The new auction will start soon

Auction 36. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19700

1944 POCZTA HARCERSKA - składany list napisany 10.VIII, stempel nadawczy z lilijką "POCZTA HARCERSKA", Gryżewski - typ 3 (Fi.4000.-), dodatkowo stempelek OPŁATA UISZCZONA (typ 32); treść typowa dla takich przesyłek, informacje o sobie i pytania o stan zdrowia bliskich; z listu dowiadujemy się że telefony funkcjonowały normalnie (sic !): "Ze stryjem rozmawialiśmy telefonicznie"; list z powodu braku komunikacji "utknął" na Mokotowie, należy on do partii poczty niedoręczonej, która do stycznia 1945 przeleżała w gruzach przy Rakowieckiej, w latach 60-tych Polskie Radio podjęło próbę ich doręczenia, historię tę szczegółowo opisuje książka Jerzego Kasprzaka "Tropami powstańczej przesyłki", gwarancja.

Fi.3+32
2 400 PLN
19701

1944 POCZTA HARCERSKA - karta pocztowa wysłana ze Śródmieścia Południowego, stempel nadawczy z lilijką "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD", Gryżewski - typ 7 (Fi.3000.-), przesyłka poddana cenzurze (typ 1); treść typowa: informacje o sobie i pytanie o bliskich; list z powodu braku komunikacji "utknął" na Mokotowie, należy on do partii poczty niedoręczonej, która do stycznia 1945 przeleżała w gruzach przy Rakowieckiej, w latach 60-tych Polskie Radio podjęło próbę ich doręczenia, historię tę szczegółowo opisuje książka Jerzego Kasprzaka "Tropami powstańczej przesyłki"; gwarancja.

Fi.7+c1
2 400 PLN
19702

1944 POCZTA POLOWA AK - idealnie zachowany list ze schronu przy ulicy Złotej na Bracką nadany 12.8.1944 poprzez oddział Poczty Polowej AK na ulicy Szpitalnej, na froncie koperty rzadki kasownik propagandowy, stosowany jako datownik nadawczy w dniach 9-18.8., "A.K. NA BARYKADACH" z wyróżnikiem "j" - Gryżewski typ 9 (Fi.3500.-) i dodatkowo idealnie odciśnięty stempel "POCZTA POWSTAŃCZA W-WA SIERPIEŃ 1944" z orłem w koronie - Gryżewski typ 8 (Fi.+2000.-), wprowadzony dokładnie tego dnia (12.8.) i stosowany do 18.8. zazwyczaj jako odbiorczy bądź tranzytowy; Poczta Polowa AK była organizowana jako ogólnopolska, ale wobec upadku akcji "Burza" i wybuchu powstania tylko w Warszawie, mimo przygotowanych przed powstaniem stempli i druków pocztowych, wykazywała słabą aktywność; w ramach Poczty Polowej AK uruchomiono zaledwie oddział na Szpitalnej i ekspozyturę na Mokotowie (używała datownika A.K. NA BARYKADACH z wyróżnikiem "m"); sprawnie za to działała spontanicznie powstała Poczta Harcerska; w dniu 20.VIII połączono obie poczty w Pocztę Polową; ze względu na powyższe przesyłki z Poczty Polowej AK należą do prawdziwych rzadkości; obieg w granicach jednej dzielnicy Śródmieścia Płn. uzasadnia doskonały stan zachowania całości, zgodnie z przepisami kopertę wysłano otwartą; gwarancja Krawczyk, gwarancja i fotoatest Petriuk.

Fi.8, 9
2 750 PLN
19703

1944 AK NA BARYKADACH - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 9 (Gryżewski), z 09.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 18.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.3500.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.9
1 100 PLN
19704

1944 BOHATERSKIE WALKI STOLICY - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 11 (Gryżewski), z 07.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.11
1 200 PLN
19705

1944 list wysłany 18 sierpnia z Śródmieścia z upt. Poczty AK przy ul. Szpitalnej na Żoliborz, stempel cenzury nr 17 używany tylko 18 sierpnia, koperta w dobrym stanie z niewielkimi naddarciami, stempel grzecznościowo odbity wyceniony w katalogu Fischer na 1.000,- zł, gwarancja Krawczyk.

