The auction will start on 10.02.2023

Auction 36. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22098

1861 obwoluta listu nadanego z Bolszoj Płoty (gubernia Tulska) kasownik numerowy 544, na odwrocie stemple tranzytowe Sum i Petersburga.


Mi.5 
350 PLN
22099

1865 rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku o wymiarach 135x85 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, wysłana z Wysszewo Wołoczka w guberni Twerskiej do miejscowości Bielew w guberni Tulskiej; ręcznie unieważniony znak opłaty, na odwrocie adnotacja o dacie nadejścia listu 22 Maja 1865 r; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U7C 
400 PLN
22100

1882 Rosja, koperta wydania przedrukowego z 1880-81 roku, o wymiarach 145x81mm, wysłana z Moskwy do miejscowości Bielew w guberni Tulskiej, znak opłaty unieważniony numerowym kasownikiem 6 - Moskiewskiej Poczty Miejskiej, rzadkim na tak późnym wydaniu, na froncie fragment datownika; na odwrocie kasownik odbiorczy, dobry stan zachowania.


Mi.U27C 
250 PLN
22101

1890 Rosja, opaska gazetowa 2 kop. (177 x 444 mm), czysta (Mi.70 euro).


Mi.S2B 
200 PLN
22102

1890 Rosja, sekretnik wysłany 31.V.1894 z Sankt Petersburga do Frydlandu, znak opłaty unieważniony kasownikiem petersburskiej poczty miejskiej na odwrocie datownik; niewielkie rozdarcie z lewej strony.


Mi.K3 
60 PLN
22103

1899 Rosja, list wysłany 3.VI z Petersburga do Aleksandrowa, przesłany wagonem pocztowym 27 (stempel na odwrocie), kasownik odbiorczy 5.VI (na odwrocie), znaczki unieważnione kasownikami poczty miejskiej; dobry stan zachowania.


Mi.40ax, 47x 
80 PLN
22104

1904 znaczek rosyjski za 15 kop. unieważniony niemym kasownikiem.


Mi.56 
50 PLN
22105

1913 Rosja, 300-rocznica dynastii Romanowych, Piotr I, 1 kop. - opaska gazetowa, czysta.


Mi.S5 
50 PLN
22106

1917 Rosja, seria obiegowa, znaczek za 5 kop. o podwójnym druku w pięknym stanie.


Mi.67 B DD 
300 PLN
22107

1917 Rosja, seria obiegowa, znaczek za 1 R. z odwróconym środkiem, z jedną lekką podlepką.


Mi.77 Bx K1 
100 PLN
22108

1922 ZSRR, seria obiegowa, pomarańczowy znaczek o nominale 70 R. z arkusza i w kolorze znaczków o nominale 100 R., piękny stan, tylko jeden zwykły znaczek z lekkim śladem podlepki.


Mi.210A F 
300 PLN
22109

1930 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa, dofrankowana i wysłana 14.III z miejscowości Dietskoje Sieło (dawniej Carskie Sioło) do Francji, kasownik tranzytowy Leningrad; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


Mi.P96 
120 PLN
22110

1930 ZSRR, list wysłany 3.III z Moskwy do Nowogrodu, znaczek unieważniony wirnikiem propagandowym, kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.371A 
20 PLN
22111

1932 ZSRR, wystawa filatelistyczna w Moskwie, seria czysta.


Mi.422-23 AX 
450 PLN
22112

1932 ZSRR, 10 lecie międzynarodowej pomocy rewolucjonistom, znaczek czysty.


Mi.421 
60 PLN
22113

1934 ZSRR, wydanie lotnicze, lot stratosferyczny, seria kasowana.


Mi.480-82 
45 PLN
22114

1936 ZSRR, Dobroljubow, znaczek kasowany.


Mi.548 
5 PLN
22115

1938 ZSRR, lot Moskwa - biegun - Portland, seria kasowana.


Mi.595-98 
20 PLN
SOLD
22116

1938 ZSRR, lot Moskwa - biegun - San Jacinto, seria kasowana.


Mi.599-601 
20 PLN
SOLD
22117

1941 ZSRR, karta pocztowa, rosyjski napis "karta pocztowa" długości 61 mm, hasło propagandowe 05.


Mi.P161I 
20 PLN
22118

1943 ZSRR, ilustrowana, propagandowa karta pocztowa przedstawiająca Aleksandra Newskiego - władcę Nowogrodu, pogromcę Zakonu Kawalerów Mieczowych z 1242 roku w bitwie na jeziorze Pejpus, wysłana 22.I z Buzułuku do miejscowości Iszimbaj, cenzura 11136, kasownik odbiorczy.


Mi.682IA 
120 PLN
22119

1944 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P178 
80 PLN
22120

1944 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P189 
50 PLN
22121

1944 ZSRR, ilustrowany listownik poczty polowej, czysty z klejem, idealny stan zachowania.


120 PLN
22122

1945 ZSRR, 2 rocznica zwycięskiej bitwy stalingradzkiej, blok skasowany 21.V w miejscowości Tuła, pełna oryginalna guma (dwie delikatne podlepki).


Mi.Bl.5 
40 PLN
SOLD
22123

1945 ZSRR, lotnictwo wojskowe, seria kasowana.


Mi.972-80 
20 PLN
SOLD
22124

1946 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P188 
60 PLN
22125

1947 ZSRR, kanał Moskwa-Wołga, seria czysta.


Mi.1131-36 
15 PLN
22126

1950 ZSRR, metro moskiewskie, seria czysta.


Mi.1484-90 
30 PLN
22127

1952 ZSRR, sporty zimowe, seria czysta.


Mi.1619-20 
15 PLN
22128

1952 ZSRR, 28 rocznica śmierci W.I.Lenina, seria czysta.


Mi.1615-17 
20 PLN
22129

1954 ZSRR, 125 rocznica śmierci A.Gribojedowa, znaczek czysty z rzadkim ząbkowaniem 12,5x12.


Mi.1693C 
30 PLN
22130

1955 ZSRR, Ogólnozwiązkowa wystawa w Moskwie, seria czysta.


Mi.1764-79 
25 PLN
22131

1955 ZSRR, 85 rocznica urodzin W.I.Lenina, seria czysta.


Mi.1756-58 
25 PLN
22132

1956 ZSRR, malarstwo W.G.Perowa, seria czysta.


Mi.1826-28 
15 PLN
22133

1956 ZSRR, Machmud Aiwasow, znaczek kasowany z podpisem Muchamed.


Mi.1871 IA 
80 PLN
22134

1956 ZSRR, 86 rocznica urodzin W.I.Lenina, znaczek czysty.


Mi.1829 
15 PLN
22135

1956 ZSRR, 100 rocznica urodzin I.Franko, znaczek czysty z rzadkim ząbkowaniem 12,5x12.


Mi.1869C 
25 PLN
22136

1958-59 ZSRR, samoloty, komplet trzech serii ciętych.


Mi.2106-08, 69-71, 9
70 PLN
22137

1958 ZSRR, blok polarny czysty w ładnym stanie.


Mi.Bl.27 
70 PLN