The new auction will start soon

Auction 33. Polish Kingdom

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4603

1851 Królestwo Polskie - koperta listu zagranicznego wysłanego 24.IX z Warszawy do Clermont-Ferrand we Francji, stemple graniczne: "AUS RUSSLAND" (Feuser 130) i "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel tranzytowy Berlina i odbiorczy francuski 30.IX, liczne adnotacje pocztowe dotyczące porta; zgrabna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym.


400 PLN
4604

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop., na papierze bez znaku wodnego, o ząbkowaniu 12,5 - dość rzadki, z pięknym, bardzo czytelnie odbitym polskim kasownikiem numerowym 217 - Piątek (Fi.+200), świetny stan.


Mi.6 
1 500 PLN
4605

1858 Królestwo Polskie, list (koperta) do miejscowości Nakory nadany 20.V w Warszawie, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego, o ząbkowaniu 12,5, znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, w czterech okręgach, używanym w latach 1858-64; tak więc na znaczku rosyjskim mógł być on zastosowany jedynie przed wprowadzeniem do obiegu polskiego znaczka numer jeden.

Fi.V
Mi.5 
2 000 PLN
4606

1859 list do Królestwa Polskiego, wysłany 16.II z Moskwy do Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858, na papierze bez znaku wodnego, o ząbkowaniu 12,5, unieważnionym kasownikiem numerowym 2, na odwrocie miejscownik z datą i warszawski datownik odbiorczy; zbutwiałe krawędzie listu ale ekspozycyjnie ładny.


Mi.5 
200 PLN
4607

1859 list do Królestwa Polskiego, wysłany 26.XI z Petersburga do Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858, na papierze bez znaku wodnego, o ząbkowaniu 12,5, unieważnionym kasownikiem numerowym 1, pod znaczkiem ładnie odbity miejscownik z datą, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy i duży kwadratowy godzinnik "3/P"; zbutwiałe krawędzie listu ale od frontu prezentuje się dobrze.


Mi.5 
350 PLN
4608

1859 list do Królestwa Polskiego, wysłany 7.XII z Białegostoku do Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858, na papierze bez znaku wodnego, o ząbkowaniu 12,5 (użyty w Królestwie przed wprowadzeniem polskiego znaczka numer jeden Fi.2400,-), unieważnionym rosyjskim kasownikiem numerowym 104, obok znaczka i na odwrocie miejscowniki z datą, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy; przyzwoity stan zachowania.


Mi.5 
800 PLN
4609

1860 Królestwo Polskie, znaczek za 10 kop., odcienie jasne, z błędem - dodatkowa niebieska obwódka wokół herbu typu III, kasownik numerowy 282 - Kibarty, kilka usterek ząbkowania, ogólnie w dobrym stanie, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.1
1 800 PLN
4610

1860 Królestwo Polskie, znaczek za 10 kop., odcienie jasne, z kasownikiem numerowym 1 - Warszawa i czytelnym fragmentem miejscownika nadawczego grażdanką (AP)ABA w kolorze czerwonym (Fi.+200%), oznaczony 4 - ma porawione dolne ząbkowanie, poza tym w bardzo dobrym stanie, gwarancja Falkowski.

Fi.1a
900 PLN
4611

1860 Królestwo Polskie - pierwszy polski znaczek o jasnych odcieniach na kopercie listu wysłanego 14.XI z Płocka do Warszawy, znaczek unieważniony polskim kasownikiem numerowym 253 - Płock, obok polsko-rosyjski miejscownik nadawczy i adnotacja b.pilno, na odwrocie godzinnik 1/P (Fi.+250) i kasownik odbiorczy; list zamknięty nieuszkodzoną pieczęcią lakową; fragment tylnej części koperty został nadcięty dla lepszej ekspozycji stempli; bardzo zgrabna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1a
4 800 PLN
4612

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek, czysty w kolorach niebieskim i ciemnokarminowym, o niezwykle regularnym ząbkowaniu, regumowany - tylko niewielkie pozostałości oryginalnej gumy na dole znaczka, lekkie załamanie wzdłuż lewej ramki, poza tym ładny; klarowny druk, szczególnie koloru karminowego, gdzie widać wyraźnie dwie usterki: przerwaną po prawej na dole obwódkę wokół herbu i uszkodzoną kreseczkę tła na prawo od korony, piękny egzemplarz do eksponatu.

Fi.1a
2 600 PLN
4613

1860 znaczek w odcieniach jasnych, usterka uszkodzona liczba 10 i ornament w prawym górnym rogu, gwarancja Popielewski.

