The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 33. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5616

1918 KUTNO - wydanie GGW, znaczek za 5 fen. na pięknym wycinku, z rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Kutna.

Fi.8
120 PLN
5617

1918 BIALYSTOK, germania, znaczek za 10 f. z rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Białegostoku, na wycinku.


60 PLN
5618

1918 zestaw znaczków i wycinków z stemplami prowizorycznymi.


150 PLN
5619

1918 zestaw znaczków i wycinków z stemplami prowizorycznymi.


140 PLN
SOLD
5620

1918 niezrealizowane projekty znaczków autorstwa Edmunda Bartłomiejczyka.


80 PLN
5621

1918 niezrealizowany projekt znaczka Królestwa Polskiego kolorach czarnym i piaskowym.


15 PLN
5622

1918 niezrealizowany projekt znaczka Królestwa Polskiego kolorach niebieskim i piaskowym.


15 PLN
5623

1918 niezrealizowany projekt znaczka Królestwa Polskiego w kolorach brązowym i piaskowym.


15 PLN
5624

1918 niezrealizowany projekt znaczka Królestwa Polskiego kolorach czarnym i piaskowym.


15 PLN
5625

1918 niezrealizowany projekt znaczka Królestwa Polskiego kolorach brązowym i piaskowym.


15 PLN
5626

1918 niezrealizowany projekt znaczka Królestwa Polskiego kolorach brązowym i piaskowym.


15 PLN
5627

1918 niezrealizowany projekt znaczka Królestwa Polskiego kolorach zielonym i piaskowym.


15 PLN
5628

1918 niezrealizowany projekt znaczka Królestwa Polskiego kolorach czarnym i piaskowym.


15 PLN
5629

1918 niezrealizowany projekt znaczka Królestwa Polskiego kolorach niebieskim i piaskowym.


15 PLN
5630

1918 współkursory - znaki austro-węgierskiej poczty polowej użyte na ziemiach polskich, dofrankowana karta pocztowa wysłana 11.XII z Lublina do Krakowa, kasownik unarodowiony.

Fi.OA55, OACp3
200 PLN
5631

1919 wydanie Komisji Rządzące (PKL), znaczek z Abklatschem na odwrocie.

Fi.55
Mi.54 
20 PLN
5632

1919 wydanie PKL, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 h. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
160 PLN
5633

1919 wydanie PKL, seria kasowana w ładnym stanie, najdroższy znaczek - 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
5634

1919 wydanie Komisji Rządowej, seria w czworoblokach, gwarancja Perzyński.

Fi.55-65
Mi.54-64 
250 PLN
5635

1919 wydanie Komisji Rządzącej (PKL), seria z prywatnymi ząbkowaniami z Żywca i Wadowic, rzadkie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.55-65
Mi.54-64 
300 PLN
5636

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h., z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.58s
Mi.57 
120 PLN
5637

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z błędem "kolec na lewym skrzydle", gwarancja i opis Miszczak.

Fi.58s
Mi.57 
60 PLN
5638

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 10 h., z prywatną perforacją i co bardzo rzadkie gumowany podobnie do wydania markowego, gwarancja Krawczyk.

Fi.59
Mi.58 
60 PLN
5639

1919 wydanie PKL, pasek trzech znaczków z ciekawym Abklatschem na odwrocie.

Fi.60
Mi.59 
80 PLN
5640

1919 wydanie Komisji Rządzącej, fragment koperty urzędowego listu poleconego z Tarnowa 7.III.19.

Fi.62
Mi.61 
40 PLN
5641

1919 wydanie Komisji Rządzącej, dolny prawy znaczek z błędem "KOCONA", gwarancja Perzyński.

Fi.65s
Mi.64 
110 PLN
SOLD
5642

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.77-88 
120 PLN
5643

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
320 PLN
5644

1919 wydanie w walucie koronowej, dwie serie, każdy znaczek w dwóch odmianach koloru lub papieru.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
600 PLN
5645

1919 wydanie w walucie koronowej, dwie serie, każdy znaczek w dwóch odmianach koloru lub papieru.

Fi.73-84B
Mi.77-88 
100 PLN
5646

1919 wydanie w walucie koronowej, seria na wycinkach.

Fi.73-84B
Mi.77-88 
10 PLN
5647

1919 wydanie w walucie koronowej, dwie serie w czworoblokach, każdy nominał w dwóch odmianach papieru lub koloru.

Fi.73-84B
Mi.77-88 
400 PLN
5648

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterką "plama w prawej cyfrze 3 i przy prawym H".

Fi.73A
Mi.65 
30 PLN
5649

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterką "lewe H połączone z cyfrą 5".

Fi.74A
Mi.66 
30 PLN
5650

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 10 hal.

Fi.74A Dp
Mi.67 DD 
40 PLN
5651

1919 miejscowy list z Krakowa nadany 21.II.19 opłacony znaczkiem austriackim nie mającym mocy obiegowej, koperta od góry mocno przycięta i rozdarta.

Fi.74B
Mi.78 
40 PLN
5652

1919 list polecony z Krakowa 22.XI.19 do ministerstwa w Poznaniu, koperta poplamiona jak na obrazku, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.74B, 75B, 79B
Mi.78, 79, 83 
50 PLN
5653

1919 list sądowy z Gorlic do Krakowa, oba znaczki z usterkami druku opisanymi w PZP.

Fi.74B, 77B
Mi.78, 81 
40 PLN
5654

1919 przekaz paczkowy z Wolbromia 25.XI.19 do Ostrowca, znaczek opłaty skarbowej użyty jako znaczek opłatny, a znaczek opłatny użyty jako znaczek dopłatny w Ostrowcu.

Fi.75B, 82A
Mi.74, 79 
180 PLN
5655

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterką "kropka w prawej cyfrze 5".

Fi.76A
Mi.68 
20 PLN