The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 33. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6481

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.III z miejscowości Neusalz (Nowa Sól).


Mi.519 
10 PLN
6482

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, wysłana 20.XI z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól).


Mi.P224 
20 PLN
6483

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, skasowana okolicznościowo 29.VII we Wrocławiu adresowana do Ostrowa.


Mi.PP127 C29/02 
60 PLN
6484

1938 Ziemie Zachodnie, list polecony wysłany z Hanoweru do Wrocławia, znaczki nie zostały skasowane w urzędzie nadawczym, unieważnione je specjalnym stemplem 3.V w urzędzie Wrocław 5, bardzo ciekawa, dekoracyjna całość; dodatkowo spis urzędów, w których stosowano podobne stemple.


Mi.656, 657 
160 PLN
6485

1939 Ziemie Zachodnie, karta w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu, adresowana do Rybnika.


60 PLN
6486

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, 26.II skasowana okolicznościowo we Wrocławiu (stemplem z zaznaczonym konturem Śląska), przesłana do Gliwic.


Mi.P274/06 
30 PLN
6487

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony, wysłany 25.IX z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy.


Mi.747, 512, 518&nbs
100 PLN
6488

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z Sierszy, bardzo rzadko spotykany walor filatelistyczny. Podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro!


600 PLN
6489

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - karta wysłana 10.I ze Stalagu XIB do Grodna; słaby stan zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.


60 PLN
6490

1940 Obszary anektowane przez Niemcy - list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy adresowany do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.


Mi.515, 518 
40 PLN
6491

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.II z biura burmistrza Poznania adresowana do sądu w miejscowości Tuczna; frankatura mechaniczna; niewielki ubytek i załamanie na froncie.


45 PLN
6492

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - listownik z Oflagu IIA wysłany 28.X do miejscowości Monasterzyska, cenzura.


150 PLN
6493

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony wysłany 7.X z Grodźca do Zalesia Bialskiego, kasownik odbiorczy Biała Podlaska i rzadko spotykany na terenie Generalnego Gubernatorstwa stempelek cenzury ZENSIERT, dekoracyjna całość.


Mi.746, 515, 519&nbs
220 PLN
6494

1940 miejscowy list z Sarn koło Rawicza.


20 PLN
6495

1940 kartka z Brodów 25.10.40 do Lublina.


131 PLN
SOLD
6496

1940 kartka polecona z Baranowicz 6.06.40 do Świdra koło Warszawy, odpadł jeden znaczek.


30 PLN
SOLD
6497

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, koperta (całostka) wysłana 17.VI z miejscowości Skole do Czortkowa, na odwrocie fioletowy kasownik odbiorczy; koperta pionowo zgięta.


60 PLN
6498

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list urzędowy zwolniony od opłaty pocztowej, wysłany 10.VII z Briesen (Wąbrzeźno) adresowany do Gross Radowisk (Wielkie Radowiska).


20 PLN
6499

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 29.V z Bielska do Krosna.


Mi.519 
20 PLN
6500

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, znaczek przedstawiający Dwór Artusa w Gdańsku, naklejony na kartę, ostemplowany okolicznościowo 12.I w Bydgoszczy (Bromberg); na stemplu przedstawiono czołg w natarciu.


Mi.751 
20 PLN
6501

1941 list polecony z Tawdt 16.02.41 do Lwowa.


25 PLN
6502

1941 list z treścią z Tawdy 8.III.41 do Lwowa.


20 PLN
6503

1941 list z Mikupinc 10.03.41 do Lublina.


70 PLN
SOLD
6504

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 19.V z miejscowości Petlikowce do Czortkowa, fioletowy kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
6505

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.IV z maleńkiej miejscowości Duliby koło Buczacza do Czortkowa, fioletowy kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


180 PLN
6506

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine" - ilustrowana karta pocztowa wydania przedrukowego na papierze żółtym, ostemplowana okolicznościowo 11.I w Równem.


Mi.P5b/04 
54 PLN
SOLD
6507

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.IV z biura burmistrza Poznania do Berlina; wyraźna odbitka frankatury mechanicznej; dekoracyjna całość.


60 PLN
6508

1942 Ziemie Północne, karta pocztowa wysłana 11.VII ze Szczecina do Kielc, ładnie odbity wirnik Czerwonego Krzyża.


Mi.P299I 
50 PLN
6509

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 1.VI ze Zgierza do Kalisza, zwraca uwagę nietypowy kasownik prowizoryczny.


Mi.788 
50 PLN
6510

1943 Ziemie Zachodnie, list pobraniowy, wysłany 24.VII z Wrocławia do Włocławka (Leslau), kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość.


Mi.838, 842, 843&nbs
40 PLN
6511

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 23.VII z Inowrocławia (Hohensalza) adresowany do pani M.Dąbrowskiej w Warszawie.


40 PLN
6512

1943 Obszary anektowane przez Niemcy - seria urodzinowa A.Hitlera skasowana na kopercie miejscowego listu poleconego, wysłanego 20.IV w Płocku (Schrottersburg).


Mi.844-849 
40 PLN
6513

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, znaczek na formularzu poczty polowej, ostemplowany okolicznościowo 10.I z okazji Dnia Znaczka w Katowicach.


Mi.829 
20 PLN
6514

1943 list urzędowy z Gliwic 7.10.43 do Tarnowa.


20 PLN
6515

1943 list z Rawicza 6.2.43 do Poznania.


20 PLN
6516

1943 tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony z Połogi przez Zaporoże 14.1.43 do Królewca, na odwrocie stempel odbiorczy, list prywatny ostemplowany pieczęcią służbową.


280 PLN
6517

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, okręg Białystok, karta pocztowa, wysłana 20.IV z Grodna do miejscowości Mońki.

Fi.AnNCp9
35 PLN
6518

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", urzędowy list polecony, frankowany m.in. rzadkim znaczkiem wydania z 1942 roku, wysłany 6.X z Łucka do Poznania, stempelki i zalepka cenzury na odwrocie; kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.OkN34, 40
Mi.14, 20 
200 PLN
6519

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", karta pocztowa wydania przedrukowego.

Fi.OkNCp2
Mi.P2 
30 PLN
6520

1944 kartka miejscowa z Rawicza.


20 PLN