The new auction will start soon

Auction 36. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17227

1848-61 zestaw znaków opłaty z kopert będących w obiegu na ziemiach polskich, wyciętych i naklejonych na tekturki.

Fi.(Ckr5, 8, Ck1, 4,
250 PLN
17228

1852 obszar I Rzeczypospolitej, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Wilna do Rygi; znak opłaty kreślony ręcznie, na froncie stempel nadawczy "O / MAR 1852", a na odwrocie stempel odbiorczy " / 11 MAR"; całość z przebarwieniami, ale ogólnie w średnim stanie; koperta tego wydania użyta w Królestwie (Fi.1500.-).

Fi.Ck r 7
800 PLN
17229

1857 list z Rosji do Królestwa Polskiego na kopercie nakładu z 1848 roku z wydrukowanym znakiem opłaty, na odwrocie adnotacja o udzielonej odpowiedzi.


400 PLN
SOLD
17230

1857 koperta wydania z roku 1855 nadana w Warszawie 5.3. do Kalisza, znak opłaty o średnicy 27,5 mm, orzeł z wąskim ogonem i znak wodny I, koperta ilustrowana i opisana w Filatelistyce 10/1995.

Fi.Ck r 8
1 400 PLN
SOLD
17231

1858 obszar I Rzeczypospolitej, znaczek rosyjski za 10 kop., wydanie na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, skasowany rosyjskim kasownikiem numerowym 163 - Berdyczów, w bardzo ładnym stanie.


Mi.5 
200 PLN
17232

1858 list z Warszawy do Rosji, ślad po odlepionym znaczku (?), brak stempli odbiorczych na odwrocie.


100 PLN
SOLD
17233

1858 obwoluta listu z Konina 4.12. do Kalisza opłacona rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania ze znakiem wodnym z 1858 roku, polski stempel numerowy Konina numer 221 i dwujęzyczny stempel Konina, listy z rosyjskimi znaczkami użyte przed wprowadzeniem polskiego znaczka z terenów Królestwa są niezwykle rzadkie.


Mi.2 
6 000 PLN
17234

1858 (?) koperta wydania z roku 1855 wysłana z Rosji do Warszawy, znak opłaty o średnicy 27,5 mm, orzeł z wąskim ogonem i znak wodny I, warszawski miejscownik i godzinnik.

Fi.Ck r 8
600 PLN
17235

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych czysty bez gumy, znaczek z usterką formy drukarskiej dla barwy niebieskiej w postaci przerwanej fałdy płaszcza heraldycznego z prawej strony i zniekształcenia ramki w lewym dolnym narożniku, gwarancja Schmutz.

Fi.1b
Mi.1b 
3 000 PLN
17236

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 120 - Kielce, znaczek naddarty i sklejony z lewej strony, gwarancja z "4" Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a 
450 PLN
SOLD
17237

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 3 - Nowy Dwór, reperowany dolny lewy narożnik, gwarancja z "4" Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a 
750 PLN
17238

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 78 - Dęblin, Bojanowicz 6 punktów, znaczek przeząbkowany z lewej strony i z dołu.

Fi.1a
Mi.1a 
450 PLN
SOLD
17239

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z warszawskim kasownikiem numerowym 1, znaczek z usterką usterką formy drukarskiej dla barwy czerwonej w postaci zniekształcenia owalu z prawej strony.

Fi.1a
Mi.1a 
800 PLN
SOLD
17240

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 76 - Puławy, Bojanowicz 3 punkty.

Fi.1a
1 100 PLN
SOLD
17241

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 324 - Sanniki, bardzo rzadki kasownik - według Bojanowicza najwyższy stopień rzadkości 10, nieudolnie doklejony prawy górny narożnik, prześwitka, pozostałości oryginalnej gumy, gwarancja z "4" Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a 
1 250 PLN
17242

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z kasownikiem numerowym 282 - Kibarty, znaczek z usterką formy drukarskiej dla barwy niebieskiej w postaci pęknięcia górnych ramek.

Fi.1a
Mi.1a 
1 200 PLN
SOLD
17243

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych czysty, regumowany, znaczek z usterką "zniekształcony miękki znak w prawym napisie rosyjskim", bardzo ładna prezencja mimo poprawianego ząbkowania, mocno podniesiona gwarancja z "G" Miszczak.

