Page:
PoW Woldenberg camp
Poz# Features Catalog Description Actual price
6810

1941 legitymacja, jednego z siedmiu istniejących w obozie, klubu sportowego "Lwów" - powstałego w styczniu 1941; numer 220 (klub liczył 477 członków), wystawiona na ppor. Jana Drzewieckiego z podpisami prezesa ppor. Bogdana Neumanna i sekretarza ppor. Tadeusza Jakubowskiego; okładka ozdobiona artystycznym drzeworytem, wewnątrz dekoracyjna pieczęć klubu; bardzo rzadko spotykany dokument.

600 PLN
6811

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze ochrowobrązowym na papierze z3, bardzo rzadki - znany w kilku egzemplarzach, gwarancja i opis "3Iau" Schmutz.

300 PLN
6812

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

400 PLN
6813
Fi.Iaus

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze jasno żółtawobrązowym na papierze u, gwarancja i oznaczenie "9s 3Iau" Schmutz.

500 PLN
6814
Fi.Iax2

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa znaczki w kolorze ultramarynowym o skrajnie ciemnym i jasnym odcieniu, na papierze białym gładkim cienkim (nakład w sumie 300 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

350 PLN
SOLD
6815
Fi.Iax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

400 PLN
6816
Fi.Iax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

400 PLN
6817
Fi.Iax3

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze białym gładkim grubym (nakład 100 szt.), na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

1 800 PLN
6818
Fi.Iax5

1942 Wdowa pierwszego wydania na kartce, nakład 120 sztuk, gwarancja i oznaczenie "5Iax5" Schmutz.

1 200 PLN
6819
Fi.Iay2

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

162 PLN
SOLD
6820
Fi.Iaz3

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

110 PLN
SOLD
6821
Fi.Iaz3

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym i co rzadkie w I wydaniu z marginesem wokół znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN
6822
Fi.Idx2

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze zielononiebieskim na papierze białym gładkim cienkim (nakład 90 szt.), na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany znaczka Korszeń.

2 700 PLN
6823
Fi.IIIau

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, na wycinku z karty obiegowej, gwarancja i opis Schmutz.

90 PLN
6824
Fi.IIIau

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu niespotykany, piękny stan, gwarancja z opisem typu podstawowego - 3Iau i odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

3 500 PLN
6825
Fi.IIIax2

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim cienkim z nietypowym dla tego nakładu pełnym marginesem wokół znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

110 PLN
6826
Fi.IIIax2

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwie odmiany znaczka: brunatnożółta - według Machowskiego III.C.b. (Fi. niekatalogowana) i bardzo jasny odcień podstawowego brązowego - III.A.b., na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis - 3Iax2 Schmutz.

300 PLN
6827
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

100 PLN
6828
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3" Schmutz.

600 PLN
6829
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

100 PLN
SOLD
6830
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

100 PLN
6831
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

100 PLN
6832
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

100 PLN
6833
Fi.IIIax3

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim grubym (nakład 150 szt. - w tym część w odmianie brunatnożółtej), na wycinku, gwarancja i opis Schmutz.

450 PLN
6834
Fi.IIIax3

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3 9y IIIca" Schmutz.

600 PLN
6835
Fi.IIIay2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 100 sztuk), gwarancja i opis "3Iay2" Schmutz.

800 PLN
6836
Fi.IIIaz3

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydane, znaczek w kolorze brązowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, jedem z dwu wydanych na tym papier48, na karcie pocztowej; gwarancja Falkowski, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

480 PLN
6837
Fi.IIIaz3

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1.200 sztuk), gwarancja i opis "#Iaz3" Schmutz.

100 PLN
6838
Fi.IVax2

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze białym gładkim cienkim (nakład 200 szt. - w tym część w odmianie różowokarminowej) i co rzadkie w I wydaniu z marginesem wokół znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

480 PLN
6839
Fi.IVax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x2 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax2" Schmutz.

400 PLN
6840
Fi.VIax1

1942 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

140 PLN
6841
Fi.VIax1

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax1" Schmutz.

400 PLN
6842
Fi.VIax2

1942 Pocztylion pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze x2 (nakład 157 sztuk), gwarancja i opis "6Iax2 2a" Schmutz.

300 PLN
SOLD
6843
Fi.1

1942 odbitka z unieważnionej matrycy.

50 PLN
6844
Fi.1-51, U1, D1-6, B

1942-45 Komplet czystych znaczków i bloków Woldenbergu, z widocznymi na skanie odmianami, wszystkie w bardzo dobrym stanie, z gwarancjami ekspertów Korszeń, Schmutz i inni.

5 200 PLN
6845
Fi.1, 6

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" i "Pocztylion", seria czarnych odbitek z unieważnionej oryginalnej matrycy, gwarancja Krawczyk.

120 PLN
6846
Fi.1au

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze u (nakład 292 sztuk), gwarancja i opis "IAd 1IIau" Schmutz.

200 PLN
6847
Fi.1ay1

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, trzy znaczki w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, skrajnie ciemny, o ostrym rysunku i żywym odcieniu oraz skrajnie jasny ze zniekształceniami rysunku, gwarancja i opis Schmutz.

216 PLN
SOLD
6848
Fi.1ay1

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

110 PLN
6849
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i opis "IAc" Schmutz.

100 PLN