The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 33. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4636

1914 I okupacja austro-węgierska, list (opłata zgodna z taryfą) ofrankowany znaczkami Austrii, nadany 10.IX w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej, placówkę zlikwidowano; na odwrocie sygnatura własnościowa.


Mi.140, 141, 142&nbs
450 PLN
4637

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

Fi.1-21
2 000 PLN
4638

1915 seria austriackiej poczty polowej, ostatnie trzy znaczki gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 100 PLN
4639

1915 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.1-5
100 PLN
4640

1915 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.1-5
15 PLN
SOLD
4641

1915 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - karta "Russich Polen" dofrankowana znaczkiem "Gen.-Gouv. Warschau", wysłana 5.IX.1916 z Warszawy do Monachium, cenzura poznańska.

Fi.1, Cp1
35 PLN
4642

1915 kartka z Jędrzejowa 22.VII.15 do Krakowa ze stemplem krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.4
40 PLN
4643

1915 seria austriackiej poczty polowej.

Fi.22-48
650 PLN
4644

1915 okupacja austro-węgierska, ofrankowany telegram wysłany 10.XII z Jędrzejowa do Miechowa, cenzura; ciekawy, bardzo rzadko spotykany walor.

Fi.23
250 PLN
4645

1915 okupacja niemiecka Belgii, podwójna (nierozerwana) karta pocztowa, wysłana 14.IV z Brukseli do Wrocławia, cenzura w Akwizgranie.


Mi.P3 
80 PLN
4646

1915 okupacja niemiecka Belgii, I wydanie przedrukowe, 1F 25C - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 17.IV z Brukseli do Monachium; cenzury, kasownik odbiorczy.


Mi.8 
400 PLN
4647

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
30 PLN
4648

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

Fi.Cp1
50 PLN
4649

1916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów Etapów Głównodowodzącego.

Fi.1-12
250 PLN
SOLD
4650

1916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów Etapów Głównodowodzącego.

Fi.1-12
140 PLN
SOLD
4651

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", 5 fen - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 21.VII z Warszawy do Augsburga, cenzura poznańska.

Fi.2
40 PLN
4652

1916 list firmowy z Warszawy 23.6.16 do Torunia, stempel cenzury wojskowej.

Fi.2, 3
20 PLN
4653

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, znaczek wydania przedrukowego za 1 Mk./25 Pf., z ledwo widocznym cieniem śladu po podlepce, w bardzo ładnym stanie.

Fi.2II
Mi.2I 
2 000 PLN
4654

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", list wysłany 24.VI z Warszawy do Friedenshutte (Strzybnica), stempelek cenzury, znaczek uszkodzony, nie zakwestionowany przez Pocztę.

Fi.3
30 PLN
4655

1916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.6-16
80 PLN
SOLD
4656

1916 znaczek okupacji niemieckiej dla terenów Etapów Głównodowodzącego z rzadką perforacją 26:17 dziurek.

Fi.12a
1 000 PLN
4657

1916 list z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.23, 24, 25a
70 PLN
4658

1916 list firmowy z Dąbrowy ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.27
70 PLN
SOLD
4659

1916 list firmowy z Lublina ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.27
50 PLN
4660

1916 miejscowy list Kielc ze słabo widocznym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.27
30 PLN
4661

1916 list z Kielc z gimnazjum im. Adama Mickiewicza do Gdańska.

Fi.27
70 PLN
4662

1916 list z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.27
50 PLN
4663

1916 kartka z Radomia 4.V.16 do Czech ze stemplem cenzury wojskowej w Radomiu.

Fi.28
70 PLN
4664

1916 miejscowy list polecony z Kielc ze słabo odbitym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.28, 31
108 PLN
SOLD
4665

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.31
70 PLN
4666

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.31
90 PLN
4667

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.31
70 PLN
4668

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.31
90 PLN
4669

1916 miejscowy list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.35
108 PLN
SOLD
4670

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
110 PLN
4671

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
100 PLN
4672

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
110 PLN
4673

1916 seria znaczków gazetowych.

Fi.49-52
50 PLN
4674

1916 seria znaczków gazetowych.

Fi.49-52
55 PLN
4675

1916 koperta (list miejscowy) z pięknie odbitymi stemplami Komendy Enklawy na Jasnej Górze, stemple odpowiadają reprodukowanym w Polskich Znakach Pocztowych tom. IV str. 249 jako prawdziwe i są najprawdopodobniej fałszerstwami stempli Enklawy.

Fi.58
600 PLN