Fi.14
1 200 PLN
19706

1944 POCZTA POLOWA - wysłany w dramatycznych okolicznościach list z ulicy Pańskiej (tereny dawnego getta) na Bednarską 7 (Powiśle Płn.); do urzędu pocztowego Śródmieście Płn. list dotarł 23.VIII (w trzecim dniu funkcjonowania połączonej Poczty Polowej), ostemplowano go tam kasownikiem POCZTA POLOWA / WARSZAWA - Gryżewski typ 18 (Fi.3500.-), ekspediując go w kierunku atakowanych w tym czasie z lądu, powietrza i wody (Wisła) Starówki i Powiśla Płn. ostemplowano go datownikiem 24 SIERP 1944 - Gryżewski typ 29; dalszą drogę list mógł przejść tylko kanałami, w przeciwnym kierunku rozpoczęto dramatyczną ewakuację oblężonej dzielnicy, do 2.IX wyprowadzono kanałami 5000 z 30000 tysięcy powstańców i ludności cywilnej, w następną noc po wysłaniu listu ewakuowano ze Starówki KG AK, która swą nową siedzibę znalazła w gmachu PKO na Świętokrzyskiej; nie wiemy czy list dotarł do adresata i jak długo szedł, nie ma na nim co prawda adnotacji "niedoręczalny", ale okoliczności były dramatyczne i każda godzina zmniejszała na to szanse, jest to jeden z ostatnich listów, który mógł być doręczony, a w każdym razie dotarł do oblężonej dzielnicy; mimo widocznych przebarwień koperta i sam list są w niezłym stanie, to jeden z nielicznych przypadków, kiedy zły stan całości nie jest wadą, tylko niemym świadectwem dramatyzmu wydarzeń w których powstała, gwarancja autor monografii o Pocztach Powstania Warszawskiego T.Gryżewski, podwójna gwarancja Mikulski, gwarancja Petriuk BPP.

Fi.18, 29
4 000 PLN
19707

1944 znaczek poczty wojskowej Powstania Warszawskiego w kolorze czerwonym, gwarancja Wiatrowski.

Fi.113
600 PLN
19708

1944 znaczek poczty wojskowej Powstania Warszawskiego w kolorze jasno brązowym, gwarancja Wiatrowski.

Fi.114
600 PLN
SOLD
19709

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek z podwójnym ząbkowaniem po prawej stronie, na wycinku z powstańczej karty przedrukowej, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.116
2 000 PLN
19710

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowy znaczek typu 4 - "szczerby w literze C" z błędem na poz.28 "krótsza cyfra 1", gwarancja Schmutz.

Fi.118s
800 PLN
SOLD
19711

1944 ulotka propagandowa z okresu Powstania, najprawdopodobniej rozrzucana na mieście.


50 PLN
19712

1944 list powstańczy adresowany na Solec 103, stempel poczty powstańczej typ 20 i stempel cenzury Nr 14 typ 5, gwarancja Falkowski, świetny stan zachowania.


1 100 PLN
19713

1944 pierwsza wiadomość wysłana 9.XII z Oflagu VIIA (Murnau) do Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice); korespondencja między braćmi, żołnierzami AK, walczącymi w Powstaniu, którzy po jego upadku trafili do Stalagu Lamsdorf, jako obozu przejściowego, a następnie jeden z nich - oficer został przeniesiony do Murnau; pomimo nienajlepszego stanu zachowania bardzo ciekawy walor.


