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z błędem na poz.24 "kropka w lewej 5", gwarancja Korszeń.

Fi.4 B10
60 PLN
17698

1918 seria pomnikowa, znaczek z rzadkim błędem występującym w części nakładu z poz. 32 "częściowy brak nadruku Poczta Polska", gwarancja bez opisu Schmutz.

Fi.4 B12
Mi.4 
1 100 PLN
17699

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen. z bardzo rzadkim błędem z poz. 31 występującym w niewielkiej części nakładu "brak napisu Poczta Polska", błąd ten występuje w kilku postaciach od całkowitego do częściowego braku napisu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 B12
Mi.4 
900 PLN
17700

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wcięcie w N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 B2
Mi.4 
60 PLN
17701

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "połączone o i l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4 B8
Mi.4 
50 PLN
17702

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.4No
Mi.4K 
80 PLN
SOLD
17703

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Jungjohann.

Fi.4No
Mi.4K 
80 PLN