The new auction will start soon

Auction 36. Other

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21902

1888 akcja na 1000 marek cukrowni Zuckerfabrik Fraustadt ze Wschowej.


110 PLN
21903

1913 akcja na 1000 marek firmy Elektrizitätswerk Schlesien (Serie IX)z Wrocławia.


30 PLN
21904

1920 akcja na 1000 RM cukrowni ze Wschowej.


65 PLN
21905

1922 akcja na 5000 RM cukrowni z Wróblina.


65 PLN
21906

1922 akcja na 1000 RM firmy Mechanische Weberei Sorau vorm. F.A. Martin & Co. z Żar.


30 PLN
21907

1923 akcja spółki tramwajów warszawskich des Tramways Suburbains et Vicinaux de Varsovie S.A.


30 PLN
21908

1923 akcja na 10000 RM firmy "Aurag" Ausrüstungs-AG für baumwollene Gewebe ze Szczecina.


45 PLN
21909

1924 akcja na 100 RM fabryki cukru z Ketrzyna.


65 PLN
21910

1925 akcja na 25 guldenów firmy Briefumschlagfabrik Hansa in Danzig z Gdańska.


110 PLN
21911

1926 akcja na 700 zł Kolei Elektrycznej Łódzkiej.


90 PLN
SOLD
21912

1927 umorzenie pożyczki Provinzialverband der Provinz Ostpreußen z Królewca.


65 PLN
21913

1927 umorzenie pożyczki Provinzialverband der Provinz Ostpreußen z Królewca.


65 PLN
21914

1927 umorzenie pożyczki Provinzialverband der Provinz Ostpreußen z Królewca.


65 PLN
21915

1927 akcja na 200 RM firmy Schlesische Elektricitäts- und Gas-AG z Wrocławia.


45 PLN
21916

1928 akcja na 680 zł firmy Kattowitzer AG für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb z Katowic.


65 PLN
21917

1928 akcja na 100 RM firmy Überlandzentrale Grenzmark z Złotowa.


45 PLN
21918

1928 akcja na 400 RM browaru Brauerei Englisch Brunnen z Elbląga.


110 PLN
21919

1930 akcja na 1000 RM firmy Verkehrsbetriebe Oberschlesien z Gliwic.


90 PLN
21920

1931 akcja na 100 RM firmy Überlandzentrale Grenzmark z Złotowa.


45 PLN
21921

1932 akcja na 600 RM firmy AG Sturm z Gozdnicy.


65 PLN
21922

1933 akcja na 100 RM banku Pommersche Bank ze Sczecina.


65 PLN
21923

1934 akcja na 100 groszy firmy Danziger Privat-Actien-Bank z Gdańska.


110 PLN
21924

1934 akcja na 1000 RM firmy Waldenburger Bergwerks-AG z Gliwic.


65 PLN
21925

1934 akcja na 100 RM firmy Neudammer Hutfabriken vormals Fritz Schwartzkopf & Co. - F. & E. Jahn z Dębna.


65 PLN
21926

1935 akcja 100 RM firmy Porzellanfabrik Königszelt z Jaworzyna Śląskiej.


45 PLN
21927

1935 akcja na 400 RM firmy Ofen- und Tonindustrie Emilienthal z Mączna.


65 PLN
21928

1936 akcja na 1000 RM firmy Stettiner Oderwerke AG für Schiff- und Maschinenbau ze Sczecina.


65 PLN
21929

1937 akcja na 1000 RM firmy Stettiner Oelwerke ze Szczecina.


65 PLN
21930

1937 akcja na 100 RM firmy Vereinigte Maschinenfabriken z Gąbina.


45 PLN
21931

1938 akcja na 100 RM firmy F. Reichelt z Wrocławia.


65 PLN
21932

1938 akcja na 1000 RM firmy Ziegel-, Ton- und Dampfsägewerke Drygallen z Drygał.


30 PLN
21933

1939 obligacja miejska na 100 RM Provinzialbank Pommern z Szczecina.


30 PLN
21934

1939 obligacja miejska na 2000 RM Provinzialbank Pommern z Szczecina.


30 PLN
21935

1939 akcja na 100 RM firmy Prangmühlen z Gumbinnen.


65 PLN
21936

1939 akcja na 300 RM browaru C. Kipke Brauerei z Wrocławia.


90 PLN
21937

1940 list zastawny na 500 RM Schlesische Generallandschaftsdirektion z Wrocławia.


30 PLN
21938

1940 list zastawny na 1000 RM Pommersche Generallandschaftsdirektion ze Szczecina.


30 PLN
21939

1940 list zastawny na 3000 RM Pommersche Generallandschaftsdirektion ze Szczecina.


30 PLN
21940

1940 list zastawny na 100 RM Schlesische Generallandschaftsdirektion z Wrocławia.


30 PLN
21941

1941 list zastawny na 100 RM Danzig-Westpreußische Landschaft z Gdańska.


70 PLN