Fi.1a B9
Mi.1 
600 PLN
SOLD
4614

1860 Królestwo Polskie - list zagraniczny wysłany 8.XI z Warszawy do Wiednia, owalny mały (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC (398g), stempelek FRANCO z wpisaną wysokością opłaty 15/15 informujący, że list został w całości opłacony przez nadawcę, dodatkowo stempelek nadawcy; na odwrocie kasownik odbiorczy; całość w dobrym stanie zachowania.


250 PLN
4615

1860 koperta dla poczty miejskiej w Warszawie, koperta moczona.

Fi.Ck 4IIy
400 PLN
4616

1863 list do Królestwa Polskiego, wysłany 29.IV z Rzymu do Warszawy, przewieziony drogą morską do Marsylii, a stamtąd przez Strasbourg i Akwizgran do Polski, ogarniętej Powstaniem Styczniowym; nadawca opisuje między innymi, osobiste spotkanie z papieżem Piusem IX, list kończy się zdaniem: "My tu w Rzymie ...doznaiem wszelkiego bespieczeństwa i spokoju dałby Wam Bóg, aby też i u Was tak samo było"; niezwykle ciekawy dokument historyczny o wspaniałym obiegu.


800 PLN
4617

1864 list do Warszawy, wysłany 25.VII z Odessy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858, na papierze bez znaku wodnego, o ząbkowaniu 12,25x12,5, unieważnionym miejscownikiem z ozdobnikiem i datą, na odwrocie druga odbitka miejscownika i kasownik odbiorczy; zalepka nadawcy; zbutwiałe krawędzie listu ale ekspozycyjnie ładny.


Mi.5 
250 PLN
4618

1865 Królestwo Polskie - pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o intensywnych odcieniach, na wycinku z listu do Rosji, nadanego w Warszawie w dniu 25.1.1865 według kalendarza juliańskiego (9.2. według kalendarza gregoriańskiego); cztery dni później 1/13.2. zaprzestano sprzedaży polskiego znaczka numer jeden i przywrócono do obiegu znaczki rosyjskie; znaczek unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, typ cztery kwadraty z ozdobną stopką cyfry 1 (w użyciu od jesieni 1864), obok miejscownik nadawczy APABA grażdanką, listy i znaczki z końcowego okresu obiegu należą do bardzo rzadkich, widoczne na skanie lekkie załamania wycinka wzmocnione od spodu podlepieniem, fotoatest firmowy.

Fi.1b
2 500 PLN
4619

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. - wydanie na podkładzie koloidalnym, na papierze ze znakiem wodnym 4, o ząbkowaniu 14,5x15, skasowany rzadkim polskim kasownikiem numerowym 63 - Parczew (Fi.+250).


Mi.16y 
250 PLN
4620

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. - wydanie na podkładzie koloidalnym, na papierze ze znakiem wodnym 4, o ząbkowaniu 14,5x15, skasowany polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz i fragmentem stempla granicznego PR (pruskiego?) w prawym dolnym rogu, w ładnym stanie, ze zbioru wystawowego Bojanowicza.


Mi.15y 
150 PLN
4621

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 1 kop. - wydanie na podkładzie koloidalnym, na papierze ze znakiem wodnym 4, o ząbkowaniu 14,5x15, z polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.+330), znaczek z prześwitką ale tanio - wywoławczo pół ceny bez uwzględnienia dopłat, kasownik bardzo wyraźnie widoczny.


Mi.12y 
60 PLN
4622

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. - wydanie na podkładzie koloidalnym, na papierze ze znakiem wodnym 4, o ząbkowaniu 14,5x15, z polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, lekka prześwitka przy krawędzi (tanio), poza tym w ładnym stanie.


Mi.16y 
100 PLN
SOLD
4623

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony polskim kwadratowym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa: typ z ozdobną stopką cyfry 1; znaczek z lekką prześwitką, ogólnie w dobrym stanie (Fi.250.-).


Mi.5 
120 PLN
SOLD
4624

1865 Królestwo Polskie, czworoblok znaczków rosyjskich za 1 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5x15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważniony polskim kasownikiem ambulansu DB 1 - Droga Bydgoska - bardzo rzadkim, używanym na odcinku kolei Warszawa - Łowicz i znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich, tło lekko przesunięte w prawo, wielobloki znaczków pierwszych wydań są bardzo rzadkie; na górze i na dole kilka skrajnych ząbków rozerwanych, bardzo ładny stan, ex-Bojanowicz - na wycinku ze strony z jego kolekcji.


Mi.12y 
1 500 PLN
4625

1866 Królestwo Polskie - list zagraniczny wysłany 8.VI z Aleksandrowa Pogranicznego do Londynu, okrągły stempel nadawczy typu.IXA (2a) z napisami rosyjskimi i polskimi, stempel tranzytowy, będący zarazem stemplem opłaty "PORTO AUS RUSSLAND uber EISENB.POST-BUR.IX" (Feuser 100) z dopisaną cyfrą "3", kasownik odbiorczy Londyn 11.VI; nietypowy kierunek wysyłki, całość w dobrym stanie zachowania.


