The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 33. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7096

1933 WILEŃSZCZYZNA - WOŁOŻYN - list wysłany 29.I z miejscowości Wołożyn (powiat wołożyński) do Filadelfii przez rabina J.Szapiro, znaczki unieważnione datownikiem z wyróżnikiem "c", dodatkowo stempelki rabina; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

Fi.256
Mi.277 
200 PLN
7097

1933 Judaica - ilustrowana karta pocztowa pisana po hebrajsku !!! wysłana 12.XII z ZSRR do Krakowa, stempel tranzytowy Stołpce 20.XII.


Mi.P129I 
100 PLN
7098

1937 Judaica - znaczek na karcie ostemplowany 8.XI w Monachium kasownikiem propagandowym "Der ewige Jude".


Mi.651 
120 PLN
7099

1940 Getto w Łodzi, banknot 1 marka, idealny stan zachowania.


200 PLN
7100

1940 Getto w Łodzi, banknot 50 fenigów, idealny stan zachowania.


200 PLN
7101

1941 Getto w Warszawie, zagraniczny list ekspresowy, wysłany 22.VII z terenu getta (ulica Dzielna) do Beverly Hills w Kalifornii !!! zalepka cenzury niemieckiej; kasownik tranzytowy Nowy Jork 25.VIII; niezwykła całość w dobrym stanie zachowania.


350 PLN
7102

1941 Getto w Łodzi, karta pocztowa napisana 12.XII adresowana do Berleburga, wysłana, ale zatrzymana przez cenzurę żydowską w getcie ze względu na niedozwoloną treść (stempelek INHALT UNZULASSIG); doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.


450 PLN
SOLD
7103

1941 Getto warszawskie, paczkowy adres pomocniczy, wysłany 20.V z Częstochowy, adresowany na ulicę Zamenhofa, na odwrocie stempel odbiorczy getta POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU oraz mały stempelek z datą 30.V.


800 PLN
7104

1941 Getto w Annopolu, karta pocztowa napisana 2.VI i wysłana z miejscowości Horodziej (polskie ziemie zajęte w wyniku agresji 17.IX), poprzez Mińsk dostarczona do getta w Annopolu Lubelskim; cenzura Wehrmachtu. Przed wojną mieszkało tu około 1200 Żydów.


600 PLN
7105

1941 znaczek rozrachunkowy Rady Starszych Getta w Częstochowie za 50 gr, bardzo rzadki walor - jedyne wydanie stosowane do pobierania opłat wewnętrznych w gettach - w Łodzi przygotowano znaczki, ale nie wprowadzono ich do obiegu - w niektórych gettach stosowano stempelki taryfowe, taki sam znaczek sprzedano w maju 2000 na aukcji w Nowym Jorku za ponad 1000$, ten z pełną oryginalną gumą bez podlepki.


2 400 PLN
7106

1942 Judaica - pozwolenie dla Żyda na odbycie podróży koleją z Siedlec do Białej Podlaskiej i z powrotem.


200 PLN
7107

1944 wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, 5 i 20 Pf. niegumowane, piękne narożne czworobloki, na życzenie gwarancja Schmutz.

Fi.1-3A
Mi.III-V 
3 200 PLN
7108

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1A typ 1-5
1 200 PLN
7109

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3A typ 1-5
800 PLN
7110

1944 niezrealizowane wydanie II, wszystkie trzy wartości z pełną oryginalną gumą bez podlepki - jeden, za 10 Pf., z popękaną; przez wiele lat nie do zdobycia - dopiero ostatnio odnaleziono po kilka sztuk, gwarancje Korszeń oraz Kalinowski i Danowski, 5 i 20 Pf. atest z obszernym opisem Danowski.

Fi.IV-VI
4 200 PLN
7111

1947 Judaica - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14.VI w dniu wejścia do obiegu

Fi.Cp97-98
80 PLN
7112

1948 Judaica - FDC "5 rocznica powstania w getcie warszawskim".

Fi.454
Mi.485 
50 PLN
SOLD