The new auction will start soon

Auction 36. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19319

1934 (?) "Siewiernowostocznyje Łagiera" - Szalinsk Wsiesojuz. Stroj. Komb., więźniowie tego kompleksu obozowego pracowali głównie przy budowie dróg i lotnisk; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
19320

1940 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II deportacji (16.IV) do Kazachstanu, dofrankowana karta pocztowa wysłana 27.VIII z miejscowości Stiepniak w obwodzie akmolińskim do Ryglic, cenzury Wehrmachtu; całość w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


120 PLN
19321

1940 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II deportacji (16.IV) do Kazachstanu, list wysłany z miejscowości Stiepniak w obwodzie akmolińskim do Ryglic, z niejasnych przyczyn przesyłka została zwolniona od opłaty pocztowej, przewieziona do Moskwy i tam dopiero 25.VI nadana w moskiewskim urzędzie dla przesyłek zagranicznych, zalepka i stemple cenzury Wehrmachtu; koperta sporządzona z polskiej przedwojennej przenicowanej przesyłki ze stemplem urzędowym z godłem "Obwodowa Komisja Wyborcza Okręgu Nr.8 w Sarnach"; wyjątkowa całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
19322

1941 Pawiak, Serbia - oddział więzienia przeznaczony dla kobiet, karta pocztowa wysłana 13.VIII z więzienia do rodziny przez Kazimierę Gębską, którą 22.IX wywieziono do obozu koncentracyjnego Ravensbruck; ogólnie dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Falkowski.


600 PLN
19323

1941 więzienie Wehrmachtu w Grudziądzu, część adresowa przesyłki wysłanej 15.X z więzienia do Poznania; stempel z "gapą" komendantury "Wehrmachtgefängnis Graudenz".


100 PLN
19324

1941 korespondencja do Polaków wywiezionych w ramach II deportacji w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 19.V ze Lwowa, adresowana na skrytkę pocztową w miejscowości Joszkar-Oła w Maryjskiej ASRR, kasownik odbiorczy Jurino; karta pionowo zgięta.


100 PLN
19325

1941 Spandau, więzienie w Berlinie, karta z Oflagu XIIA, wysłana 10.IX przez ojca do syna znajdującego się w jednym z najcięższych berlińskich więzień, przetrzymywano w nim więźniów politycznych, których później, najczęściej odsyłano do obozów koncentracyjnych; wymowne świadectwo polskich losów w czasie ostatniej wojny.

Po wojnie w więzieniu tym przebywał dożywotnio Rudolf Hess.


350 PLN
19326

1941 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach deportacji w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 24.V z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Swierdłowska obłast) do Lwowa; kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania; znamienny fragment tekstu: "... paczka /-/ po 8 miesiącach przyszła dostałam wszystko tylko kiełbasa była już na nic.".


200 PLN
19327

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 12.X z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów; stempelek cenzora z literą "M"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
19328

1941-44 Sachsenhausen, zestaw 10 listowników wysłanych z obozu (w tym jeden z podobozu Klinker) z 10 różnymi spośród 12 stosowanych stempelków cenzorskich z literami: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "L" i "M"; wszystkie listowniki kompletne w dobrym stanie zachowania.


2 500 PLN
19329

1941 karta zwolnienia z więzienia w Sandomierzu, służąca jednocześnie jako przepustka, adnotacje i stemple na odwrocie pozwalają prześledzić trasę podróży szczęśliwca; karta w słabym stanie, podklejana; niespotykany dokument.


50 PLN
19330

1942 Wołogda, więzienie przesyłkowe, list do więzienia wysłany 1.XI z miejscowości Neruta, dokładny adres odbiorcy utajniony, przesyłkę wysyłano na poste restante (do Wostrebowanija); cenzura nr.123, kasownik odbiorczy 5.XI; zwraca uwagę koperta sporządzona z gazety; ze zbiorów J.Falkowskiego.


300 PLN
19331

1943 Dachau, list składany z sygnaturą 1285 wysłany 28.VII z obozu do Włoch pod Warszawą, cenzura, bardzo dobry stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


250 PLN
19332

1943 Flossenburg, obóz koncentracyjny, pomocniczy adres do ekspresowej paczki, wysłanej 6.VII z Gorlic do obozu; wśród więźniów było wielu Polaków, członków ruchu oporu; całość w idealnym stanie zachowania.


350 PLN
19333

1943 Oświęcim II - Brzezinka, list składany wysłany 22.XI z obozu do Warszawy, wewnątrz stempelek cenzora nr.8; nadawca - Józef Panasewicz, mający zaledwie 18 lat Schutzhäftling (więzień polityczny); do tej kategorii więźniów zaliczano członków organizacji podziemnych, więziony za antyhitlerowską działalność lub osoby aresztowane np. w łapankach, którym nie udowodniono i nawet nie starano się udowodnić antyniemieckiej działalności; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stempelek cenzury; ogólnie dobry stan zachowania (całość pionowo zgięta).


120 PLN
19334

1943 Oświęcim II - Brzezinka, listownik wysłany 14.III z obozu do Deutsche Müllmen (Wierzch), w punkcie 1 regulaminu wykreślono wyrazy "zwei" (dwa), a dopisano "1x", od 14 lutego do kwietnia 1943 roku, dla odciążenia poczty niemieckiej, korespondencję więźniów ograniczono do jednego listu wysyłanego z obozu i do jednego przysyłanego do więźnia; stempel cenzury nr.6; znaczek użyty w charakterze zalepki zabezpieczającej, rozerwany przy otwieraniu listu; dobry stan zachowania.


