Page:
Post offices abroad 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
6391
Fi.1-12ND

1919 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT (nowodruki), seria czysta, gwarancja Schmutz.

150 PLN
6392
Fi.1ax

1919 Odessa, znaczek z czarnym nadrukiem, nierównomierna guma, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
6393
Fi.2ay

1919 znaczek polskiej agencji pocztowej w Odessie za 20 fen. na papierze żeberkowanym poziomo, kasowany - zdjęty z listu użytkowego, bardzo rzadki, gwarancja Schmutz.

1 100 PLN
6394
Fi.2ay

1919 Odessa, znaczek z czarnym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

1 080 PLN
SOLD
6395
Fi.5

1919 Odessa, znaczek z czarnym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
6396
Fi.26-32
Mi.I-VII 

1921 Konstantynopol - wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", nie wprowadzone do obiegu, marginesowa seria w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

150 PLN
6397

Fi.26-32

1921 Konstantynopol, seria nie wprowadzona do obiegu.

260 PLN
6398
Fi.26-32

1921 Konstantynopol, seria nie wprowadzona do obiegu.

60 PLN
6399
Fi.1-35

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku, wszystkie znaczki przedrukowe z gwarancjami, w bardzo dobrym stanie, bez podlepek ani ich śladów, atrakcyjne i cenione także w Niemczech.

1 300 PLN
6400
Fi.13b
Mi.16 

1927 Port Gdańsk, widokówka wysłana 22.IV z urzędu Gdańsk 1, odmiana kasownika z wyszczerbionym dolnym mostkiem.

180 PLN
6401
Fi.9, 19

1929 firmowy list polecony z Gdańska 8.X.29 do Radomia, na odwrocie stempel odbiorczy.

120 PLN
6402
Fi.17-19

1929 wydanie obiegowe, gwarancja Krawczyk.

10 PLN
SOLD
6403
Fi.93h

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Poznań, jeden znaczek uszkodzony przy naklejaniu; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!!

400 PLN
6404
Fi.11, 17
Mi.11, 20 

1932 Port Gdańsk, list polecony frankowany znaczkami różnych wydań przedrukowych, nadany 7.IV w urzędzie Gdańsk 1, w związku z niedokładnym adresem list po opatrzeniu adnotacją: "Istnieją dwie Skole/ na żądanie nadawcy zwrot 8/4" cofnięty do nadawcy i po uzupełnieniu adresu wysłany ponownie do Skały pod Ojcowem, kasownik odbiorczy 10.IV; nietypowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

300 PLN
6405
Fi.D71II

1932 polski znaczek dopłaty użyty w Gdańsku.

100 PLN
6406
Fi.3

1933 Port Gdańsk, znaczek wydania przedrukowego za 3 gr. z prywatnym kasownikiem (Bank dy)skontowy Spółka Akcyjna Gdańsk.

50 PLN
6407
Fi.21
Mi.24 

1933 Port Gdańsk, karta pocztowa z I Drużyny Harcerskiej w Gdańsku, wysłana 13.XI z urzędu Gdańsk 2 do administracji pism: "Harcmistrz" i "Wiadomości Urzędowe" w Warszawie; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

250 PLN
6408
Fi.22

1933 wydanie przedrukowe, gwarancja Schmutz.

100 PLN
6409
Fi.21a
Mi.24b 

1935 Port Gdańsk - znaczek za 15 gr. kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

20 PLN
6410
Fi.245
Mi.264 

1935 polski znaczek opłaty użyty w Gdańsku.

10 PLN
6411
Fi.26-28
Mi.29-31I 

1936 seria widokowa, pierwsze wydanie, gwarancja Schmutz.

40 PLN
SOLD
6412
Fi.Cp3c

1937 całostka z nadrukiem dla Portu Gdańsk, gwarancja Schmutz.

200 PLN
6413

Fi.32-35
Mi.34-37 

1938 Port Gdańsk, 20 rocznica odzyskania niepodległości, seria czysta w czworoblokach.

50 PLN
6414
Fi.34 Mk

1938 Port Gdańsk, 20 rocznica odzyskania niepodległości, rzadki błąd perforacji, napis POCZTA POLSKA na dole znaczka, lekkie przywarcia na gumie.

150 PLN
6415
Fi.300
Mi.321 

1938 polski znaczek opłaty użyty w Gdańsku.

15 PLN
SOLD
6416

1938 Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Kownie - widokówka adresowana do Lwowa, wysłana 2.V z Kowna.

100 PLN
6417
Fi.35

1939 list polecony z Warszawy 30.V.39 opłacony znaczkiem dla polskiej poczty w Gdańsku, na odwrocie stempel odbiorczy.

250 PLN
6418
Fi.1-4

1946 Port Gdańsk, znaczki przygotowane dla polskiej poczty w Gdańsku, z dopłatą na cele kulturalno - oświatowe, znane z kopert kasowanych w różnych miejscowościach.

1 000 PLN