The new auction will start soon

Auction 33. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6527

1937 Międzynarodowe Brygady w Hiszpanii - obrona Madrytu, list polskiego ochotnika walczącego po stronie Republiki wysłany do Polski; w adresie nadawcy (podkreślone) Frente de Madrid; pieczęć formacyjna, część napisu uzupełniona ołówkiem; niezwykle rzadko spotykany, muzealny walor.


700 PLN
6528

1938 Zaolzie, miejscowy list polecony, frankowany polskimi znaczkami, nadany 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2, dodatkowy stempel propagandowy "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ"; zwraca uwagę prowizoryczna erka.

Fi.310, 316
Mi.331, 337 
250 PLN
6529

1938 Anschluss - po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy; jak łatwo można się domyślić po "zrobieniu porządku" z przeciwnikami, ponad 99% uprawnionych głosowało "za"; karta wysłana z Wiednia 10.IV - w dniu plebiscytu, kasowniki propagujące głosowanie "za".


Mi.661, 663 
100 PLN
6530

1938 Plebiscyt w Austrii, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo z okazji plebiscytu; po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" aneksję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy.


60 PLN
6531

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z ciekawą treścią) wysłana 8.X z urzędu pocztowego Frysztat w dniu zajęcia miasta przez Wojsko Polskie; kasownik z wyróżnikiem "a", przesyłka adresowana do Cieszyna.

Fi.Cp78
200 PLN
6532

1939 Kampania Wrześniowa, list (druki) wysłany 16.VII z poczty polowej nr.23 do Kielc; urząd został uruchomiony w ramach tzw. "cichej" mobilizacji, od 10.VI dyslokowany w rejon Koronowa i Tucholi, obsługiwał 9DP wchodzącą w skład Armii "Pomorze".

Fi.310
Mi.331 
80 PLN
6533

1939 Zaolzie, karta pocztowa wysłana 27.I z urzędu pocztowego Bogumin 2 przez Przymusowego Zarządcę Państwowego, adresowana do Zabierzowa, przesyłkę ofrankowano uszkodzonym znaczkiem; karta z uzupełnionymi otworami od dziurkacza.

Fi.312
Mi.333 
250 PLN
6534

1939 formularz poczty polowej.


30 PLN
6535

1939 formularz polskiej poczty polowej.


30 PLN
6536

1939 Zaolzie, korespondencja firmowa - karta pocztowa wysłana 21.I z urzędu pocztowego Bogumin 2, adresowana do Krakowa; oryginalna korespondencja z tego obszaru jest bardzo rzadko spotykana.

Fi.Cp78I
250 PLN
6537

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa do korespondencji zagranicznej, użyta jako formularz przez żołnierza Wehrmachtu, wysłana 29.X z Poznania.

Fi.Cp79
150 PLN
6538

1939 Kampania Wrześniowa, ilustrowana karta pocztowa dla korespondencji zagranicznej wysłana 9.IX z Kobrynia do USA. Po 17.IX niewysłana korespondencja wpadła w ręce sowieckie, wtedy to ładnie odbity stempelek polskiej cenzury wojskowej, został nieudolnie usunięty przez pocztowe (?) służby sowieckie. Niezwykle ciekawa walor, już sama całostka z oryginalnego obiegu stanowi niezwykłą rzadkość, z cenzurą to prawdziwy unikat; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp87
1 500 PLN
6539

1939 Kampania Wrześniowa, miejscowa karta nadana 3.IX w Łodzi, czerwony stempelek cenzury wojskowej BC 41, karta pionowo załamana; rzadko spotykana przesyłka.

Fi.Cp88
360 PLN
SOLD
6540

1939 Kampania Wrześniowa, karta przesłana 4.IX ambulansem nr.124 Warszawa - Bydgoszcz (wyróżnik "a") do Poznania, stempelek cenzury BC 47, bardzo ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.Cp88
540 PLN
SOLD
6541

1940 Armia Polska we Francji, obóz Assais w miejscowości Airvault (region Deux-Sevres) rejonu formowania się i koncentracji 2 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Prugar-Ketlinga; list wysłany 16.II przez żołnierza 5 pułku piechoty; przesyłki z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na jej krótki czas trwania (około 6 miesięcy) są bardzo poszukiwane i trudne do zdobycia.


270 PLN
6542

1940(?) III Rzesza, ilustrowane, formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś"; doskonały stan zachowania.


160 PLN
6543

1940 list Lyonu 10.4.40 ze stemplem 7 Plutonu Polskiej Żandarmerii w Lyonie do Paryża, na odwrocie stempel odbiorczy.


180 PLN
SOLD
6544

1941 list wysłany 24.XII z Helsinek, adresowany do Halle, cenzury: fińska i niemiecka.


Mi.232 
150 PLN
6545

1941 dwujęzyczna nalepka poczty polowej nr.1, stosowana na przesyłkach uszkodzonych, które zostały przez służby pocztowe zabezpieczone bądź przepakowane.