400 PLN
19335

1944 Wesenberg, obóz pracy(Gemeinschaftslager), karta pocztowa do obozu, wysłana 20.XI z Mławy; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
19336

1944 obóz pracy Łąki (Lunke) fila obozu Sułów (Sulau) - trafili do niego m.in. warszawiacy z Powstania Warszawskiego, więźniowie wykonywali prace fortyfikacyjne w ramach tzw. akcji "Unternehmen Bartold"; widokówka do obozu wysłana 25.XII z Poznania.


100 PLN
19337

1944 obóz pracy dla cudzoziemców (Auslander Lager) we Wrocławiu, karta pocztowa wysłana 6.XI z obozu do Pruszkowa.


100 PLN
19338

1944 karta od młodych Polaków wywiezionych do ZSRR w ramach jednej z trzech wielkich deportacji ludności polskiej, wysłana 19.VII z miejscowości Pawłodar do Moskwy do Związku Patriotów Polskich na ręce Wandy Wasilewskiej z prośbą o przyjęcie do polskiej armii; stemple odbiorcze, cenzura 20995; ślady archiwizacji; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


350 PLN
19339

1944 folwark Dyhrnhof - obóz pracy przymusowej w Niemczech w okolicach Wrocławia, karta pocztowa wysłana 24.XII z miejscowości Gross-Wartenberg (Syców) do Grodziska.


Mi.P314II 
100 PLN
19340

1944 kolejowy obóz pracy (Reichsbahnlager I) Berlin-Lichterfelde-Sud, karta pocztowa wysłana 23.XII do Częstochowy, cenzura; słabszy stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
19341

1944 Majdanek, karta pocztowa wysłana 6.VIII z Lublina za pośrednictwem poczty polowej 53340 do Czerniowiec, cenzura nr.25217, kasownik odbiorczy; fragment treści (pisownia zachowana): "Popołudniu zwiedziłem "Majdanki" [-] żeby zobaczyć tych trupów którzy Niemcy nie zdążyli popalić. Widziałem na własny oczy "drugi Katyń""; całość w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
19342

1944 Mauthausen, podobóz Gusen, listownik wysłany 4.VI z obozu do miejscowości Lipa (Leipe), bardzo ładnie odbite stempelki cenzora i informacyjny "1x im Monat Postempfang"; walor w idealnym stanie zachowania.


250 PLN
19343

1944 obóz pracy (Gemeinschaftslager) Mülheim koło Essen, karta pocztowa wysłana 19.X z obozu; karta pionowo złamana.


60 PLN
19344

1944 Klösterle, obóz pracy dla Francuzów, mieściły się tam zakłady IFA, karta pocztowa wysłana 5.VI z obozu do miejscowości Sousceyrac, stempelek "Lager I.F. Klöstererle a.E" przesyłka cenzurowana; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Falkowski.


200 PLN
19345

1944 karta pocztowa wysłana 26.VI z domu inwalidów w miejscowości Siemigrudnaja do Związku Patriotów Polskich w Moskwie, znaczek unieważniony poprzez kreślenie, cenzura wojskowa nr.15384, kasownik odbiorczy; zwraca uwagę treść przesyłki.


150 PLN
19346

1944 Lager Wolfsried, obóz pracy, karta pocztowa wysłana z Poznania 14.X do Starachowic, niedoręczona i zwrócona do nadawcy, stempelek "Züruck, uznustellbar"; ciekawa treść dotycząca m.in. wykonywanych prac; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


150 PLN
19347

1944 korespondencja do Polaków wywiezionych w ramach deportacji do Uzbekistanu, trójkątny składany list, wysłany 31.VIII z miejscowości Karasu () do Sokółki, na odwrocie bardzo rzadko spotykany stempelek wojskowego punktu rozdzielczego nr.9 ". o9" !!! z datą 4.IX; stempelek cenzury 18910; całość w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


500 PLN
19348

1944 korespondencja do Polaków wywiezionych w ramach deportacji do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 13.XII z Wilna do rodziny deportowanej do Semipałatyńska; stempelek cenzury 26633, kasownik odbiorczy na odwrocie.


140 PLN
19349

1945 obóz pracy organizacji TODT - Stary Folwark (Alt Vorwerk), więźniowie różnych narodowości ("... istna wieża Babel" fragment tekstu) pracowali przy budowie okopów i umocnień przeciwpancernych, karta pocztowa wysłana 5.I do Żyrardowa; niezwykle ciekawa treść opisująca losy nadawcy od wyjścia 23 sierpnia z Warszawy, poprzez obóz w Stutthof, aż do tego obozu pracy.


250 PLN
19350

1945 korespondencja między obozami pracy, karta pocztowa wysłana 12.II "z robót" w miejscowości Osterode an Harz, adresowana do obozu "Schwarzer Weg" w Lipsku; słabszy stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
19351

1945 korespondencja do Polaków wywiezionych w ramach deportacji do Kazachstanu, przekaz pieniężny na kwotę 200 rubli, wysłany 26.I ze Lwowa do miejscowości Borowskoje; kasownik nadawczy na odwrocie.


80 PLN
19352

1945 obóz pracy Maliers w Sycowie (Gross Warthenberg), zlikwidowany w styczniu 1945 roku; karta pocztowa wysłana z obozu 9.I (ostatnie dni przed wyzwoleniem) do miejscowości Mała Wieś.


130 PLN
19353

1946 "OGÓLNOPOLSKI i MIĘDZYNARODOWY ZJAZD B.WIĘŹNIÓW NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTR. WARSZAWA 3-5 LUTY 1946" Warszawa 1, kasownik okolicznościowy na karcie.


30 PLN
19354

1953 korespondencja deportowanych do ZSRR, Kisłowodsk na Kaukazie, ręcznie malowana karta wielkanocna, pisana 26.III; z eksponatu Prof.St.Barańskiego.


200 PLN