The new auction will start soon

Auction 36. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21361

1912 specjalna, okolicznościowa karta lotnicza, dofrankowana i przesłana 4.X pocztą lotniczą z Monachium do Włoch, kasownik odbiorczy.


Mi.PF15-02/b 
700 PLN
21362

1918 list poczty lotniczej na trasie Lwów - Wiedeń nadany 18.IV.18, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
21363

1923 Syria, list lotniczy, ofrankowany serią wydania przedrukowego, z dopiskiem "par Avion militarie", wysłany 15.XI z Damas do Souieda, kasownik odbiorczy; koperta pionowo złamana.


Mi.202-205I 
450 PLN
21364

1925 "AEROLLOYD"/"AEROLOT" połączenie lotnicze Lwów-Warszawa-Gdańsk, list lotniczy(druki) wysłany 21.VIII ze Lwowa do Warszawy, na froncie słabo widoczny czerwony stempelek "POCZTA LOTNICZA/ POSTE AERIENNE", na odwrocie kasownik odbiorczy Warszawa 22.VIII i stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.33a
200 PLN
21365

1925 Wydanie na przesyłki lotnicze, 45 gr. frankatura wielokrotna, lotniczy list polecony, wysłany 8.IV z Warszawy adresowany do Lwowa, kasownik odbiorczy 8.IV z oznaczeniem godziny 13 !!!

Fi.224
Mi.232 
300 PLN
21366

1926 nalepka balonowa.


100 PLN
SOLD
21367

1927 Łotwa, list lotniczy, ofrankowany serią wydania przedrukowego w parkach, wysłany 23.VI z Rygi do Paryża, dodatkowa nalepka lotnicza, na odwrocie stempelek DERULUFT-RIGA z napisem łacińskim i grażdanką.


Mi.100-102 
500 PLN
21368

1928 nalepka balonowa.


100 PLN
SOLD
21369

1929 list lotniczy wysłany 22.V z Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, dodatkowo nalepka wystawowa skasowana stemplem okolicznościowym.

Fi.89
250 PLN
21370

1929 LOT, otwarcie linii lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, dodatkowy fioletowy stempelek z trasą lotu i napisem "I Lot Bydgoszcz - Katowice", lotem tym przewieziono 150 przesyłek, gwarancja Vaumund PP.

Fi.93k
350 PLN
21371

1929 LZ 127 Graf Zeppelin - poczta pokładowa - 1 lot do Ameryki Północnej, widokówka wysłana do Nowego Jorku (Sieger 26B).


Mi.423 
260 PLN
21372

1929 Kanada, I lot London-Toronto, list lotniczy wysłany 15.VII, na odwrocie kasownik odbiorczy; koperta z lewej strony pionowo zgięta.


Mi.127 
80 PLN
21373

1930 LZ 127 Graf Zeppelin - lot w Holandii - poczta holenderska, widokówka przesłana 8.XI do Lorch (Sieger 99).


170 PLN
21374

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - poczta austriacka - karta pocztowa z Wiednia adresowana do Lorch, przesłana lotem w Szwabii z Friedrichshafen do Boblingen (Sieger 112Ba).


Mi.474, 477 
150 PLN
21375

1931 Meksyk, list lotniczy, wysłany 19.XI z miejscowości Tapachula, adresowany do Jeleniej Góry (Hirschberg); stemple tranzytowe Veracruz i Paryż 4.XII.


Mi.620 
80 PLN
21376

1931 Pakistan, list lotniczy wysłany 15.VII z Karachi (wtedy jeszcze Indie Brytyjskie) do Hamburga, kasownik odbiorczy; nietypowy kierunek wysyłki.


Mi.118, 121, 136&nbs
200 PLN
21377

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - 3 lot do Ameryki Południowej - poczta argentyńska, karta pocztowa wysłana 19.X z Buenos Aires do Niemiec (Sieger 135).


100 PLN
21378

1931 Rumunia, polecony list lotniczy, wysłany 26.V z Bukaresztu do Brunszwiku, kasowniki tranzytowe i odbiorczy na odwrocie.


Mi.400, 403, 411; 12
200 PLN
21379

1931 Szwecja, I ekspresowy lot Malmo-Kopenhaga, list lotniczy wysłany 1.V.


Mi.175AI, 213 
60 PLN
21380

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Węgry - poczta węgierska, zestaw: list i karta frankowane specjalnie przygotowanym na tę okazję znaczkami, przesłane 28.III sterowcem (Sieger 102).


