The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 33. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8563

1925 I lot Warszawa - Poznań 22.VI, fioletowy stempel "PIERWSZY LOT", kasownik odbiorczy na odwrocie; najpiękniejsza znana - wśród 32 przesłanych tym lotem - koperta, frankowana narożnikową parką; walor pochodzi ze słynnej kolekcji Vaumunda, z jego gwarancją (na odwrocie).

Fi.38a
3 600 PLN
8564

1925 list poczty lotniczej z Warszawy przez Gdańsk na Łotwę ze znaczkami LOPP.


600 PLN
8565

1926 list poczty lotnicze z okazji Wystawy Radiowej w Warszawie.

Fi.43
280 PLN
8566

1926 list lotniczy wysłany 13.IX z terenu Targów Wschodnich we Lwowie, w czasie trwania imprezy nadano tylko 150 przesyłek lotniczych !!! doskonała odbitka bardzo rzadkiego stempla okolicznościowego (Myślicki 25 207), stopień rzadkości D; doskonały stan zachowania.

Fi.46
350 PLN
8567

1926 nalepka balonowa.


160 PLN
8568

1927 list lotniczy na trasie Warszawa - Wiedeń.


360 PLN
8569

1928 nalepka balonowa.


160 PLN
8570

1929 kartka z Międzynarodowych Zawodów Balonów Wolnych w Poznaniu, przewieziono balonem Warszawa, bardzo rzadki lot - przewieziono tylko 50 przesyłek tym balonem.

Fi.4d
2 400 PLN
8571

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - widokówka opłacona znaczkiem poczty sterowcowej za 65 centów, przesłana 31.V z Nowego Jorku do Friedrichshafen w ramach lotu powrotnego (Sieger 64).


900 PLN
8572

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta, karta pocztowa z dodatkową nalepką Aeroklubu RP przewieziona balonem "Legionowo".

Fi.7a
200 PLN
8573

1934 polecona ozdobna kartka lotnicza z Katowic do Warszawy wysłana z Wszechsłowiańskiej Wystawy Filatelistycznej.

Fi.220, 264, 265
Mi.228, 285, 286&nbs
280 PLN
8574

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, dekoracyjna karta pocztowa przesłana balonem "Legionowo".

Fi.11a
80 PLN
8575

1935 Zagłębie Saary, 5 Fr znaczek lotniczy przedrukowany z okazji plebiscytu, na lotniczym liście poleconym, wysłanym 13.I (dzień plebiscytu) z Saarbrucken do Raciborza, kasownik odbiorczy.


Mi.198 
300 PLN
8576

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


120 PLN
8577

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


160 PLN
8578

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


160 PLN
8579

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


130 PLN
8580

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


200 PLN
8581

1935 kartka poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


120 PLN
8582

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


160 PLN
8583

1935 kartka z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.


150 PLN
8584

1935 kartka z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.


150 PLN
8585

1935 list poczty szybowcowej w zawodów w Ustjanowej 12.II.1935.


380 PLN
8586

1936 VIII Krajowe Zawody o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Toruniu, specjalna widokówka z dodatkową nalepką LOPP, przesłana balonem "Syrena; tym balonem przewieziono 180 sztuk poczty.

Fi.12i
405 PLN
SOLD
8587

1936 poczta balonowa Aeroklubu Lwowskiego.

Fi.15
120 PLN
8588

1936 Lot balonowy z okazji Zjazdu Górskiego, list przesłany balonem "Sanok", czarny stempel okolicznościowy.

Fi.19a
100 PLN
8589

1936 list poczty balonowej z okazji Zjazdu Górskiego w Sanoku.

Fi.19a
120 PLN
8590

1936 XXIV Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, karta pocztowa ofrankowana serią znaczków z pamiątkowym przedrukiem, przesłana balonem "Legionowo".

Fi.20d
80 PLN
8591

1936 XXIV Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, karta pocztowa ofrankowana specjalnym znaczkiem z przedrukiem, przesłana balonem "Syrena".

Fi.20e
50 PLN
8592

1936 list z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.


120 PLN
8593

1936 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


180 PLN
8594

1936 list z Brukseli do Warszawy ze stemplem poczty balonowej zawodów im. Gordon Bennetta.


360 PLN
8595

1936 list lotniczy, wysłany 10.III z Genui do Gdyni, stemple tranzytowe i odbiorcze, dekoracyjna całość w słabszym stanie zachowania (same znaczki - Mi.220 euro).


Mi.537, 542 
160 PLN
8596

1937 IX Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Toruniu, widokówka przesłana balonem "Gopło", stempel okolicznościowy w kolorze czarnym; przewieziono tylko 91 sztuk poczty! bardzo dobry stan zachowania.

Fi.22l
600 PLN
8597

1938 list przewieziony balonem Legionowo w czasie X Krajowych Zawodów Balonowych o Puchar Przechodni im. A. Wańkowicza w Mościcach.

Fi.25b
200 PLN
8598

1938 list przewieziony balonem Sanok w czasie XI Krajowych Zawodów Balonowych o Puchar Przechodni im. A. Wańkowicza w Mościcach, stempel w kolorze fioletowym.

Fi.25c
400 PLN
8599

1938 X Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Mościcach, widokówka przesłana balonem "Łódź", który zajął w zawodach VI miejsce.

Fi.25f
200 PLN
8600

1938 X Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Mościcach, widokówka przesłana balonem "Syrena", który zajął w zawodach VII miejsce.

Fi.25g
200 PLN
8601

1938 X Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Mościcach, widokówka przesłana balonem "Pomorze", który został zdyskwalifikowany ze względu na lądowanie poza granicami RP - w Rumunii; pocztę dowieziono do najbliższego polskiego urzędu pocztowego Załucze.

Fi.25k
300 PLN
8602

1938 list lotniczy z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Budapeszt.

Fi.137a
280 PLN