Page:
Central Lithuania
Poz# Features Catalog Description Actual price
6316
Fi.1-3, 20-22A, B

1920-21 godło Litwy Środkowej, dwie serie cięta i ząbkowana.

10 PLN
6317
Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

50 PLN
6318
Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na żeberkowanym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Berbeka.

50 PLN
6319
Fi.2A
Mi.2B 

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

15 PLN
6320
Fi.2 P11

1920 godło Litwy Środkowej, bardzo rzadki, potrójny druk próby znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja Schmutz.

120 PLN
6321

Fi.3A
Mi.3B 

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

40 PLN
6322
Fi.3B Dp
Mi.3A 

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja Korszeń.

20 PLN
6323
Fi.3 P3

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja Korszeń.

40 PLN
6324
Fi.21A
Mi.21B 

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

15 PLN
6325
Fi.22B
Mi.22A 

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., z międzypolem.

40 PLN
6326

1920-21 zestaw czystych serii w ładnym stanie.

50 PLN
6327

1920 Operacja wileńska, z inspiracji Józefa Piłsudskiego 9.X wybucha "bunt" dywizji litewsko-białoruskiej, dowodzonej przez gen. Lucjana Żeligowskiego; działając oficjalnie wbrew woli Naczelnika Państwa, zajęto Wilno wraz z Wileńszczyzną, a 12.X proklamowano powstanie nowego państwa Litwy Środkowej; sekretnik, wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 46 przez żołnierza słuckiego pułku strzelców wchodzącego w skład dywizji litewsko-białoruskiej, przesyłka adresowana do Zarządu Sekcji Opieki nad Harcerkami w Warszawie; listowa pieczęć formacyjna Dowództwa pułku, kasownik odbiorczy; unikalny dokument historyczny w doskonałym stanie zachowania (ślady archiwizacji nie obniżają ani rangi ani wartości waloru), gwarancja Schmutz.

2 500 PLN
6328
Fi.1-6

1921 różne rysunki, seria znaczków dopłaty.

20 PLN
6329
Fi.1-6A

1921 różne rysunki, seria znaczków dopłaty.

20 PLN
6330
Fi.14-19A

1921 różne rysunki, seria cięta.

15 PLN
6331
Fi.14-19B

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

15 PLN
6332
Fi.15-19B

1921 dekoracyjnie frankowany list polecony (opłata za wysoka) wysłany 3.III do Lwowa z urzędu Wilno 1, dobry stan zachowania.

400 PLN
6333


Fi.16A
Mi.16B 

1921 różne rysunki, druk obustronny znaczka za 2 mk. w czworobloku, po jednej stronie grzecznościowy kasownik ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

32 PLN
6334
Fi.18A
Mi.18B 

1921 różne rysunki, znaczek za 6 mk., z podwójną odbitką koloru szarego na odwrocie, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

20 PLN
6335

Fi.19A
Mi.19B 

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów i grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

32 PLN
6336

Fi.19A
Mi.19B 

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów.

80 PLN
6337
Fi.19B
Mi.19A 

1921 różne rysunki, znaczek za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów, gwarancja Korszeń.

20 PLN
6338
Fi.23-28A

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, seria cięta.

70 PLN
6339
Fi.23-28B

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, seria ząbkowana.

80 PLN
6340
Fi.28B No
Mi.28A 

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, niekatalogowany ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

500 PLN
6341
Fi.29-30B

1921 wydanie z dopłatą na PCK.

25 PLN
6342
Fi.30A
Mi.30B 

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka tete-beche.

50 PLN
6343

Fi.30A Npc
Mi.30B 

1921 wydanie na rzecz PCK, znaczek za 4+1 mk. z poczwórnym nadrukiem, w tym jednym odwróconym, gwarancja Korszeń.

150 PLN
6344
Fi.31-33A
Mi.31-33B 

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, pięć czystych serii (5 x 31-33A, Fi.80.-).

40 PLN
6345
Fi.31-33A, B

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, seria cięta i ząbkowana.

25 PLN
6346
Fi.33A
Mi.33B 

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, znaczek za 10 mk., bez koloru żółtego, gwarancja Korszeń.

25 PLN
6347
Fi.34-41A

1921 różne rysunki, seria cięta.

40 PLN
6348
Fi.34-41B
Mi.34-41A 

1921 różne rysunki, dziesięć serii czystych (10 x 34-41B, Fi.500.-).

250 PLN
6349
Fi.34-41B

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

32 PLN
6350

Fi.34A
Mi.34B 

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 1 mk., ze znacznym przesunięciem tła i grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

40 PLN
6351

Fi.34MK

1921 różne rysunki, potrójny druk - makulatura, gwarancja Korszeń.

30 PLN
6352

Fi.35MK

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja Korszeń.

50 PLN
6353

Fi.36MK

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja Miszczak.

30 PLN
6354
Fi.37A
Mi.37B 

1921 różne rysunki, makulatura znaczka za 4 mk., gwarancja Krawczyk.

25 PLN
6355
Fi.37B
Mi.37A 

1921 różne rysunki, znaczek za 4 mk. z przesuniętym drukiem tła i podwójnym ząbkowaniu naroża, gwarancja Korszeń.

30 PLN