The new auction will start soon

Auction 36. Post offices abroad 1919-1939

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18876

1919 Konstantynopol, seria grzecznościowo stemplowana na wycinkach, gwarancja Falkowski, Krawczyk, Schmutz.

Fi.1-12
2 500 PLN
18877

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT (nowodruki), seria czysta, gwarancja Schmutz.

Fi.1-12ND
150 PLN
SOLD
18878

1919 Odessa, znaczek z czarnym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.5
1 000 PLN
18879

1919 fałszerstwo nadruku LEVANT na znaczku za 5 mk. na cienkim papierze, na której to odmianie przedruki nie są znane.

Fi.12
40 PLN
18880

1920 nowodruki znaczków dla polskiej poczty w Konstantynopolu stemplowane kasownikiem "POCZTA POLKA KONSTANTYNOPOL / 6.XI.1920", stempel polecenia i na odwrocie stempel urzędu.

Fi.1-4, 6, 7 ND
400 PLN
18881

1921 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", nie wprowadzone do obiegu, marginesowa seria w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.26-32
Mi.I-VII 
150 PLN
SOLD
18882

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku, wszystkie znaczki przedrukowe z gwarancjami, w bardzo dobrym stanie, bez podlepek ani ich śladów, atrakcyjne i cenione także w Niemczech.

Fi.1-35
1 300 PLN
18883

1925 kartka z Gdańska 20.7.25 do Warszawy.

Fi.5
100 PLN
18884

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nieząbkowane i gumowane próby znaczków przedrukowych (formy I i II) na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (większa część nakładu wydana jako niegumowana), gwarancja Gryżewski, Falkowski.

Fi.12-14x P1
Mi.12-14 U 
3 000 PLN
18885

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe - kolumna Zygmunta, nadruk III formą na znaczku za 10 gr. z błędem "uszkodzone K", gwarancja i opis Falkowski.

Fi.13cIIIw B
Mi.16 
200 PLN
18886

1926 list firmowy z Gdańska do Poznania.

Fi.15
160 PLN
18887

1929 firmowy list polecony z Gdańska 8.X.29 do Radomia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.9, 19
120 PLN
18888

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.40 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23I 
60 PLN
18889

1929 Port Gdańsk, widokówka omyłkowo wrzucona do skrzynki pocztowej WMG zamiast do skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku; ponieważ karta została ofrankowana polskim znaczkiem, poczta Wolnego Miasta potraktowała ją jako nieopłaconą, znaczka nie skasowano, przystawiono jedynie stempel nadawczy i oznaczono dopłatę, która miał być pobrana od adresata. Przesyłkę przekazano Poczcie Polskiej, gdzie stwierdzono, że jest ona opłacona i dopłaty nie pobrano, a jedynie (prawdopodobnie w Bydgoszczy) unieważniono znaczek przez przekreślenie, gwarancja Schmutz.

Fi.240
Mi.259 
700 PLN
18890

1930 polecony list zleceniowy z Gdańska 5.IV.30 do Strzyżowa, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.20, 23
450 PLN
SOLD
18891

1930 Port Gdańsk, widokówka opłacona polskim znaczkiem, wysłana 16.VIII z urzędu Gdańsk 1 do Lwowa, gwarancja Schmutz.

Fi.240
Mi.259 
230 PLN
18892

1931 Port Gdańsk, ładnie ofrankowana widokówka, wysłana 1.X z urzędu Gdańsk 1 do Warszawy, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2, 3, 18
Mi.2, 3, 21 
200 PLN
18893

1931 kartka reklamowa z Gdańska do Polski, gwarancja Schmutz.

Fi.14
150 PLN
SOLD
18894

1933 Port Gdańsk, firmowa karta pocztowa nadana 9.I w urzędzie Gdańsk 2 do Warszawy, dwa znaczki przez przeoczenie nieskasowane, co ciekawe w urzędzie oddawczym również nie zostały unieważnione!!! dekoracyjna, ciekawa całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.1, 3, 18
Mi.1, 3, 21 
150 PLN
18895

1933 wydanie z nadrukiem pionowym, gwarancja Miszczak.

Fi.22
300 PLN
18896

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK, gwarancja Krawczyk.

Fi.22
Mi.25 
500 PLN
18897

1933 wydanie z nadrukiem pionowym, gwarancja Miszczak.

Fi.22
250 PLN
18898

1933 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

Fi.22
100 PLN
SOLD
18899

1933 list zleceniowy z Gdańska opłacony polskimi znaczkami bez nadruku, gwarancja Schmutz.


150 PLN
18900

1934 list firmowy z Gdańska, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.18, 21
100 PLN
18901

1934 polska karta z nadrukiem dla urzędu polskiego w Gdańsku, nadruk typ I.

Fi.Cp1I
450 PLN
18902

1935 polski znaczek opłaty użyty w Gdańsku.

Fi.245
Mi.264 
10 PLN
18903

1936 Port Gdańsk, "WITAJ GWIAZDKO ZŁOTA" seria znaczków wydania przedrukowego, skasowana okolicznościowo 10.XII na karcie, całość w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 36 043).

Fi.KO3, 26-28
Mi.29-31I 
150 PLN
18904

1937 całostka z nadrukiem dla Portu Gdańsk, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp3c
200 PLN
18905

1938 firmowy list polecony z Gdańska, gwarancja Schmutz.

Fi.28, 29
250 PLN
18906

1938 list z Gdańska do Krakowa ze stemplem okolicznościowym.

Fi.29
80 PLN
SOLD
18907

1938 list z Gdańska do Krakowa ze stemplem okolicznościowym.

Fi.29
100 PLN
18908

1938 polecony list zleceniowy z Gdańska 4.IV.38 do Gdyni opłacony polskim znaczkiem.


240 PLN
18909

1939 kartka firmowa z Gdańska 6.VII.39 do Gdyni, kartka złamana z niewielkim uszkodzeniem, gwarancja Krawczyk.

Fi.30
100 PLN
18910

1939 kartka ze stemplem okolicznościowym Wystawy Filatelistycznej w Gdyni.

Fi.32
50 PLN
18911

1939 list polecony z Warszawy 30.V.39 opłacony znaczkiem dla polskiej poczty w Gdańsku, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.35
250 PLN