Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
6481

Mi.519 

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.III z miejscowości Neusalz (Nowa Sól).

10 PLN
6482

Mi.P224 

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, wysłana 20.XI z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól).

20 PLN
6483

Mi.PP127 C29/02 

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, skasowana okolicznościowo 29.VII we Wrocławiu adresowana do Ostrowa.

60 PLN
6484

Mi.656, 657 

1938 Ziemie Zachodnie, list polecony wysłany z Hanoweru do Wrocławia, znaczki nie zostały skasowane w urzędzie nadawczym, unieważnione je specjalnym stemplem 3.V w urzędzie Wrocław 5, bardzo ciekawa, dekoracyjna całość; dodatkowo spis urzędów, w których stosowano podobne stemple.

160 PLN
6485

1939 Ziemie Zachodnie, karta w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu, adresowana do Rybnika.

60 PLN
6486

Mi.P274/06 

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, 26.II skasowana okolicznościowo we Wrocławiu (stemplem z zaznaczonym konturem Śląska), przesłana do Gliwic.

30 PLN
6487

Mi.747, 512, 518&nbs

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony, wysłany 25.IX z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy.

100 PLN
6488

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z Sierszy, bardzo rzadko spotykany walor filatelistyczny. Podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro!

600 PLN
6489

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - karta wysłana 10.I ze Stalagu XIB do Grodna; słaby stan zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.

60 PLN
6490

Mi.515, 518 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy - list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy adresowany do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.

40 PLN
6491

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.II z biura burmistrza Poznania adresowana do sądu w miejscowości Tuczna; frankatura mechaniczna; niewielki ubytek i załamanie na froncie.

45 PLN
6492

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - listownik z Oflagu IIA wysłany 28.X do miejscowości Monasterzyska, cenzura.

150 PLN
6493

Mi.746, 515, 519&nbs

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony wysłany 7.X z Grodźca do Zalesia Bialskiego, kasownik odbiorczy Biała Podlaska i rzadko spotykany na terenie Generalnego Gubernatorstwa stempelek cenzury ZENSIERT, dekoracyjna całość.

220 PLN
6494

1940 miejscowy list z Sarn koło Rawicza.

20 PLN
6495

1940 kartka z Brodów 25.10.40 do Lublina.

131 PLN
SOLD
6496

1940 kartka polecona z Baranowicz 6.06.40 do Świdra koło Warszawy, odpadł jeden znaczek.

30 PLN
SOLD
6497

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, koperta (całostka) wysłana 17.VI z miejscowości Skole do Czortkowa, na odwrocie fioletowy kasownik odbiorczy; koperta pionowo zgięta.

60 PLN
6498

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list urzędowy zwolniony od opłaty pocztowej, wysłany 10.VII z Briesen (Wąbrzeźno) adresowany do Gross Radowisk (Wielkie Radowiska).

20 PLN
6499

Mi.519 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 29.V z Bielska do Krosna.

20 PLN
6500

Mi.751 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, znaczek przedstawiający Dwór Artusa w Gdańsku, naklejony na kartę, ostemplowany okolicznościowo 12.I w Bydgoszczy (Bromberg); na stemplu przedstawiono czołg w natarciu.

20 PLN
6501

1941 list polecony z Tawdt 16.02.41 do Lwowa.

25 PLN
6502

1941 list z treścią z Tawdy 8.III.41 do Lwowa.

20 PLN
6503

1941 list z Mikupinc 10.03.41 do Lublina.

70 PLN
SOLD
6504

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 19.V z miejscowości Petlikowce do Czortkowa, fioletowy kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
6505

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.IV z maleńkiej miejscowości Duliby koło Buczacza do Czortkowa, fioletowy kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

180 PLN
6506

Mi.P5b/04 

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine" - ilustrowana karta pocztowa wydania przedrukowego na papierze żółtym, ostemplowana okolicznościowo 11.I w Równem.

54 PLN
SOLD
6507

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.IV z biura burmistrza Poznania do Berlina; wyraźna odbitka frankatury mechanicznej; dekoracyjna całość.

60 PLN
6508

Mi.P299I 

1942 Ziemie Północne, karta pocztowa wysłana 11.VII ze Szczecina do Kielc, ładnie odbity wirnik Czerwonego Krzyża.

50 PLN
6509

Mi.788 

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 1.VI ze Zgierza do Kalisza, zwraca uwagę nietypowy kasownik prowizoryczny.

50 PLN
6510

Mi.838, 842, 843&nbs

1943 Ziemie Zachodnie, list pobraniowy, wysłany 24.VII z Wrocławia do Włocławka (Leslau), kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość.

40 PLN
6511

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 23.VII z Inowrocławia (Hohensalza) adresowany do pani M.Dąbrowskiej w Warszawie.

40 PLN
6512

Mi.844-849 

1943 Obszary anektowane przez Niemcy - seria urodzinowa A.Hitlera skasowana na kopercie miejscowego listu poleconego, wysłanego 20.IV w Płocku (Schrottersburg).

40 PLN
6513

Mi.829 

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, znaczek na formularzu poczty polowej, ostemplowany okolicznościowo 10.I z okazji Dnia Znaczka w Katowicach.

20 PLN
6514

1943 list urzędowy z Gliwic 7.10.43 do Tarnowa.

20 PLN
6515

1943 list z Rawicza 6.2.43 do Poznania.

20 PLN
6516

1943 tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony z Połogi przez Zaporoże 14.1.43 do Królewca, na odwrocie stempel odbiorczy, list prywatny ostemplowany pieczęcią służbową.

280 PLN
6517
Fi.AnNCp9

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, okręg Białystok, karta pocztowa, wysłana 20.IV z Grodna do miejscowości Mońki.

35 PLN
6518
Fi.OkN34, 40
Mi.14, 20 

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", urzędowy list polecony, frankowany m.in. rzadkim znaczkiem wydania z 1942 roku, wysłany 6.X z Łucka do Poznania, stempelki i zalepka cenzury na odwrocie; kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN
6519
Fi.OkNCp2
Mi.P2 

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", karta pocztowa wydania przedrukowego.

30 PLN
6520

1944 kartka miejscowa z Rawicza.

20 PLN