Page:
Postage dues
Poz# Features Catalog Description Actual price
8127

1919 kartka z Rzeszowa do Kolbuszowej niedopłacona (10 zamiast 15 hal.), zwrócona przez Lwów do Rzeszowa, brakującą podwójną niedopłatę pobrano znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO ze Lwowa.

300 PLN
8128
Fi.D20 P

1919 róg obfitości, marginesowa czarna próba znaczka dopłaty za 100 h. na kredowanym kartonie, gwarancja Schmutz.

600 PLN
8129
Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy I poz. 93, gwarancja Schmutz.

80 PLN
SOLD
8130
Fi.Pd
Mi.105 

1919 "porto lokalne" - ZAMARSTYNÓW, znaczek wydania markowego 20 f. z niekatalogowanym na tej wartości rzadkim lokalnym nadrukiem PORTO typ 161.

240 PLN
SOLD
8131
Fi.Pd 4, 6
Mi.79, 81 

1919 "porto lokalne" - SKAWINA, znaczki wydania halerzowego za 10 i 20 h. z rzadkim lokalnym nadrukiem PORTO typ 129, na oryginalnym wycinku ze skartu.

170 PLN
SOLD
8132
Fi.Pd8-11

1919 lokalne prowizoria dopłat - Cieszyn 1, znaczki ostemplowane na kopercie 26.V, zwraca uwagę ciekawy datownik.

30 PLN
SOLD
8133
Fi.D22

1920 urzędowy list ze Stryja do Lwowa opłacony przez odbiorcę parką znaczków dopłaty za 200 hal.

100 PLN
8134

Mi.174 

1921 "porto lokalne" - RZESZÓW, Orzeł na tarczy barokowej, niekatalogowany znaczek za 200 mk., z jednym wierszem nadruku (*DOPŁATA) RZESZÓW typ 121A, tylko na znaczku za 500 mk. z wydania uzupełniającego znany jest komplety dwuwierszowy nadruk; zdarzające się w tym wydaniu fragmenty niepokryte gumą.

275 PLN
SOLD
8135
Fi.D21

1921 urzędowy list miejscowy z Drohobycza opłacony przez odbiorcę znaczkiem dopłaty za 500 hal.

100 PLN
8136
Fi.D22

1921 kartka miejscowa z Krakowa 3.VII.21 opłacona przez odbiorcę znaczkami dopłaty.

90 PLN
8137

Fi.D32 B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.4 błąd występujący w części nakładu "dziurka w 6", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis Korszeń.

80 PLN
8138

Fi.D32 B12

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.81 błąd "drugie a w dopłata cienkie", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN
8139

Fi.D32 B13+B+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.84 błąd "o przerwane u góry", a na poz.93 i 94 niekatalogowane błędy "szczerba w a" i "szczerba w k", gwarancja i opis Korszeń.

60 PLN
8140

Fi.D32 B15+B16

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.95 błąd "kropka po Mk nikła", a na poz.96 błąd "p przerwane u dołu", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
8141

Fi.D32 B7+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.62 błąd "pionowa kreska k skośnie ścięta", a na poz.72 niekatalogowany błąd "szczerby w 6, M i pierwszym a", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
8142

Fi.D32 B7+B9

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, na poz.32 błąd "pionowa kreska k skośnie ścięta", a na poz.38 "brak kropki po Mk", na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis Korszeń.

80 PLN
8143

Fi.D32 B8+B11+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z małego 50-cio znaczkowego arkusza, dwa marginesowe z fragmentami nadruku z szóstej kolumny, na poz.34 błąd "skośna kreska k cienka u nasady", a na poz.40 błąd "6 przerwane u góry" i spacja przed nadrukiem z szóstej kolumny, na wszystkich abklatsch, gwarancja i opis Korszeń.

120 PLN
8144

Fi.D32 B9+B11+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./15 hal., z dużego 100-u znaczkowego arkusza, na poz.66 błąd "brak kropki po Mk", a na poz.75 błąd "6 przerwane u góry" i dodatkowa spacja po dopłata, gwarancja i opis Korszeń.

60 PLN
8145

Fi.D33 B13+B+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.84 błąd "o przerwane u góry", a na poz.93 i 94 niekatalogowane błędy "szczerba w a" i "szczerba w k", gwarancja i opis Korszeń.

60 PLN
8146

Fi.D33 B15+B16

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., z błędami -na poz.95 "kropka po Mk nikła", a na poz.96 "p przerwane u dołu", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
8147

Fi.D33 B9+B11+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.66 błąd "brak kropki po Mk", a na poz.75 błąd "6 przerwane u góry" i dodatkowa spacja po dopłata, gwarancja i opis Korszeń.