Fi.1a
Mi.1a 
2 500 PLN
17244

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych na papierze cienkim z prześwitującym rysunkiem znaczka na odwrocie z kasownikiem numerowym 170 - Szczekociny, Bojanowicz 6 punktów, reperowany prawy dolny narożnik, gwarancja z "4" i opis Schmutz.

Fi.1au
Mi.1a 
1 200 PLN
SOLD
17245

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych z warszawskim kasownikiem numerowym 1 z ozdobną stopką w ramce z sześciu kwadratów, znaczek z usterką formy drukarskiej dla barwy czerwonej w postaci przerwanej obwódki w lewej górnej części, znaczek na całej powierzchni wzmocniony masą papierową, gwarancja z "4" Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a 
750 PLN
SOLD
17246

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych na spreparowanym wycinku z kasownikiem numerowym 187 - Tomaszów, znaczek w słabym stanie (ubytki papieru na marginesach) naklejono na wycinek z innego listu z kasownikiem numerowym, znaczek ze zbioru S. Dolińskiego - stempel własnościowy na odwrocie.

Fi.1b
Mi.1b 
600 PLN
17247

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych z kasownikiem numerowym 113 - Ożarów, bardzo rzadki kasownik - według Bojanowicza najwyższy stopień rzadkości 10 punktów, znaczek przeząbkowany i reperowany, ze zbioru S. Dolińskiego, mocno podniesiona gwarancja z "4" Schmutz.

Fi.1b
Mi.1b 
1 400 PLN
17248

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych z kasownikiem numerowym 138 - Radom, lekka prześwitka na środku znaczka.

Fi.1b
Mi.1b 
500 PLN
17249

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych z kasownikiem numerowym 183 - Rokiciny, Bojanowicz 6 punktów, znaczek posiada reperowany górny lewy narożnik - doklejone 2 ząbki.

Fi.1b
Mi.1b 
1 400 PLN
SOLD
17250

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym, unieważniony pruskim datownikiem z kolejowej stacji granicznej Eydtkuhnen; po polskiej stronie, na uruchomionej w 1862 roku linii kolei północnej Paryż - St.Petersburg, stacją graniczną były Kibarty; ze względu na skomplikowane rozliczenia pomiędzy pocztami Rosji i Prus, szereg przesyłek listowych, ekspediowanych w głąb Rosji, było opłacanych polskim znaczkiem numer jeden i nadawanych w Kibartach; oferowany znaczek to jedyny znany egzemplarz, pochodzący prawdopodobnie z listu przygotowanego do nadania na tej stacji, który przedwcześnie został unieważniony pruskim stemplem w Eydtkuhnen; pochodzi z kolekcji G.Denisenki; na skanie jest pokazany na ilustracji pruskiego kasownika, w rzeczywistości jest na resztce oryginalnego niebieskiego papieru listowego przylepiony do ilustracji lekką podlepką, ma sklejone lekkie naddarcie na górze, ale to jedyny taki walor - nie ma więc innego wyboru, gwarancja z oznaczeniem 4 Krawczyk, kolorowy fotoatest firmowy.

Fi.1b
6 000 PLN
17251

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym o ciemnych odcieniach, z nieopisanym dotąd błędem "duża kropa w niebieskim owalu nad P w KOP."; dodatkowo, unieważniony - co bardzo rzadkie, miejscownikiem Kibarty w dniu 11.3.; miejscowniki spotyka się na polskich jedynkach sporadycznie, w wielkich kolekcjach znajdowało się po kilka sztuk takich znaczków; dobra perforacja i ogólnie ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.1bc
3 200 PLN
17252

1860 Królestwo Polskie, wycinek z dwułótowego listu z dwoma egzemplarzami pierwszego polskiego znaczka za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o ciemnych odcieniach; lewy z niebieską obwódką wokół herbu typu II z charakterystyczną rysą w szerokim niebieskim owalu powyżej litery O w KOP.; dodatkowo znaczek ten jest z całą pewnością dwukrotnie użyty co było fałszerstwem na szkodę poczty, pod spodem widoczny polski kasownik numerowy (?)191 - Kalisz, w lewym dolnym rogu dobrze widoczne okręgi tego kasownika; na nim mocno przybity kasownik DP - Droga Petersburska, ekspedycji pocztowej na dworcu kolejowym Praga, prawy znaczek o uszkodzonym licu nie ma wyraźnych śladów podwójnego kasowania, ale nie można też tego wykluczyć - uszkodzenia mogą wynikać z usuwania śladów tuszu, a przyklejenie wzajemnie odwrotnie obu znaczków pomogło fałszerzowi przykryć stare kasowanie nowym; tego typu fałszerstwa na szkodę poczty były w Rosji powszechne i dość często zdarzało się to w Kaliszu, ale przeważnie miało to miejsce po przywróceniu do obiegu znaczków rosyjskich, a użycie do tego pierwszego polskiego znaczka z rzadkim błędem i w dodatku na liście dwułótowym jest unikalne, lekkie załamanie w poprzek wycinka nieznacznie tylko obniża wartość tego waloru, kolorowy fotoatest firmowy.