Mi.478-479 
700 PLN
21381

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 2 lot do Ameryki Południowej - poczta boliwijska, widokówka wysłana 8.IV z Cochabamba do Niemiec (Sieger 146A).


100 PLN
21382

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 7 lot do Ameryki Południowej - poczta argentyńska, karta pocztowa wysłana 27.IX z Buenos Aires do Niemiec (Sieger 185).


100 PLN
21383

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 6 lot do Ameryki Południowej - poczta chilijska, polecona karta pocztowa wysłana 11.VIII z Concepcion, błąd daty w stemplu okolicznościowym - jest 11.IV zamiast 11.IX, kasowniki odbiorcze (Sieger 181B).


650 PLN
21384

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej - poczta argentyńska, widokówka wysłana 3.III z Buenos Aires do Lorch (Sieger 159I).


120 PLN
21385

1932 Indochiny Francuskie, list lotniczy wysłany 16.II z Sajgonu do Szwajcarii, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.169a, 179, 182, 1
60 PLN
21386

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 5 lot do Ameryki Południowej - poczta urugwajska, karta pocztowa wysłana 31.VIII z Montevideo do Lorch (Sieger 174).


120 PLN
21387

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - lot w Holandii - poczta holenderska, list polecony przesłany 17.VI do Raciborza, kasowniki odbiorcze (Sieger 164).


Mi.125, 137A 
150 PLN
21388

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 9 lot do Ameryki Południowej - poczta argentyńska, karta pocztowa wysłana 27.X z Buenos Aires do Niemiec (Sieger 197).


120 PLN
21389

1933 Brazylia, list lotniczy wysłany 25.XI z Porto Alegre do Grunau (Jeżów Sudecki).


Mi.316X, 323, 324&nb
50 PLN
21390

1933 LZ 130 Graf Zeppelin II - pierwszy próbny lot sterowca w Sudetenlandzie - ładnie frankowany list przesłany 1.XII do Gliwic, kasownik odbiorczy Reichenberg (Sieger O456).


Mi.671, 683 
200 PLN
21391

1934 polecona lotnicza karta pocztowa (opłata zgodna z taryfą), wysłana 10.V z Katowic do Warszawy, kasowniki odbiorcze.

Fi.264-265, 220
Mi.285-286, 228 
170 PLN
21392

1934 LZ 127 Graf Zeppelin - 3 lot do Ameryki Południowej - poczta argentyńska, list (niefilatelistyczny) wysłany 28.VI z Buenos Aires do Grunau, kasownik odbiorczy Friedrichshafen 6.VII; koperta z prawej strony pionowo złamana; listy przesłane pocztą sterowcową, a nie powstałe z inspiracji filatelistycznej, są bardzo rzadko spotykane (Sieger 256).


300 PLN
21393

1934 Brazylia, list lotniczy wysłany 16.V z Rio de Janeiro do Grunau (Jeżów Sudecki); całość o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu.


Mi.316X, 388 
200 PLN
21394

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, list ekspresowy przewieziony balonem "Legionowo".

Fi.11a
100 PLN
21395

1935 Afryka Południowo-Zachodnia, list lotniczy, wysłany 15.X z Maltahohe do Prausnitz (Prusice), stempel tranzytowy Mariental.


Mi.153 
120 PLN
21396

1936 IV Samochodowy Pościg za Balonem Wolnym w Mościcach, list przesłany balonem, stempel okolicznościowy w kolorze czarnym, na odwrocie minimalne ślady po wklejeniu na kartę albumową.

Fi.13a
160 PLN
21397

1936 XXIV Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, koperta ofrankowana serią znaczków z pamiątkowym przedrukiem, przesłana balonem "Legionowo".

Fi.20d
60 PLN
21398

1936 Warszawa - Lwów - Hajfa, list przesłany 27.X na trasie Warszawa Tel-Aviv.

Fi.128a
80 PLN
21399

1936 list lotniczy z Hamburga, wysłany 20.II do Warszawy, tam przedaresowany i skierowany do Gdyni.


Mi.603 
60 PLN
21400

1937 V Samochodowy Pościg za Balonem Wolnym w Mościcach, dekoracyjna koperta listu ekspresowego, przewieziona balonem na trasie Mościce - Modrzechów, znaczki skasowane stemplem okolicznościowy w bardzo rzadkim czerwonym kolorze!!! stempelek własnościowy - Jurek Józef.

Fi.21b
250 PLN
SOLD