The new auction will start soon

Auction 36. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17142

1849 list z Kwieniszewa 20/9 do Trzemeszna.


80 PLN
17143

1850 I wydanie Austrii - 9 kr. z dużym prawym marginesem (11 mm) - frankatura pojedyncza, list wysłany 9.XII z miejscowości Gurahumora (Bukowina), poprzez Czerniowce do Lwowa; list złożono w wyniku, czego znaczek został nadłamany; znaczki z tak dużym marginesem na listach spotyka się wyjątkowo rzadko, efektowna całość z rzadkim ostemplowaniem w dobrym stanie zachowania.


Mi.5X 
1 000 PLN
17144

1854 I wydanie Austrii - 9 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 9.II z Tarnowa do miejscowości Oedenburg (Sopron); znaczek bardzo krótko cięty, ale z marginesami z czterech stron, unieważniony kasownikiem z ozdobnikiem; na odwrocie stemple: przejściowy i odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.5X 
100 PLN
17145

1854 około, I wydanie Austrii - 3 kr. - frankatura pojedyncza, list (koperta)wysłany 14.III z miejscowości Stryj do Lwowa, dwuwierszowy stempel nadawczy w ramce "STRY"; znaczek z trzech stron ładnie cięty (z lewej strony po ramce); na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i stempel odbiorczy; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.3Y 
200 PLN
17146

1855 I wydanie Austrii - 9 kr. - frankatura wielokrotna, list opłacony parką poziomą wysłany 21.VIII ze Lwowa do Tarnowa; znaczki bardzo pięknie cięte; na odwrocie efektowna sucho tłoczona zalepka listowa i kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.5Y  
200 PLN
17147

1857 I wydanie Austrii - 6 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 12.IX z Tarnowa do Krakowa; znaczek z trzech stron ładnie cięty, z lewej krótko, ale z marginesem; na odwrocie stempel odbiorczy Kraków (kursywą); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.4Y 
140 PLN
17148

1858 list zamiejscowy z Poznania, na odwrocie kasownik odbiorczy.


226 PLN
SOLD
17149

1859 po, II wydanie Austrii - 15 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 10.II ze Lwowa do miejscowości Lukawitz, owalny stempelek nadawcy, na odwrocie i kasowniki odbiorcze; list w doskonałym stanie zachowania.


Mi.15II 
100 PLN
17150

1861 około, austriacki znaczek gazetowy - ładnie cięty - na opasce, wysłanej 26.XI do Nowego Sącza, wysoka wycena katalogowa (Fi.1750.-), bardzo dobry stan zachowania.


Mi.23c 
1 200 PLN
17151

1861 po, austriacka całostka - koperta (format 147x85 mm) za 15 kr., wysłana 1.III z Krakowa do Berlina; na odwrocie stempelki urzędów granicznych austriackiego Szczakowa i pruskiego Mysłowice (Myslowitz) i berliński stempelek nadejścia; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U4A 
140 PLN
17152

1862 III wydanie Austrii - 15 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 31.VIII z Tarnowa do Frankfurtu nad Menem; na odwrocie stempelek nadejścia, całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.22 
80 PLN
17153

1864 (?), V wydanie Austrii - 2 kr. - frankatura pojedyncza, druk - oferta dotycząca cen hurtowych wyrobów metalowych gospodarstwa domowego, wysłany 14.III z Wiednia do Nowego Wiśnicza, kasownik tranzytowy Bochnia 15.III i odbiorczy Wisznicz 16.MAR.


Mi.30 
100 PLN
17154

1864 około, całostka - koperta pruska wysłana 3.VIII z niewielkiej miejscowości Czerwionka do Łazisk, znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie piórem, nazwa miejscowości i data dopisane ręcznie, bardzo rzadki przypadek kasowania zastępczego; ponieważ ekspedycję pocztową otwarto tu w 1864 roku, w okresie przejściowym stosowano najpewniej ten rodzaj kasowania; stempelek nadejścia 3.VIII na odwrocie; niespotykany walor w dobrym stanie zachowania (minimalne przebarwienia).


Mi.U26A 
500 PLN
17155

1864 V wydanie Austrii - 15 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 8.VIII z Rzeszowa do miejscowości Steyr; omyłkowo przesłany do Stryja (kasownik STRY), następnie już prawidłowo przez Lwów (9.VIII), nadany na kolej w urzędzie dworcowym w Przemyślu (14.VIII), kasownik odbiorczy Steyr (15.VIII); znaczek z krótszymi ząbkami z prawej strony; na odwrocie owalny stempelek nadawcy; niecodzienna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.34 
80 PLN
17156

1864 około, IV wydanie Austrii - 15 kr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.X z miejscowości Kuty do Wiednia, znaczek unieważniony stemplem łukowym Kutty; na odwrocie kasownik przejściowy Lwowa i stemple odbiorcze; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.28 
500 PLN
17157

1865 lub po, austriacka całostka - koperta za 5 kr. na papierze ze znakiem wodnym, wysłana 24.IX z Wiśnicza do miejscowości Falkowice, znak opłaty unieważniony stemplem dwuwierszowym, na odwrocie kasowniki przejściowe Bochnia i Gdów; idealny stan zachowania.


