The auction will start on 11.09.2020

Auction 33. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6810

1941 legitymacja, jednego z siedmiu istniejących w obozie, klubu sportowego "Lwów" - powstałego w styczniu 1941; numer 220 (klub liczył 477 członków), wystawiona na ppor. Jana Drzewieckiego z podpisami prezesa ppor. Bogdana Neumanna i sekretarza ppor. Tadeusza Jakubowskiego; okładka ozdobiona artystycznym drzeworytem, wewnątrz dekoracyjna pieczęć klubu; bardzo rzadko spotykany dokument.


600 PLN
6811

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze ochrowobrązowym na papierze z3, bardzo rzadki - znany w kilku egzemplarzach, gwarancja i opis "3Iau" Schmutz.


300 PLN
6812

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.


400 PLN
6813

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze jasno żółtawobrązowym na papierze u, gwarancja i oznaczenie "9s 3Iau" Schmutz.

Fi.Iaus
500 PLN
6814

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa znaczki w kolorze ultramarynowym o skrajnie ciemnym i jasnym odcieniu, na papierze białym gładkim cienkim (nakład w sumie 300 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Iax2
350 PLN
SOLD
6815

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
6816

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
6817

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze białym gładkim grubym (nakład 100 szt.), na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

Fi.Iax3
1 800 PLN
6818

1942 Wdowa pierwszego wydania na kartce, nakład 120 sztuk, gwarancja i oznaczenie "5Iax5" Schmutz.

Fi.Iax5
1 200 PLN
6819

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Iay2
162 PLN
SOLD
6820

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Iaz3
110 PLN
SOLD
6821

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym i co rzadkie w I wydaniu z marginesem wokół znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Iaz3
120 PLN
6822

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze zielononiebieskim na papierze białym gładkim cienkim (nakład 90 szt.), na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany znaczka Korszeń.

Fi.Idx2
2 700 PLN
6823

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, na wycinku z karty obiegowej, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIau
90 PLN
6824

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu niespotykany, piękny stan, gwarancja z opisem typu podstawowego - 3Iau i odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

Fi.IIIau
3 500 PLN
6825

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim cienkim z nietypowym dla tego nakładu pełnym marginesem wokół znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax2
110 PLN
6826

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwie odmiany znaczka: brunatnożółta - według Machowskiego III.C.b. (Fi. niekatalogowana) i bardzo jasny odcień podstawowego brązowego - III.A.b., na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis - 3Iax2 Schmutz.

Fi.IIIax2
300 PLN
6827

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
6828

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3" Schmutz.

Fi.IIIax2
600 PLN
6829

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
SOLD
6830

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
6831

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
6832

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
6833

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim grubym (nakład 150 szt. - w tym część w odmianie brunatnożółtej), na wycinku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax3
450 PLN
6834

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3 9y IIIca" Schmutz.

Fi.IIIax3
600 PLN
6835

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 100 sztuk), gwarancja i opis "3Iay2" Schmutz.

Fi.IIIay2
800 PLN
6836

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydane, znaczek w kolorze brązowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, jedem z dwu wydanych na tym papier48, na karcie pocztowej; gwarancja Falkowski, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

Fi.IIIaz3
480 PLN
6837

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1.200 sztuk), gwarancja i opis "#Iaz3" Schmutz.

Fi.IIIaz3
100 PLN
6838

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze białym gładkim cienkim (nakład 200 szt. - w tym część w odmianie różowokarminowej) i co rzadkie w I wydaniu z marginesem wokół znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IVax2
480 PLN
6839

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x2 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax2" Schmutz.

Fi.IVax2
400 PLN
6840

1942 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.VIax1
140 PLN
6841

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax1" Schmutz.

Fi.VIax1
400 PLN
6842

1942 Pocztylion pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze x2 (nakład 157 sztuk), gwarancja i opis "6Iax2 2a" Schmutz.

Fi.VIax2
300 PLN
SOLD
6843

1942 odbitka z unieważnionej matrycy.

Fi.1
50 PLN
6844

1942-45 Komplet czystych znaczków i bloków Woldenbergu, z widocznymi na skanie odmianami, wszystkie w bardzo dobrym stanie, z gwarancjami ekspertów Korszeń, Schmutz i inni.

Fi.1-51, U1, D1-6, B
5 200 PLN
6845

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" i "Pocztylion", seria czarnych odbitek z unieważnionej oryginalnej matrycy, gwarancja Krawczyk.

Fi.1, 6
120 PLN
6846

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze u (nakład 292 sztuk), gwarancja i opis "IAd 1IIau" Schmutz.

Fi.1au
200 PLN
6847

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, trzy znaczki w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, skrajnie ciemny, o ostrym rysunku i żywym odcieniu oraz skrajnie jasny ze zniekształceniami rysunku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
216 PLN
SOLD
6848

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
110 PLN
6849

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i opis "IAc" Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN