The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 33. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6316

1920-21 godło Litwy Środkowej, dwie serie cięta i ząbkowana.

Fi.1-3, 20-22A, B
10 PLN
6317

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

Fi.1 P1
50 PLN
6318

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na żeberkowanym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Berbeka.

Fi.1 P1
50 PLN
6319

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
15 PLN
6320

1920 godło Litwy Środkowej, bardzo rzadki, potrójny druk próby znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja Schmutz.

Fi.2 P11
120 PLN
6321

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
40 PLN
6322

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja Korszeń.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
20 PLN
6323

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja Korszeń.

Fi.3 P3
40 PLN
6324

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
15 PLN
6325

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., z międzypolem.

Fi.22B
Mi.22A 
40 PLN
6326

1920-21 zestaw czystych serii w ładnym stanie.


50 PLN
6327

1920 Operacja wileńska, z inspiracji Józefa Piłsudskiego 9.X wybucha "bunt" dywizji litewsko-białoruskiej, dowodzonej przez gen. Lucjana Żeligowskiego; działając oficjalnie wbrew woli Naczelnika Państwa, zajęto Wilno wraz z Wileńszczyzną, a 12.X proklamowano powstanie nowego państwa Litwy Środkowej; sekretnik, wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 46 przez żołnierza słuckiego pułku strzelców wchodzącego w skład dywizji litewsko-białoruskiej, przesyłka adresowana do Zarządu Sekcji Opieki nad Harcerkami w Warszawie; listowa pieczęć formacyjna Dowództwa pułku, kasownik odbiorczy; unikalny dokument historyczny w doskonałym stanie zachowania (ślady archiwizacji nie obniżają ani rangi ani wartości waloru), gwarancja Schmutz.


2 500 PLN
6328

1921 różne rysunki, seria znaczków dopłaty.

Fi.1-6
20 PLN
6329

1921 różne rysunki, seria znaczków dopłaty.

Fi.1-6A
20 PLN
6330

1921 różne rysunki, seria cięta.

Fi.14-19A
15 PLN
6331

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

Fi.14-19B
15 PLN
6332

1921 dekoracyjnie frankowany list polecony (opłata za wysoka) wysłany 3.III do Lwowa z urzędu Wilno 1, dobry stan zachowania.

Fi.15-19B
400 PLN
6333

1921 różne rysunki, druk obustronny znaczka za 2 mk. w czworobloku, po jednej stronie grzecznościowy kasownik ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.16A
Mi.16B 
32 PLN
6334

1921 różne rysunki, znaczek za 6 mk., z podwójną odbitką koloru szarego na odwrocie, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.18A
Mi.18B 
20 PLN
6335

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów i grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.19A
Mi.19B 
32 PLN
6336

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów.

Fi.19A
Mi.19B 
80 PLN
6337

1921 różne rysunki, znaczek za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów, gwarancja Korszeń.

Fi.19B
Mi.19A 
20 PLN
6338

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, seria cięta.

Fi.23-28A
70 PLN
6339

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, seria ząbkowana.

Fi.23-28B
80 PLN
6340

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, niekatalogowany ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.28B No
Mi.28A 
500 PLN
6341

1921 wydanie z dopłatą na PCK.

Fi.29-30B
25 PLN
6342

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka tete-beche.

Fi.30A
Mi.30B 
50 PLN
6343

1921 wydanie na rzecz PCK, znaczek za 4+1 mk. z poczwórnym nadrukiem, w tym jednym odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.30A Npc
Mi.30B 
150 PLN
6344

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, pięć czystych serii (5 x 31-33A, Fi.80.-).

Fi.31-33A
Mi.31-33B 
40 PLN
6345

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, seria cięta i ząbkowana.

Fi.31-33A, B
25 PLN
6346

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, znaczek za 10 mk., bez koloru żółtego, gwarancja Korszeń.

Fi.33A
Mi.33B 
25 PLN
6347

1921 różne rysunki, seria cięta.

Fi.34-41A
40 PLN
6348

1921 różne rysunki, dziesięć serii czystych (10 x 34-41B, Fi.500.-).

Fi.34-41B
Mi.34-41A 
250 PLN
6349

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

Fi.34-41B
32 PLN
6350

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 1 mk., ze znacznym przesunięciem tła i grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.34A
Mi.34B 
40 PLN
6351

1921 różne rysunki, potrójny druk - makulatura, gwarancja Korszeń.

Fi.34MK
30 PLN
6352

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja Korszeń.

Fi.35MK
50 PLN
6353

1921 różne rysunki, podwójny druk - makulatura, gwarancja Miszczak.

Fi.36MK
30 PLN
6354

1921 różne rysunki, makulatura znaczka za 4 mk., gwarancja Krawczyk.

Fi.37A
Mi.37B 
25 PLN
6355

1921 różne rysunki, znaczek za 4 mk. z przesuniętym drukiem tła i podwójnym ząbkowaniu naroża, gwarancja Korszeń.

Fi.37B
Mi.37A 
30 PLN