Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
4636

Mi.140, 141, 142&nbs

1914 I okupacja austro-węgierska, list (opłata zgodna z taryfą) ofrankowany znaczkami Austrii, nadany 10.IX w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej, placówkę zlikwidowano; na odwrocie sygnatura własnościowa.

450 PLN
4637
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

2 000 PLN
4638
Fi.1-21

1915 seria austriackiej poczty polowej, ostatnie trzy znaczki gwarancja Schmutz.

2 100 PLN
4639
Fi.1-5

1915 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

100 PLN
4640
Fi.1-5

1915 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

15 PLN
SOLD
4641
Fi.1, Cp1

1915 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - karta "Russich Polen" dofrankowana znaczkiem "Gen.-Gouv. Warschau", wysłana 5.IX.1916 z Warszawy do Monachium, cenzura poznańska.

35 PLN
4642
Fi.4

1915 kartka z Jędrzejowa 22.VII.15 do Krakowa ze stemplem krakowskiej cenzury wojskowej.

40 PLN
4643
Fi.22-48

1915 seria austriackiej poczty polowej.

650 PLN
4644
Fi.23

1915 okupacja austro-węgierska, ofrankowany telegram wysłany 10.XII z Jędrzejowa do Miechowa, cenzura; ciekawy, bardzo rzadko spotykany walor.

250 PLN
4645

Mi.P3 

1915 okupacja niemiecka Belgii, podwójna (nierozerwana) karta pocztowa, wysłana 14.IV z Brukseli do Wrocławia, cenzura w Akwizgranie.

80 PLN
4646

Mi.8 

1915 okupacja niemiecka Belgii, I wydanie przedrukowe, 1F 25C - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 17.IV z Brukseli do Monachium; cenzury, kasownik odbiorczy.

400 PLN
4647
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

30 PLN
4648
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

50 PLN
4649
Fi.1-12

1916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów Etapów Głównodowodzącego.

250 PLN
SOLD
4650
Fi.1-12

1916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów Etapów Głównodowodzącego.

140 PLN
SOLD
4651
Fi.2

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", 5 fen - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 21.VII z Warszawy do Augsburga, cenzura poznańska.

40 PLN
4652
Fi.2, 3

1916 list firmowy z Warszawy 23.6.16 do Torunia, stempel cenzury wojskowej.

20 PLN
4653

Fi.2II
Mi.2I 

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, znaczek wydania przedrukowego za 1 Mk./25 Pf., z ledwo widocznym cieniem śladu po podlepce, w bardzo ładnym stanie.

2 000 PLN
4654
Fi.3

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", list wysłany 24.VI z Warszawy do Friedenshutte (Strzybnica), stempelek cenzury, znaczek uszkodzony, nie zakwestionowany przez Pocztę.

30 PLN
4655
Fi.6-16

1916 seria znaczków okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

80 PLN
SOLD
4656
Fi.12a

1916 znaczek okupacji niemieckiej dla terenów Etapów Głównodowodzącego z rzadką perforacją 26:17 dziurek.

1 000 PLN
4657
Fi.23, 24, 25a

1916 list z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

70 PLN
4658
Fi.27

1916 list firmowy z Dąbrowy ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

70 PLN
SOLD
4659
Fi.27

1916 list firmowy z Lublina ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

50 PLN
4660
Fi.27

1916 miejscowy list Kielc ze słabo widocznym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

30 PLN
4661
Fi.27

1916 list z Kielc z gimnazjum im. Adama Mickiewicza do Gdańska.

70 PLN
4662
Fi.27

1916 list z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

50 PLN
4663
Fi.28

1916 kartka z Radomia 4.V.16 do Czech ze stemplem cenzury wojskowej w Radomiu.

70 PLN
4664
Fi.28, 31

1916 miejscowy list polecony z Kielc ze słabo odbitym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

108 PLN
SOLD
4665
Fi.31

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

70 PLN
4666
Fi.31

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

90 PLN
4667
Fi.31

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

70 PLN
4668
Fi.31

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

90 PLN
4669
Fi.35

1916 miejscowy list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

108 PLN
SOLD
4670
Fi.36

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

110 PLN
4671
Fi.36

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

100 PLN
4672
Fi.36

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

110 PLN
4673
Fi.49-52

1916 seria znaczków gazetowych.

50 PLN
4674
Fi.49-52

1916 seria znaczków gazetowych.

55 PLN
4675
Fi.58

1916 koperta (list miejscowy) z pięknie odbitymi stemplami Komendy Enklawy na Jasnej Górze, stemple odpowiadają reprodukowanym w Polskich Znakach Pocztowych tom. IV str. 249 jako prawdziwe i są najprawdopodobniej fałszerstwami stempli Enklawy.

600 PLN