The new auction will start soon

Auction 33. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8127

1919 kartka z Rzeszowa do Kolbuszowej niedopłacona (10 zamiast 15 hal.), zwrócona przez Lwów do Rzeszowa, brakującą podwójną niedopłatę pobrano znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO ze Lwowa.


300 PLN
8128

1919 róg obfitości, marginesowa czarna próba znaczka dopłaty za 100 h. na kredowanym kartonie, gwarancja Schmutz.

Fi.D20 P
600 PLN
8129

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy I poz. 93, gwarancja Schmutz.

Fi.D9
80 PLN
SOLD
8130

1919 "porto lokalne" - ZAMARSTYNÓW, znaczek wydania markowego 20 f. z niekatalogowanym na tej wartości rzadkim lokalnym nadrukiem PORTO typ 161.

Fi.Pd
Mi.105 
240 PLN
SOLD
8131

1919 "porto lokalne" - SKAWINA, znaczki wydania halerzowego za 10 i 20 h. z rzadkim lokalnym nadrukiem PORTO typ 129, na oryginalnym wycinku ze skartu.

Fi.Pd 4, 6
Mi.79, 81 
170 PLN
SOLD
8132

1919 lokalne prowizoria dopłat - Cieszyn 1, znaczki ostemplowane na kopercie 26.V, zwraca uwagę ciekawy datownik.

Fi.Pd8-11
30 PLN
SOLD
8133

1920 urzędowy list ze Stryja do Lwowa opłacony przez odbiorcę parką znaczków dopłaty za 200 hal.

Fi.D22
100 PLN
8134

1921 "porto lokalne" - RZESZÓW, Orzeł na tarczy barokowej, niekatalogowany znaczek za 200 mk., z jednym wierszem nadruku (*DOPŁATA) RZESZÓW typ 121A, tylko na znaczku za 500 mk. z wydania uzupełniającego znany jest komplety dwuwierszowy nadruk; zdarzające się w tym wydaniu fragmenty niepokryte gumą.


Mi.174 
275 PLN
SOLD
8135

1921 urzędowy list miejscowy z Drohobycza opłacony przez odbiorcę znaczkiem dopłaty za 500 hal.

Fi.D21
100 PLN
8136

1921 kartka miejscowa z Krakowa 3.VII.21 opłacona przez odbiorcę znaczkami dopłaty.

Fi.D22
90 PLN
8137

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.4 błąd występujący w części nakładu "dziurka w 6", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D32 B
80 PLN
8138

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.81 błąd "drugie a w dopłata cienkie", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D32 B12
30 PLN
8139

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.84 błąd "o przerwane u góry", a na poz.93 i 94 niekatalogowane błędy "szczerba w a" i "szczerba w k", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D32 B13+B+B
60 PLN
8140

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.95 błąd "kropka po Mk nikła", a na poz.96 błąd "p przerwane u dołu", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D32 B15+B16
40 PLN
8141

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.62 błąd "pionowa kreska k skośnie ścięta", a na poz.72 niekatalogowany błąd "szczerby w 6, M i pierwszym a", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D32 B7+B
40 PLN
8142

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, na poz.32 błąd "pionowa kreska k skośnie ścięta", a na poz.38 "brak kropki po Mk", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D32 B7+B9
80 PLN
8143

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.34 błąd "skośna kreska k cienka u nasady", a na poz.40 błąd "6 przerwane u góry" i spacja przed nadrukiem z szóstej kolumny, na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D32 B8+B11+B
120 PLN
8144

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.66 błąd "brak kropki po Mk", a na poz.75 błąd "6 przerwane u góry" i dodatkowa spacja po dopłata, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D32 B9+B11+B
60 PLN
8145

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.84 błąd "o przerwane u góry", a na poz.93 i 94 niekatalogowane błędy "szczerba w a" i "szczerba w k", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D33 B13+B+B
60 PLN
8146

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., z błędami -na poz.95 "kropka po Mk nikła", a na poz.96 "p przerwane u dołu", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D33 B15+B16
40 PLN
8147

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.66 błąd "brak kropki po Mk", a na poz.75 błąd "6 przerwane u góry" i dodatkowa spacja po dopłata, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D33 B9+B11+B
60 PLN
8148

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal.,z niekatalogowanymi błędami - na poz.16 "plamka między 6 a Mk", a między poz.15 i 16 "dodatkowa spacja", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D33 B+B
40 PLN
8149

