The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 33. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4882

1915 Warszawa, kasowany znaczek z fioletowoczarnym nadrukiem (Mi.350 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.3II
Mi.3ca 
350 PLN
4883

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czerwonym nadruku groszy (zwykły znaczek - Mi. 35 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.3IIt
Mi.3aa 
150 PLN
4884

1915 Warszawa, znaczek z niebieskofioletowym nadrukiem z błędem "uszkodzone y", lekki ślad podlepki, gwarancja Rembieliński, Borzęcki, Krawczyk.

Fi.3IIt
350 PLN
4885

1915 Warszawa, znaczek z tłem żółtobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4aIa
150 PLN
4886

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem czerwonolila, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4aIIb
150 PLN
SOLD
4887

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czerwonolila, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
150 PLN
4888

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czarnym na niewprowadzonym do obiegu znaczku za 5 gr. - Herb Miasta w kolorze szarozielonym, bardzo rzadkie, obecnie opisywany tak jak na znaczku wydanym w kolorze niebieskim jako grzecznościowy, ale w Niemczech jako pełnoprawna próba, sygnatura Rachmanow, podwójna gwarancja Rembieliński, z opisem Krawczyk.

Fi.4 P/I
1 200 PLN
4889

1915 Warszawa, parka znaczków z nadrukiem tp I i II, gwarancja Schmutz.

Fi.5a I+II
700 PLN
4890

1915 Warszawa, parka z dwoma różnymi rodzajami nadruku, gwarancja Schmutz.

Fi.5 I, II
400 PLN
4891

1915 Warszawa, makulatura, czworobloki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, z lekkimi śladami podlepek pomiędzy znaczkami.

Fi.6-7 nz
80 PLN
4892

1915 Warszawa, miejscowy list (druk) wysłany 13.XII, doręczenie opłacono dzielonym znaczkiem poczty miejskiej, opłata Poczty Miejskiej za doręczenie wynosiła 2 gr.

Fi.7
100 PLN
4893

1915 Warszawa, nadużycie formy, znaczek przedrukowy z fantazyjnym kolorem tła, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8 P
Mi.7 
40 PLN
4894

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 28.XII, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE w kolorze czerownolila (98 x 17 mm); znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b.

Fi.27IIb
200 PLN
4895

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja Wiatrowski, Schmutz.

Fi.Ia
320 PLN
4896

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu z piaskowym tłem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
400 PLN
4897

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
400 PLN
4898

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.Ic
360 PLN
SOLD
4899

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
4900

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
300 PLN
4901

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

Fi.I-II
400 PLN
4902

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
500 PLN
4903

1915 ? znaczek poczty miejskiej Wolnego Miasta Gdańska.


90 PLN
4904

1915 ? znaczek poczty miejskiej Wolnego Miasta Gdańska.


60 PLN
4905

1916 Częstochowa, wycinek z telegramu z odbitką bardzo rzadkiego stempla opłaty doręczeniowej typu IV za 30 fen., w bardzo atrakcyjnej cenie.

Fi.IVe
80 PLN
4906

1916 Łódź, kartka żywnościowa na chleb, mydło, cukier i mąkę.


110 PLN
4907

1916 Sosnowiec, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
210 PLN
4908

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
4909

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
200 PLN
4910

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
80 PLN
4911

1916 Sosnowiec, seria czysta na podlepkach (Mi.50 euro), gwarancja Ways, Hartman, Korszeń.

Fi.1-2
70 PLN
4912

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
80 PLN
4913

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.3
130 PLN
4914

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
120 PLN
4915

1916 Sosnowiec, seria kasowana z gumą (Mi.280 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
200 PLN
4916

1916 Sosnowiec, herb miasta, czworoblok zawierający różne kombinacje parek tete-beche w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5
750 PLN
4917

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.5
120 PLN
4918

1916 Sosnowiec, karta pocztowa, wydanie z przedrukiem, czysta, stan bardzo dobry.

Fi.Cp2
300 PLN
4919

1916 Warszawa, list miejscowy z przepołowionym znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.1
25 PLN
SOLD
4920

1916 Warszawa, list miejscowy z przepołowionym znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.1
25 PLN
4921

1916 Warszawa, miejscowy list (druki) wysłany 19.I, doręczenie opłacono znaczkami poczty miejskiej (niezgodnie z taryfą).

Fi.2, 7, 8
50 PLN