The new auction will start soon

Auction 36. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18996

1928 Ziemie Zachodnie, widokówka wysłana 26.X z Gorlic (Görlitz) do Głogowa (Glogau), znaczek skasowany wirnikiem propagującym usługi poczty samochodowej; temat - SAMOCHÓD.


Mi.389 
40 PLN
18997

1930 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 2.VIII ze Słońska (Sonnenburg) do miejscowości Czarnów (Tschernow), zwrócony do nadawcy.


Mi.D115, D117 
35 PLN
18998

1936 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 36-79-1-B4, przesłana 13.IX miejscowo we Wrocławiu.


Mi.P236 
20 PLN
SOLD
18999

1938 Ziemie Północne, list z okresu inflacji, w kopercie firmowej, wysłany 28.VIII z Bytowa (Bütow) do Trzebiatkowa (Tschebiatkow); dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.250, 253, 254&nbs
30 PLN
19000

1939 Obszary anektowane najpierw przez Litwę, następnie ZSRR, następnie Niemcy i ponownie ZSRR - dofrankowana karta wysłana 17.X z urzędu Wilno 2 do Lwowa, znaczek odbarwiony, na odwrocie minimalne pozostałości taśmy klejącej.

Fi.310, Cp80
150 PLN
19001

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo 9.II w Dusznikch (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).


Mi.P274/05 
30 PLN
19002

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.VIII z Olsztynka (Hohenstein) do Bytomia (Beuthen), znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym przedstawiającym mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku.


Mi.512, W69 
40 PLN
19003

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.IV z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.P236 
20 PLN
19004

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, formularz krakowski PCK wysłany 12.XII z Katowic do Zarządu Głównego PCK w Warszawie, z prośbą o rozpoczęcie poszukiwań żołnierza zaginionego w czasie Kampanii Wrześniowej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); ze zbiorów J.Falkowskiego; temat - CZERWONY KRZYŻ.


120 PLN
19005

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, całostka datowana 4.XII, wysłana z miejscowości Karwina na Zaolziu do Warszawy, znak opłaty unieważniony kasownikiem prowizorycznym, ciekawy stempelek "Nachgebühr 2".


Mi.P226 
100 PLN
19006

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, polska karta pocztowa użyta jako formularz, wysłana 18.XII z miejscowości Żnin, niemiecka pieczęć urzędu pocztowego, ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.

Fi.Cp86
200 PLN
19007

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, polska karta pocztowa użyta jako formularz, ofrankowana znaczkiem Rzeszy, wysłana w listopadzie z Bielska do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, gdzie wpłynęła 24.XI, liczne stempelki i adnotacje urzędowe, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego; temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.Cp86
Mi.515 
300 PLN
SOLD
19008

1939 kartka nadana z Radomia 4.IX. do Katowic, czerwony stempel cenzury wojskowej BC6 (ładnie odbity), gwarancja.

Fi.Cp88
400 PLN
19009

1940 całostka wydania obiegowego.


30 PLN
19010

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 6.II ze Lwowa do Warszawy, polski stempelek polecenia, na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, a także kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (koperta z niewielkim ubytkiem).


Mi.681, 594 
350 PLN
19011

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 8.II z Łodzi do Stalagu XVIIc, prowizoryczny kasownik nadawczy (polski przedwojenny wirnik), stempelki cenzury; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
19012

1940 Sopot, karnet okolicznościowy wystawy filatelistycznej.


15 PLN
19013

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, karta wysłana 8.VI ze Stalagu XIB do miejscowości Rubieżewicze, kasownik urzędu okręgowego Nowogródek i odbiorczy; słabszy stan zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.


180 PLN
19014

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca do Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego w Warszawie, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem; temat - PIŁSUDSKI.


Mi.P229IF 
30 PLN
19015

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.VIII z Łodzi do Poznania, ładnie odbity wirnik Czerwonego Krzyża.


Mi.P226I 
40 PLN
19016

1940 list z Cieszyna do Krakowa ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.