Fi.1bcs FP
7 500 PLN
17253

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych w barwach czerwonej i niebieskiej, znaczek z odmiennym typem kliszy (typ I) - podwójna obwódka wokół herbu - niebieska i czerwona, znaczek naddarty lekko z prawej strony, podniesiona gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1bs
Mi.1b 
2 200 PLN
17254

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o bardzo ciemnych odcieniach, na cienkim papierze z prześwitującym rysunkiem, unieważniony kasownikiem numerowym 266 - Przasnysz (Fi.1800+200.-), ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.1u
2 200 PLN
17255

1860 około list z Liege do Warszawy na odwrocie stempel odbiorczy i stempel "AUS BELGIEN PER AACHEN".


120 PLN
17256

1861 list z Warszawy do Austrii, stemple tranzytowe.


240 PLN
SOLD
17257

1861 około, list z Krakowa 27/8 adresowany do rosyjskiego gen. M. Murawiowa będącego w tym czasie gubernatorem Litwy, znanego jako "wieszatiel", warszawski stempel tranzytowy, lekko podniszczony brzeg koperty, poza tym bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
17258

1861 obszar I Rzeczypospolitej, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 137x110mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, wysłana z Tallina do Wilna; rzadko spotykany, nietypowy kasownik odbiorczy z 5.IX " "; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U7A 
400 PLN
17259

1862 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych na liście z Lublina (stempel numerowy 73) do Warszawy, znaczek z błędem formy drukarskiej dla barwy niebieskiej w postaci kropki po cyfrze 10, list w ładnym stanie, na odwrocie warszawskie stemple odbiorcze, fotoatest Miszczak.

Fi.1ac
Mi.1a 
4 500 PLN
SOLD
17260

1862 (około) koperta wydania z roku 1855 wysłana z Rosji do Warszawy, znak opłaty o średnicy 27,5 mm, orzeł z wąskim ogonem i znak wodny I, warszawski miejscownik i mały godzinnik.

Fi.Ck r 8
600 PLN
17261

1863 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych na liście z Kibart (stempel numerowy 282) do Moskwy, dwujęzyczny stempel Kibart, znaczek z usterką formy drukarskiej dla barwy czerwonej w postaci uszkodzona linia owalu w górnej lewej części, stempel odbiorczy z Moskwy z datą 24 grudnia 1862 według kalendarza gregoriańskiego, ślad po zagięciu koperty, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.1a
Mi.1a 
4 100 PLN
SOLD
17262

1864 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych na obwolucie listu z Rawy (stempel numerowy 188) do Piotrkowa Trybunalskiego, znaczek dwukrotnie użyty jako oszustwo na szkodę poczty (widoczne pod kasownikiem Rawy inny nieczytelny stempel), znaczek z usterką formy drukarskiej dla barwy niebieskiej w postaci pękniętej dolnej ramki i przerwanej litery T, lewy górny narożnik znaczka naderwany i zawinięty przy ostemplowaniu, znaczek jako powtórnie użyty w średnim stanie z ubytkami ząbkowania w dolnej części.

Fi.1a B1
Mi.1a 
4 500 PLN
17263

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 182 - Łódź.


Mi.15 
80 PLN
17264

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 209 - Łowicz.


Mi.15 
120 PLN
17265

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. unieważniony polskim kasownikiem numerowym 158 - Częstochowa, stopień rzadkości wg Bojanowicza 3 punkty.


Mi.15 
80 PLN
SOLD
17266

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. na wycinku unieważniony polskim kasownikiem numerowym 129 - Jędrzejów, stopień rzadkości wg Bojanowicza 6 punkty.


Mi.15y 
300 PLN