100 PLN
6546

1941 Prośba do PCK o rozpoczęcie poszukiwań Polaka, mieszkającego we Francji, który zaginął w trakcie kampanii francuskiej ("Fall Gelb") w maju 1941.


180 PLN
6547

1941 wojsko polskie we Francji, brzegowa seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


35 PLN
6548

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym karnecie o dość niskim numerze (Fi.650.-), gwarancja Korszeń.

Fi.1
400 PLN
6549

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, znaczek Dojdziemy na liście od majora Leonarda Szymkiewicza ze Sztabu Polskiej Armii w ZSRR, do plutonowego podchorążego Bogdana Pilichowskiego z 5 Dywizji Piechoty stacjonującej w Dżałał-Badzie; list nadano 20.08.42, w trzecim dniu obiegu znaczka, na poczcie polowej 3000 przydzielonej do sztabu głównego w Jangi Jul; opłacono dodatkowo znaczkiem rosyjskim za 60 kop., czyli według taryfy dla listu poleconego, co sugeruje, iż miał być ekspediowany pocztą rosyjską; w dniu 21.VIII.1942 roku nastąpił wyjazd wojsk polskich do Persji i przesyłki nie przekazano poczcie cywilnej, lecz prawdopodobnie, na co może wskazywać numer ręcznie napisany niebieską kredką, wysłano kurierem; w dniach od 18 do 21.VIII. sprzedano w Rosji 263 sztuki znaczków i zachowało się z nimi jedynie kilka niewątpliwie pocztowo użytych kopert (Fi.10000.-); podobnych do oferowanej nieco więcej, ale i takie są rzadkie, kolorowy fotoatest Krawczyk (na życzenie dołączymy kserokopie całej korespondencji do podch. Pilichowskiego obrazującej jego wojenne losy).

Fi.1
5 000 PLN
6550

1942 tajna poczta podziemna, marginesowa seria I wydania, w czworoblokach, o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie.

Fi.1-9
2 400 PLN
6551

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, pochodząca z czteroznaczkowego arkusika, próbna odbitka znaczka "Dojdziemy", z niezadrukowanym polem, jednostronnie nacinanie 30,5, kasowana grzecznościowo, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P3
600 PLN
6552

1942 tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 30 gr. - druk prasy podziemnej.

Fi.2
50 PLN
6553

1942 tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 50 gr. - okręt podwodny ORP Orzeł.

Fi.3
70 PLN
6554

1942 tajna poczta podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, znaczek za 5 zł. - najdroższa uzupełniająca wartość, polskie kolonie.

Fi.9
180 PLN
6555

1942 dwie nalepki dla wojsk desantowych, wzór 2 - ze zmienionymi napisami.


10 PLN
6556

1942 seria nalepek dopłaty z podwójnymi nadrukami.


250 PLN
6557

1942 (?) Armia Polska w Wielkiej Brytanii, "RECEIVED FROM H.M. SHIPS" przesyłka wysłana z okrętu do polskiego marynarza przebywającego w szpitalu Royal Navy.


60 PLN
6558

1942 III Rzesza, wycinek części adresowej paczki, ofrankowany znaczkami poczty polowej i dodatkowo zwykłymi znaczkami opłaty, wysłana 17.XI z miejscowości Weida; znaczek z lewej strony poważnie uszkodzony (pionowe rozdarcie); bardzo wysoka wycena katalogowa.


Mi.2A, 790, 792 
200 PLN
6559

1942 nalepka dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, z nadrukiem z okazji desantu pod Arnhem.


20 PLN
6560

1942 seria nalepek dla wojsk desantowych, wzór 2 ze zmienionymi napisami, wydanie żałobne po śmierci gen. Sikorskiego.


30 PLN
6561

1942 Karta pocztowa z Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych, wysłana 12.I przez rotmistrza Józefa Czapskiego do Kazachstanu do żony kapitana Stanisława Malickiego, jako odpowiedź na zapytanie o losy męża (zamordowany w Starobielsku). Zbrodnia katyńska nie była jeszcze wówczas znana. Unikalny, o historycznym znaczeniu dokument.


800 PLN
6562

1942 kasowana parka nalepek dla wojsk morskich z napisami w językach polskim i angielskim, ze stemplem Polskiej Poczty Polowej nr.1.


30 PLN
6563

1942 kasowana parka nalepek dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, na wycinku ze stemplem Polskiej Poczty Polowej nr.1.


30 PLN
6564

1942 nalepki dla wojsk desantowych z napisami w językach polskim i angielskim, wzór 1 w zmienionych kolorach.


15 PLN
6565

1942 Legion Wolnych Francuzów - widokówka ofrankowana znaczkami legionowymi, wysłana 19.XII za pośrednictwem poczty polowej do Wersalu.


Mi.IX, X 
700 PLN
6566

1943 Podziemna Poczta Polska, znaczki do opłaty tajnego Monitora Polskiego na wycinkach z Monitora, fotoatest Korszeń.

Fi.10-12
550 PLN