60 PLN
8148

Fi.D33 B+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal.,z niekatalogowanymi błędami - na poz.16 "plamka między 6 a Mk", a między poz.15 i 16 "dodatkowa spacja", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
8149

Fi.D33 B+B4

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 Mk./25 hal., na poz.54 błąd "kropka w kształcie półksiężyca", a na poz.43 niekatalogowany błąd "przerwane pierwsze a", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
8150

Fi.D33 B+B+B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, pięcioblok znaczków za 6 Mk./25 hal.,z niekatalogowanymi błędami - na poz.3 "szczerba w M i wygięty nosek w a", na poz. 4 "dziurka w 6", a między poz.12 i 13 "dodatkowa spacja", gwarancja i opis Korszeń.

60 PLN
8151
Fi.D34 B

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, znaczek za 20 Mk./10 hal. z błędem na poz.3 "szczerba w M i wygięty nosek w a", gwarancja i opis Korszeń.

50 PLN
8152

Fi.D34 No B

1921 wydanie prowizoryczne - orzeł na tarczy heraldycznej, parka znaczków za 20/10 Mk. z odwróconym nadrukiem i abklatschem, dolny znaczek z błędem na poz.56 "wcięcie w o", gwarancja Falkowski.

1 000 PLN
8153
Fi.D43

1921 wydanie obiegowe - orzeł z tarczą, znaczek za 50 mk. bez perforacji po prawej.

40 PLN
8154
Fi.Pd19
Mi.190 

1923 "porto lokalne" - RZESZÓW, wydanie przedrukowe, niekatalogowana jako czysta parka znaczków za 100000/5 mk., z bardzo rzadkim nadrukiem DOPŁATA Rzeszów typ 122, piękny stan.

720 PLN
SOLD
8155
Fi.D54-64

1924 orzeł z tarczą, inflacyjna seria czysta, w tak dobrym stanie bardzo rzadka.

160 PLN
SOLD
8156
Fi.D78I+D77I

1924 orzeł z tarczą w nowej walucie, bardzo rzadka parka ciętych znaczków dopłaty za 3 i 2 zł., rozdzielona międzypolem, gwarancja Schmutz.

1 800 PLN
8157

Mi.202 

1926 "porto lokalne" - DUBIECKO, wydanie Orzeł w wieńcu, niekatologowany znaczek za 2 gr. z bardzo rzadkim lokalnym nadrukiem T typ 34, na oryginalnym wycinku z karty pocztowej.

295 PLN
SOLD
8158
Fi.D65, D67, D68

1926 polecone pismo urzędowe z sądu w Nowym Sączu 9.VI.26 do Mszany Dolnej, opłatę uiścił odbiorca znaczkami dopłaty, stary rusztowy kasownik austriacki.

25 PLN
8159
Fi.D73I

1929 polecony list urzędowy za zwrotnym poświadczeniem odbioru, wysłany 30.X ze Skoczowa do Cieszyna na koszt odbiorcy, stempelek "Sprawa urzędowa/ opłatę pocztową uiści adresat", doklejony znaczek dopłaty za 30 gr.

30 PLN
8160
Fi.D73I

1930 znaczek dopłaty na skarcie - paczkowym adresie pomocniczym, przesłanym z Koła 31.XII do Strzelna.

40 PLN
8161
Fi.D72II

1931 miejscowy list urzędowy "NALEŻYTOŚĆ POCZTOWĄ UIŚCI ADRESAT" wysłany 12.VIII w Kołomyi, ponieważ "adresat wyjechał na nie ograniczony czas" przesyłka nie została doręczona i zwrócona do nadawcy; list do tej pory nie został otwarty !

20 PLN
8162
Fi.D69

1932 niewłaściwie opłacony list z Mysłowic 26.II.32 z dopłata dokonana przez odbiorcę znaczkiem dopłaty w Szopienicach.

30 PLN
8163
Fi.D72II

1932 znaczki dopłaty na skarcie - zastępczym paczkowym adresie pomocniczym, przesyłanym i zwracanym między Kołomyją, a Kutami.

50 PLN
8164
Fi.D72II, D80

1932 znaczki dopłaty na potwierdzeniu wpłaty dokonanej 17.X w Kołomyi, interesujący, nietypowy dokument pocztowy.

20 PLN
8165
Fi.D73I, D80

1932 znaczki dopłaty na potwierdzeniu wpłaty dokonanej 10.XII w Kołomyi, nietypowy dokument pocztowy.

20 PLN
8166
Fi.D74, D88

1933 przekaz pieniężny z Warszawy 28.III.38 do zakopanego, na odwrocie znaczki dopłaty.

50 PLN