150 PLN
19714

1944 listownik wysłany ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) przez żołnierza AK, który trafił tam po upadku Powstania Warszawskiego; Stalag 344 pełnił funkcję obozu przejściowego dla jeńców przeznaczonych do pracy w okolicach Czeskiego Cieszyna; zwraca uwagę formularz wydrukowany z zielonymi napisami!


200 PLN
19715

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich zaginionych w czasie Powstania, karta Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, wysłana 7.I.1945 z obozu pracy IDA "Gemeinschaftslager IDA LEHRTE" pod Hannowerem.


200 PLN
19716

1944 karta pocztowa wysłana z obozu pracy Falkensee pod Berlinem do Rady Głównej Opiekuńczej w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w wyniku Powstania; przesyłka w pięknym stanie zachowania, reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


250 PLN
19717

1944 list z bardzo rzadkim stemplem Poczty Polowej 106 adresowany na ul. Złotą, stempel CENZURA HARCERSKA typ 1 i stempel CENZUROWANO No 23 typ 5, gwarancja Krawczyk, Jungjohann.


2 450 PLN
19718

1944 list powstańczy z Kruczej na Krakowskie Przedmieście, stempel poczty harcerskiej Powstania Warszawskiego typ 3, ręczny numerator i zielona dopiska cenzora "cenzurowane 29" na odwrocie, gwarancja Perzyński, Schmutz


2 100 PLN
19719

1944 list z Koszykowej na ul. Bednarską, stempel Śródmieście Południe typ 7 odbiorczy Śródmieście Północ typ 29 z 20.VII.44 i stempel cenzury (typ 5) nr 20, stemple rozmazane, fotoatest.


1 000 PLN
19720

1944 list z bardzo rzadkim stemplem Poczty Polowej Nr 106 - poczty polowej AK przy ul. Szpitalnej, list wysłany 10 sierpnia, zapis cenzora zieloną kredką, jak i dopiską "pisać krótko !", list został złożony z kartki papieru w linie, fotoatest z Schmutz.


5 400 PLN
19721

1944 przesyłka od żołnierza AK, osadzonego po zakończeniu Powstania w oflagu VIIA (Murnau), karta pocztowa wysłana 24.XI do Nowego Jorku !!! poszukiwała adresata, cenzury; bardzo ciekawy obieg, niepowtarzalny walor w dobrym stanie zachowania (naderwanie u góry karty, na odwrocie sklejona taśmą przezroczystą).


250 PLN
19722

1944 przedwojenna karta pocztowa z nadrukiem "RZECZPOSPOLITA POLSKA/ Poczta Polowa/ Warszawa - Sierpień 1944" (Fi.1500.-); nieco słabszy stan zachowania - ze względu na okoliczności w granicach dopuszczalnych dla tego wydania; gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp5
1 200 PLN
19723

1944 Poczta Powstańcza, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu tzw.Embicza, nadruk POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA na znaczkach GG, próba - tekst z dołu do góry, stan idealny, gwarancja Krawczyk.

Fi.I P
2 800 PLN
19724

1944 Poczta Powstańcza, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu tzw.Embicza, nadruk POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA na znaczkach GG, seria czysta w pięknym stanie (Mi.2500 euro), gwarancja i fotoatest Petriuk BPP.

Fi.I-X
5 000 PLN
19725

1944 karta z przedrukiem na całostce GG z grzecznościowo odbitym stemplem poczty harcerskiej Powstania Warszawskiego typ 3, ładny stan, gwarancja na odwrocie.

Fi.WCp9
950 PLN
19726

1945 karta pocztowa wysłana 3.I z Pruszkowa przez uchodźców ze zrujnowanej Warszawy do wywiezionych po powstaniu warszawiaków osadzonych w kolejowym obozie pracy Freimann; fragment treści (pisownia oryginalna): "... co do warszawy to niemasz co marzyć otem żebyś mogła wrócić do niej bo jest zgruzowana doszczętnie nie ma po niej śladu ...".


200 PLN