The new auction will start soon

Auction 36. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19727

1928 Judaica - ofrankowana karta pocztowa - druk (część na odpowiedź), pisana po hebrajsku, wysłana 11.XII z miejscowości Leova w Rumunii do Warszawy, (znaczek polski skasowany stemplem rumuńskim!) adresatem jest rabin I.Aibeszyc, ślady archiwizacji.


150 PLN
19728

1936 Judaica - list lotniczy do Palestyny, wysłany 26.X z Piotrkowa Trybunalskiego, adresowany po hebrajsku, dopisek "Luft Post Warszawa 19", dodatkowe stemple lotnicze; koperta uzupełniana; prawdopodobnie jedna z niewielu oryginalnych, nieinspirowanych filatelistycznie przesyłek.

Fi.280, 284I
Mi.301, 305I 
150 PLN
19729

1940 Judaica - osiedle Sośwa na Uralu w kompleksie obozowym "SIEWURALŁAG", obóz dla Żydów i Polaków wywiezionych z Polski w ramach I lub II deportacji sowieckiej; fragment treści: "... katolików trzy czy cztery rodziny - reszta Żydzi", jak widać represje sowieckie dotyczyły również ludności polskiej pochodzenia żydowskiego; karta pocztowa do Lwowa wysłana 9.VIII, kasowniki odbiorcze: polski przedwojenny wirnik z usuniętym napisem i nowy sowiecki; całość w dobrym stanie zachowania.


300 PLN
19730

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1A typ 1-5
1 200 PLN
19731

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3A typ 1-5
800 PLN
SOLD
19732

1947 Judaica - wydanie dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, komplet kart pocztowych ostemplowanych pamiątkowo 14.VI w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp97-98
80 PLN
SOLD
19733

1993 Judaica - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim - wydanie wspólne z pocztą Izraela.

Fi.3296
Mi.3444 
60 PLN