400 PLN
4626

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5x15, z polskim niemym kasownikiem ambulansowym z kropką - typ I, obok słabo odbity stempel EKSPEDYCYA POCZT w WAGONIE z numerem 2 - ambulans na Drodze Wiedeńskiej, bardzo późne użycie - stąd charakterystyczne uszkodzenie cyfry 2, znaczek uszkodzony ale tu ważne są stemle, ex-Bojanowicz - na fragmencie strony z jego kolekcji.


Mi.21x 
600 PLN
4627

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. - wydanie na podkładzie koloidalnym, na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4, o ząbkowaniu 14,5x15 z polskim kasownikiem numerowym 247 - Lipno (Fi.+250), słabsze ząbkowanie na dole (tanio).


Mi.21x 
120 PLN
4628

1868 Królestwo Polskie - list do Berlina, nadany 9.II w ekspedycji pocztowej na dworcu kolejowym w Warszawie, opłacony znaczkami rosyjskim za 1, 3 i 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5x15; znaczki unieważniono kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fischer +3300.-), dodatkowo stemple: "Ekspedycya Poczt Dworzec Warszawa" (Fischer +1000.-), stempelek o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę FRANCO, oraz odbiorczy z 13.2; poza przebarwieniem od pieczęci lakowej całość kompletna i dobrze zachowana, gwarancja i opis Mikulski.


Mi.18x, 19x, 21x&nbs
1 200 PLN
4629

1868 Królestwo Polskie - list do Triestu, nadany 5.VI w Warszawie, opłacony znaczkami rosyjskim: za 3 kop. wydania z 1865 roku na średnim papierze oraz za 1 i 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, wszystkie znaczki ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5x15, przesunięty poddruk na znaczku 1-kopiejkowym !!! znaczki unieważniono kasownikiem numerowym z 1 o ozdobnej stopce w czterech kwadratach (typ IIA 8x9 mm), dodatkowo mały miejscownik w kolorze czerwonym, stempelek potwierdzający całkowite opłacenie listu przez nadawcę FRANCO, niebieski stempelek nadawcy, na odwrocie kasownik odbiorczy z 7.VI; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.13y, 18x, 21x&nbs
500 PLN
4630

1870 po, carski znak opłaty wekslowej za 2,50 rubla, na umowy od 300 do 900 rubli, używany na ziemiach polskich, efektowny, w dużym formacie - ok 10x10 cm.


60 PLN
4631

1870 Królestwo Polskie - błędnodruk - znaczek za 3 kop. z poddrukiem 5-cio kopiejkówki na całej stronie adresowej listu wysłanego 15.VII z Warszawy do Paryża, atrakcyjne i rzadkie kasowniki: Ekspedycya Poczt Dworzec Warszawa (Fischer +1000), kolejowy - "BW" (Fischer +500), pruski graniczny okrągły stempel ambulansowy: "AUS RUSSLAND uber EISENB. POST-BUR.XI/ FRANCO" (Feuser +150 DM), a także polski FRANCO, pruski P.D. oraz francuski odbiorczy; dekoracyjna całość w pięknym stanie zachowania - na karcie wystawowej z powodzeniem może zastąpić list.


Mi.19xF, 20x, 21x&nb
800 PLN
4632

1871 Królestwo Polskie - list z Szydłowca do Warszawy opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5x15, znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 151 - Szydłowiec, obok rzadki w Polsce dwuwierszowy miejscownik typu 4/XIII według S.V. Prigary, na odwrocie dwujęzyczny stempel odbiorczy Warszawy, zwraca uwagę piękny stan dokumentu i treść w języku hebrajskim.


Mi.21x 
800 PLN
4633

1873 Królestwo Polskie - list do Berlina, wysłany 20.VI z Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5x15; znaczek unieważniony kasownikiem ekspedycji przesyłek zagranicznych (ładna odbitka tego samego stempla na odwrocie), dodatkowo stempelek FRANCO potwierdzający całkowite opłacenie listu przez nadawcę i niebieski stempelek nadawcy.


Mi.21x 
150 PLN
4634

1960 Poczta Harcerska w Rzeszowie, zorganizowana z okazji 100-lecia polskiego znaczka pocztowego, list ofrankowany dodatkowo okolicznościowymi winietkami.


40 PLN
4635

1960 100-lecie pierwszego polskiego znaczka pocztowego, zestaw 5 efektownych, okolicznościowych kopert.


50 PLN