The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 33. Foreign Postage on Polish territory

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4571

1850 unikalny niemy kasownik ozdobny Krakowa, na pięknym wycinku, ze znaczkiem pierwszego wydania austriackiego za 9 Kr. typu I, bardzo wysoka wycena w katalogu stempli Mullera 1367c/2100 punktów, na zachodnich aukcjach sprzedawany około 1500 euro, tu w bardzo atrakcyjnej cenie, nowa - 13.XII.2004 - fotoopinia austriackiego eksperta Uwe Steinera.


Mi.5 
3 500 PLN
4572

1861 III wydanie Austrii, 10kr. + 15kr. - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 2.X z Białej do Krakowa, znaczek dopłaty za polecenie zgodnie z rozporządzeniem naklejano na odwrocie listu, zazwyczaj na styku krawędzi, przy otwieraniu listu w większości przypadków znaczek ulegał zniszczeniu, tu znaczek nieuszkodzony w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.21, 22 
280 PLN
4573

1868 list z miejscowości Albertyn, wysłany 5.XII z miejscowości Słonim do Wilna, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1866 na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4, o ząbkowaniu 14,5x15; list będący zarazem rachunkiem z ozdobną winietą, wykonaną w zakładzie litograficznym - Paweł Kresse w Warszawie; na froncie sygnatura "I.C.M."(?); dekoracyjna, nietypowa całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.21x 
400 PLN
4574

1881 makulatura - wadliwie przycięta karta pocztowa, wysłana 26(15).I z Warszawy do Hamburga; bardzo ciekawy i rzadko spotykany walor, ponieważ kontrola jakości była wtedy niezwykle dokładna i wychwytywała wszelkiego rodzaju usterki.


Mi.P5 
100 PLN
4575

1883 list do Paczkowa przesłany 31.III ambulansem relacji Halle - Poznań, kasownik odbiorczy Czerwieńsk (Rothenburg).


Mi.41 
40 PLN
4576

1888 rosyjska całostka z Nowego Dworu przesłana 4.VIII (23.VII) ambulansem do Warszawy, okrągły godzinnik (grażdanka)i stempel odbiorczy, karta z suchym tłoczeniem adresu nadawcy: "W.A.SCHOLTEN NOWY DWÓR"; niecodzienna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P7 
100 PLN
SOLD
4577

1890 list wysłany 19.XII z Lidzbarka Welskiego (Lautenburg) adresowany do niewielkiej miejscowości Colonie Brinsk; na odwrocie kasownik odbiorczy i pieczęć urzędowa, przesyłka zwrócona do nadawcy.


Mi.46 
60 PLN
4578

1890 list pieniężny (1000 złotych aust.) adresowany do biskupa tarnowskiego Józefa Lobosa, nadany 23.X w urzędzie pocztowym Lwów Śródmieście, wysoka frankatura - 45 koron !!! na odwrocie kasownik odbiorczy i zabezpieczające pieczęcie lakowe nadawcy, którym był Stanisław hrabia Tarnowski (1837-1917), uczony, polityk, historyk literatury polskiej, prezes Akademii Umiejętności, profesor i rektor UJ, przywódca Stańczyków, polski historyk literatury, krytyk, publicysta; unikalna walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.56, 59 
450 PLN
4579

1896 Wrocław - poczta prywatna HANSA - widokówka (litografia) przesłana lokalnie 16.V; niewielkie usterki, sygnowana B.Żwinklewicz.


Mi.E9 
250 PLN
4580

1898 austriackie sądowe znaczki doręczeniowe - 17 1/2 Kr. niebiesko/czarne - parka pionowa o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12 1/2 na dowodzie doręczenia wysłanym 23.II z Jarosławia; wysoka wycena katalogowa.

Fi.1ax
Mi.1aB 
270 PLN
4581

1899 kartka nadana w ambulansie pocztowym w Warszawie 18.X.99 do Grodźca.


20 PLN
4582

1901 list wysłany 6.III z Monachium adresowany do Aleksandrowa Pogranicznego, omyłkowo skierowany najpierw do Aleksandrii w Egipcie (13.III), stamtąd przesłany dalej do Aleksandrii w Rumunii (23.III), a następnie zwrócony do Monachium (26.III); niespotykany, egzotyczny obieg pocztowy.


200 PLN
4583

1902 miejscowa kartka z Warszawy 20.III.20.


25 PLN
SOLD
4584

1903 kartka z Warszawy lekko przycięta z prawej strony.


10 PLN
4585

1903 widokówka (piękna litografia) nadana 2.VI w Ostrowcu, przesłana ambulansem (pocztowyj wagon no 140) do Rygi, gdzie dotarła 4.VI.


Mi.43y 
80 PLN
4586

1903, list opłacony gotówką, wysłany 30.VI z urzędu Kraków - Piasek do Tarnowa; na odwrocie nieuszkodzone, ładnie zachowane, pieczęcie lakowe z godłem Królestwa Galicji i Lodomerii: "BANK KRAJOWY KRÓL. GALICYI I LODOMERYI W W.KS. KRAKOWSKIEM".


100 PLN
4587

1904 przekaz pocztowy na 50 rubli wysłany 4.X z Wielunia do Frolowskoje, kasownik odbiorczy 11.X; dekoracyjna całość, ślady archiwizacji.


Mi.A5 
100 PLN
4588

1906 list pieniężny (62 ruble) przesłany miejscowo 1.VI w Białej, zabezpieczające lakowe pieczęcie pocztowe w dobrym stanie zachowania.


Mi.41y 
100 PLN
4589

1908 kartka z Niżniowa 25.5.08 do Grodźca.


20 PLN
SOLD
4590

1908 kartka z Warszawy 2.V.03 do Grodźca, stempel ambulansu pocztowego.


20 PLN
SOLD
4591

1909 rosyjska całostka stosowana na ziemiach polskich.


Mi.P21 
30 PLN
4592

1909 austriacka opaska gazetowa pisma "Bautechniker" wysłana z Żywca.


15 PLN
4593

1910 list wysłany 2.II z Dąbrowy Górniczej do Warszawy, kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.68A 
20 PLN
SOLD
4594

1910 dowód wpłaty, dokonanej na rzecz sądu w Konstantynowie, udokumentowany znaczkami opłaty sądowej.


20 PLN
4595

1910 ekspresowy przekaz paczkowy z Ryglic 26.III.10 do Ciężkowic.


50 PLN
SOLD
4596

1911 kartka z Żyrardowa 30.9.11 do Grodźca.


20 PLN
4597

1912 austriacka opaska gazetowa pisma "Bautechniker" wysłana z Żywca.


15 PLN
4598

1913 karta pocztowa wysłana 3.X z Żyrardowa adresowana do Rudolstadt w Niemczech, z nieznanych powodów omyłkowo skierowana do Nowego Jorku, gdzie dotarła 18.X; ładnie udokumentowany obieg pocztowy; niezwykle ciekawy walor w niezłym stanie zachowania.


200 PLN
4599

1913 austriacka opaska gazetowa pisma "Bautechniker" wysłana z Żywca.


15 PLN
4600

1914 dowód wpłaty, dokonanej 14.IV we Włodawie, udokumentowany znaczkiem opłaty sądowej.


15 PLN
4601

1915 austriacka opaska gazetowa pisma "Bautechniker" wysłana z Żywca.


15 PLN
4602

1920 Ziemie Zachodnie, dofrankowana karta pocztowa wysłana 8.III z miejscowości Stargordt (Starogard) adresowana do Greifenberg (Gryfice).


Mi.P115, 85 
25 PLN