The new auction will start soon

Auction 36. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20745

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, czworoblok znaczka za 350 zł. z nadrukiem przesuniętym tak, że na pojedynczym znaczku nominał czytamy jako 50 zł, a cyfra 3 pozostaje po prawej stronie, z cyframi rozrachunkowymi na marginesie, gwarancja Korszeń.

Fi.3105
Mi.3253 
120 PLN
20746

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z odwróconym nadrukiem , gwarancja Korszeń.

Fi.3105No
Mi.3253K 
30 PLN
20747

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105 No
Mi.3253 
120 PLN
SOLD
20748

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (zgięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 No,Np
Mi.3253 
150 PLN
20749

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z podwójnym nadrukiem, jednym normalnym i drugim "suchym" bez farby drukarskiej, gwarancja Więcław.

Fi.3105 Np
Mi.3253 
100 PLN
20750

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121
Mi.3269 
120 PLN
20751

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
20752

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
160 PLN
20753

1990 rocznik kopert FDC.


42 PLN
20754

1990 Poczet królów i książąt polskich, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu.

Fi.XXVIII
Mi.VIII 
200 PLN
SOLD
20755

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

Fi.3177
Mi.3325 
25 PLN
20756

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-3200
Mi.3343-3348 
30 PLN
20757

1991 Europa CEPT (III) - 500-lecie odkrycia Ameryki, arkusz czysty, lewy dolny narożnik arkusza nadłamany.

Fi.3229-3230
Mi.3377-3378 
50 PLN
20758

1991 rocznik kopert FDC.


67 PLN
20759

1992 FDC - "Wodospady polskie", znaczek za 3000 zł. z błędem "przerwane C w JELEC", gwarancja Korszeń; temat - FAUNA.

Fi.3233s
Mi.3381 
30 PLN
20760

1992 Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, parka z silnie przesuniętym ząbkowaniem.

Fi.3240
Mi.3388 
70 PLN
20761

1992 plakat polski, seria w arkuszach sprzedażnych.

Fi.3257-60
Mi.3405-8 
631 PLN
SOLD
20762

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A, Bl.106I).


90 PLN
20763

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120II 
200 PLN
20764

1992 Rok historii AK, blok z odmiennym krojem cyfr numeratora (Mi.150 euro).

Fi.Bl.106I
Mi.Bl.120II 
450 PLN
20765

1993 75 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, arkusz czysty.

Fi.3324
Mi.3472 
60 PLN
20766

1993 znaczek skarbowy użyty jako znaczek opłaty, karta pocztowa wysłana 15.VII z Lęborka; ciekawostka.


20 PLN
SOLD
20767

1993 rocznik kopert FDC.


100 PLN
20768

1993 FDC - "Szlak bursztynowy", blok z numeratorem i cyframi groteskiem (Fi.900,-).

Fi.Bl.107I
Mi.Bl.121II 
700 PLN
20769

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2000.-).

Fi.Bl.107I, II
Mi.121I, II 
1 400 PLN
20770

1993 Szlak bursztynowy , blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje najwyżej 99 sztuk, gdyż na podanym w katalogu Fischera bloku o numerze 947000 wspomniany błąd nie występuje, numery bloków na których może on wystąpić, to według katalogu Fischera - od 946901 do 946999.

Fi.Bl.107s
Mi.Bl.121III 
500 PLN
20771

1993 szlak bursztynowy, blok z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.bl.107t
Mi.Bl.121III 
800 PLN
20772

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "perforacja poza znaczkiem" - znaczek z bloku pozostaje z trzech stron cięty, rzadki, w katalogu Fischera cena trudna do ustalenia.

Fi.Bl.107t
Mi.Bl.121III 
800 PLN
20773

1993 szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA".

Fi.bl. 107u
Mi.Bl.121III 
600 PLN
20774

1993 wystawa filatelistyczna Poznań '93, cięty blok.

Fi.bl. 108A
Mi.Bl. 122B 
20 PLN
20775

1993 karnet - "Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu - legenda o Orle Białym", blok nieząbkowany; egzemplarz karnetu ze skorygowanym nazwiskiem projektanta Jeziorkowski.

Fi.Bl.108A
Mi.Bl.122B 
45 PLN
SOLD
20776

1993 karnet - "Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu - legenda o Orle Białym", blok nieząbkowany; egzemplarz karnetu z błędnym nazwiskiem projektanta Jeziorowski.

Fi.Bl.108A
Mi.Bl.122B 
60 PLN
20777

1994 "55 rocznica POWSTANIA SZARYCH SZEREGÓW" Warszawa 1, znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo 27.IX; temat - HARCERSTWO.

Fi.3211
Mi.3359 
15 PLN
20778

1994 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste.

Fi.3317-3318
Mi.3465-3466 
100 PLN
20779

1994 Sanktuaria Maryjne III - Kalwaria Zebrzydowska, arkusz czyste.

Fi.3341
Mi.3489 
70 PLN
SOLD
20780

1994 tańce polskie, seria w stemplowanych arkuszach.

Fi.3342-44
Mi.3490-92 
200 PLN
SOLD
20781

1994 50 rocznica Powstania Warszawskiego, arkusz czysty.

Fi.3352
Mi.3500 
50 PLN
20782

1994 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Philakorea'94" w Seulu, arkusz czysty.

Fi.3353
Mi.3501 
50 PLN
20783

1994 Bazylika św.Brygidy w Gdańsku, arkusz czysty.

Fi.3354
Mi.3503 
120 PLN
20784

1994 Rok sportu i ideału olimpijskiego, arkusz czysty.

Fi.3355
Mi.3503 
40 PLN