Mi.U33 
100 PLN
17158

1866 list z Torunia do Warszawy, na odwrocie kasownik odbiorczy.


120 PLN
17159

1867 list zamiejscowy z Luschwitz (Włoszakowice), na odwrocie stempel odbiorczy.


80 PLN
17160

1867 SKOLE, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Skolu.


Mi.37 
15 PLN
17161

1867 BRODY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brodach.


Mi.37 
15 PLN
17162

1867 ŻMIGRÓD, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Żmigrodze.


Mi.37 
20 PLN
17163

1867 JAROSŁAW, austriacki znaczek za 15 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Jarosławiu.


Mi.39 
30 PLN
17164

1871 dwujęzyczna całostka nadana z Tarnowa do Saksonii.


50 PLN
17165

1873 karta pocztowa wysłana 25.IX z Tarnowa do Białej, dodatkowy owalny stempelek nadawcy; dobry stan zachowania (minimalne przebarwienia).

Fi.3
Mi.P20 
20 PLN
SOLD
17166

1873 karta pocztowa wysłana 16.IX z Ropczyc do Lipska, słabszy stan zachowania.

Fi.3
Mi.P20  
15 PLN
17167

1873 koperta Rzeszy za 1 Gr. (147 x 84 mm) stosowana na ziemiach polskich pod zaborem pruskim; czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U5AII 
30 PLN
17168

1874 dwujęzyczna całostka (niemiecko - polska) wysłana z urzędu pocztowego Kraków Dworzec.


50 PLN
17169

1875 PRZEMYŚL, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Przemyślu.


Mi.37 
20 PLN
17170

1877 VI wydanie Austrii - 5 kr. "grober druck" - frankatura wielokrotna (2 parki), list polecony wysłany 15.XI z Przemyśla do Krakowa, stempelek RECOMANDIRT z dopisanym numerem przesyłki, koperta firmowa, dopisek "za rewersem", na odwrocie kasownik odbiorczy; wysoka wycena katalogowa! dobry stan zachowania (jeden znaczek uszkodzony przed naklejeniem).


Mi.37I 
200 PLN
17171

1880 karta pocztowa, wysłana 12(1).VII z Warszawy do Berlina; dwa różne stemple warszawski, stempelek nadejścia; całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P5 
40 PLN
17172

1880 rosyjska koperta prowizorycznego wydania przedrukowego za 7/8 kop. (145 x 81 mm), stosowana na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, czysta w dobrym stanie zachowania.


Mi.U27C 
30 PLN
17173

1880 WADOWICE, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Wadowicach.


Mi.37 
20 PLN
SOLD
17174

1881 karta pocztowa wysłana 9 (21).VI z Wilna do Warszawy, kasownik odbiorczy.


Mi.P5 
40 PLN
17175

1882 VI wydanie Austrii - 5 kr. "grober druck" - frankatura wielokrotna (4 znaczki), list polecony, wysłany 19.VII z Bochni do Brzeska, stempelek RECOM. z dopisanym numerem przesyłki, kasownik odbiorczy, wysoka wycena katalogowa!


Mi.37I 
120 PLN
17176

1883 VI wydanie Austrii - 5 kr. "grober druck" - frankatura wielokrotna (2 parki), list polecony wysłany 2.IX z Tarnopola do Krakowa, stempelek polecenia "R Nr" z dopisanym numerem przesyłki, pieczęć kancelaryjna C.K. Sądu Krajowego w Krakowie; na odwrocie kasownik odbiorczy i idealnie zachowana pieczęć lakowa nadawcy; całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.37I 
250 PLN
17177

1883 VI wydanie Austrii - 5 kr. + 10 kr. - frankatura dwukolorowa, koperta listu rekomendowanego, wysłanego 29.V z Tarnowa do Andrychowa; stempelek polecenia "RNr" na odwrocie pieczęć lakowa i kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.37, 38 
150 PLN
17178

1884 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i ukraińskim, wysłana 14.II z miejscowości Dolina do Wiednia, kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania.


Mi.P47 
30 PLN
17179

1889 telegram wysłany 20.XI z Kutna do Warszawy, na froncie stempelek doręczyciela ORŁOWSKI (grażdanką); idealny stan zachowania.


120 PLN
17180

1889 kartka z Warszawy do Berlina, dopłata.


60 PLN
17181

1890 ? firmowy list towarzyszący paczce "przytem paczka" z Poznania do Lwowa, piękny stan zachowania.


180 PLN