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.54 błąd "kropka w kształcie półksiężyca", a na poz.43 niekatalogowany błąd "przerwane pierwsze a", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D33 B+B4
40 PLN
8150

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, pięcioblok znaczków za 6 Mk./25 hal.,z niekatalogowanymi błędami - na poz.3 "szczerba w M i wygięty nosek w a", na poz. 4 "dziurka w 6", a między poz.12 i 13 "dodatkowa spacja", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D33 B+B+B
60 PLN
8151

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, znaczek za 20 Mk./10 hal. z błędem na poz.3 "szczerba w M i wygięty nosek w a", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.D34 B
50 PLN
8152

1921 wydanie prowizoryczne - orzeł na tarczy heraldycznej, parka znaczków za 20/10 Mk. z odwróconym nadrukiem i abklatschem, dolny znaczek z błędem na poz.56 "wcięcie w o", gwarancja Falkowski.

Fi.D34 No B
1 000 PLN
8153

1921 wydanie obiegowe - orzeł z tarczą, znaczek za 50 mk. bez perforacji po prawej.

Fi.D43
40 PLN
8154

1923 "porto lokalne" - RZESZÓW, wydanie przedrukowe, niekatalogowana jako czysta parka znaczków za 100000/5 mk., z bardzo rzadkim nadrukiem DOPŁATA Rzeszów typ 122, piękny stan.

Fi.Pd19
Mi.190 
720 PLN
SOLD
8155

1924 orzeł z tarczą, inflacyjna seria czysta, w tak dobrym stanie bardzo rzadka.

Fi.D54-64
160 PLN
SOLD
8156

1924 orzeł z tarczą w nowej walucie, bardzo rzadka parka ciętych znaczków dopłaty za 3 i 2 zł., rozdzielona międzypolem, gwarancja Schmutz.

Fi.D78I+D77I
1 800 PLN
8157

1926 "porto lokalne" - DUBIECKO, wydanie Orzeł w wieńcu, niekatologowany znaczek za 2 gr. z bardzo rzadkim lokalnym nadrukiem T typ 34, na oryginalnym wycinku z karty pocztowej.


Mi.202 
295 PLN
SOLD
8158

1926 polecone pismo urzędowe z sądu w Nowym Sączu 9.VI.26 do Mszany Dolnej, opłatę uiścił odbiorca znaczkami dopłaty, stary rusztowy kasownik austriacki.

Fi.D65, D67, D68
25 PLN
8159

1929 polecony list urzędowy za zwrotnym poświadczeniem odbioru, wysłany 30.X ze Skoczowa do Cieszyna na koszt odbiorcy, stempelek "Sprawa urzędowa/ opłatę pocztową uiści adresat", doklejony znaczek dopłaty za 30 gr.

Fi.D73I
30 PLN
8160

1930 znaczek dopłaty na skarcie - paczkowym adresie pomocniczym, przesłanym z Koła 31.XII do Strzelna.

Fi.D73I
40 PLN
8161

1931 miejscowy list urzędowy "NALEŻYTOŚĆ POCZTOWĄ UIŚCI ADRESAT" wysłany 12.VIII w Kołomyi, ponieważ "adresat wyjechał na nie ograniczony czas" przesyłka nie została doręczona i zwrócona do nadawcy; list do tej pory nie został otwarty !

Fi.D72II
20 PLN
8162

1932 niewłaściwie opłacony list z Mysłowic 26.II.32 z dopłata dokonana przez odbiorcę znaczkiem dopłaty w Szopienicach.

Fi.D69
30 PLN
8163

1932 znaczki dopłaty na skarcie - zastępczym paczkowym adresie pomocniczym, przesyłanym i zwracanym między Kołomyją, a Kutami.

Fi.D72II
50 PLN
8164

1932 znaczki dopłaty na potwierdzeniu wpłaty dokonanej 17.X w Kołomyi, interesujący, nietypowy dokument pocztowy.

Fi.D72II, D80
20 PLN
8165

1932 znaczki dopłaty na potwierdzeniu wpłaty dokonanej 10.XII w Kołomyi, nietypowy dokument pocztowy.

Fi.D73I, D80
20 PLN
8166

1933 przekaz pieniężny z Warszawy 28.III.38 do zakopanego, na odwrocie znaczki dopłaty.

Fi.D74, D88
50 PLN