80 PLN
19017

1940 kartka miejscowa z Hirschberga, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


20 PLN
19018

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa, datowana 11.XII, wysłana z miejscowości Chodorów do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znaczki usunięte najpewniej przez cenzurę sowiecką; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Niemców, a częścią okupowaną przez Rosjan, wędrowała okrężną drogą Moskwa - Berlin, stąd stempel berliński z datą 1.II; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki 16.II; całość o ładnie udokumentowanym obiegu w dobrym stanie zachowania (niewielkie ślady archiwizacji).


200 PLN
SOLD
19019

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym wirnikiem; idealny stan zachowania.


200 PLN
19020

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, karta wysłana 16.I ze Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie do miejscowości Rubieżewicze; ładnie odciśnięty stempelek szpitala, pieczątka cenzury niemieckiej, kasownik urzędu rejonowego Iwieniec; minimalnie słabszy stan zachowania.

Fi.46
150 PLN
19021

1941 list miejscowy z Janowa.


60 PLN
19022

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 18.XII z Bydgoszczy do Lubska (Sommerfeld).


Mi.748 
35 PLN
19023

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.IV z Poznania do Nałęczowa, przeadresowany do Dęblina, ładna odbitka wirnika propagandowego.


Mi.519 
25 PLN
19024

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 7.V z Bełchatowa do Łodzi, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; brak tylnej klapy koperty.


Mi.519 
10 PLN
19025

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ciekawie frankowany, miejscowy list polecony nadany 30.III w Katowicach, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji Pomocy Zimowej, kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.KZ35+36 +35+36&nb
50 PLN
19026

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony, wysłany 22.II z urzędu pocztowego Lwów 17 do miejscowości Komorowice obecnie dzielnicy Bielska (Batzdorff über Bielitz); ładnie ofrankowana koperta, polski stempelek polecenia, znaczki unieważnione kasownikiem sowieckim; zalepka i stemple cenzury, kasownik odbiorczy z datą 31.März, odciśniętą datownikiem biurowym, na odwrocie; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Niemców, a częścią okupowaną przez Rosjan, wędrowała okrężną drogą Moskwa - Berlin; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.594, 682 
400 PLN
19027

1941 list urzędowy z Löslau do Marklowic koło Rybnia, stempel niemieckiej cenzury.


60 PLN
19028

1941 ROZPOCZĘCIE WOJNY NIEMIECKO-SOWIECKIEJ, obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, koperta ostemplowana 21.VI w Brześciu nad Bugiem w przeddzień ataku niemieckiego na Związek Sowiecki, adresowana na niemiecką pocztę polową, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


180 PLN
SOLD
19029

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, frankatura mechaniczna 54 pf. - list polecony wysłany 11.VII z Katowic do PKO w Warszawie; kasownik odbiorczy, przedwojenny polski datownik Pocztowej Kasy Oszczędności.


35 PLN
19030

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, czworoblok znaczków rzadkiej odmiany z gumą prążkowaną pionowo na liście poleconym (nieznacznie przefrankowanym), wysłanym 25.VIII z Poznania do Krakowa, kasownik odbiorczy na odwrocie (same znaczki kasowane - Mi.112 euro); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.813x 
200 PLN
19031

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, ładnie frankowany list ekspresowy wysłany 8.VII z Poznania do Warszawy; kasownik odbiorczy na odwrocie; efektowna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - KOŃ.


Mi.814, KZ41, 513&nb
100 PLN
19032

1942 list polecony (z zawartością) z Warszawy 20.11.42 do Wilna, stempel odbiorczy, zalepka i stemple niemieckiej cenzury wojskowej.


30 PLN
19033

1942 książeczka składkowa ubezpieczenia "Invalidenversicherung".


220 PLN
19034

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony wysłany 24.VI za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine z Łucka do Góry Kalwarii, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta nieznacznie uszkodzona przy otwieraniu).

Fi.OkN 21, 24, 30, 3
Mi.1, 4, 10, 11 
250 PLN
19035

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", list polecony, wysłany 12.V za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ostland z Rygi; zalepka i stempelki cenzury; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.OkN8, 14
80 PLN