The new auction will start soon

Auction 33. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4520

1794 Insurekcja Kościuszkowska, BILET SKARBOWY Na Cztery Złote Polskie, stan bardzo dobry.


200 PLN
4521

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list wysłany 6.VII w przeddzień powstania Księstwa Warszawskiego, które Napoleon powołał do życia w wyniku traktatu pokojowego w Tylży zawartego po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Frydlandem 14.VI; pięć dni później wprowadzono zawieszenie broni (19.VI), a traktat podpisano w dniach 7-9.VII. List z "pola walki", napisany 6.VII przez żołnierza (czy raczej oficera) 5 korpusu marszałka Lannesa, adresowany do Francji; bardzo ciekawa treść, mówiąca między innymi o wzięciu do niewoli pułkownika kozaków w okolicach miejscowości Visokie (Wysokie Mazowieckie), który protestował, mówiąc coś o zawieszeniu broni, ale dla pewności odesłaliśmy go na tyły, oficjalne potwierdzenie wiadomości o zawieszeniu broni nadeszło później, w związku z czym wycofaliśmy się za Narew. Czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 31 GRANDE ARMEE - 5 Dywizja Kawalerii gen.Bekera, na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, wspaniały, historyczny dokument w idealnym stanie zachowania.


2 000 PLN
4522

1817 około, list wysłany 5.III z Kępna (Kempen) do Poznania, dodatkowo stempelek doręczyciela, na odwrocie stempelek nadejścia; z kolekcji S.Rosińskiego.


40 PLN
4523

1817 około, list "ekspresowy" wysłany 17.VII z Bydgoszczy (Bromberg) adresowany do kanclerza kurii gnieźnieńskiej i późniejszego (od 1830) arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina Dunina Sulgostowskiego w Gnieźnie , dopisek u dołu po lewej "Citissime"; na odwrocie stosunkowo dobrze zachowana pieczęć lakowa z orłem pruskim i tekstem niemieckim i polskim "PIECZĘĆ KOMMISSYINA KRÓLEWSKO PR. REGENCYI"; walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


270 PLN
SOLD
4524

1820 list z Płocka wysłany 22.X do Brodnicy; adnotacja zwalniająca z opłaty pocztowej "Służba Rząd Cywil".


55 PLN
4525

1821 list (koperta) adresowany do Teresy księżnej Druckiej Lubeckiej z hrabiów Scipio del Campo, prawdopodobnie przywieziony z Petersburga i nadany w Warszawie do Wiednia, odręczna adnotacja "de St Peterbourg", warszawski stempel nadawczy typu IB (398d) z datą 10.II, na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa z herbami; bardzo dobry stan zachowania.

1819 list (koperta) rekomendowany, wysłany 18.IV z Lublina do Hrubieszowa, rzadki stempel nadawczy typu IB (168b - 25x4,5 mm), wpisana czerwona kredką wysokośc opłaty "15", zwraca uwagę wyszukany sposób adresowania listu: "Wielmożnemu Imć: Panu Witalisowi Sobieszczańskiemu Mnie wielce Kochanemu Stryaszkowi Dobrodziejowi najosobliwszemu Panu w Hrubieszowie"; na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.

1830 list wysłany 22.VIII z Lublina do Kielc, rzadki stempel nadawczy typu IB (168d - 22x3,5 mm) z odwróconą cyfrą "2" w dacie !!! stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ.IIIA); dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


2 500 PLN
4526

1825 list wysłany 2.VIII z miejscowości Gollub (Golub), data i nazwa miejscowości wpisane ręcznie, adresowany do Strasburga (Brodnica).


30 PLN
4527

1825 po, list wysłany 6.VII z miejscowości Strzellno (Strzelno) do Poznania, na odwrocie sucho tłoczona pieczęć urzędowa.


35 PLN
SOLD
4528

1825 po, list wysłany 27.VIII z miejscowości Fiddichow (Widuchowa) do Szczecina, na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć urzędowa; doskonały stan zachowania.


30 PLN
4529

1825 strona adresowa listu pieniężnego tzw. "obciążonego" (adnotacja "przytem paczka Sig. 14.M. srebrem Złp 23"), wysłanego 8.X na koszt odbiorcy (adnotacja "Na koszt") z Łaska do Kalisza, stempel nadawczy typu IIA (176a), liczne adnotacje pocztowe, dzięki czemu walor prezentuje się efektownie i na karcie albumowej z powodzeniem może zastąpić (jak widać) kompletny list; bardzo dobry stan zachowania.

1819 list wysłany 28.I z Siewierza do Częstochowy, stempel nadawczy typu IIA (331a) z wpisaną, co bardzo rzadkie, pełną datą, dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "I(nteres) Poczty"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


450 PLN
4530

1827 list wysłany 17.X z miejscowości Gorchen (Miejska Górka) do Fraustadt (Wschowa), adnotacja "Franco" z dopisaną czerwonym atramentem cyfrą "2"; na odwrocie pieczęć lakowa.


40 PLN
4531

1829 list wysłany 1.VI ze Strzelna (Strzellno) do Bydgoszczy, duży dwuwierszowy stempel nadawczy - wysoka wycena w katalogu Feuser - podstawowego dla obszaru Niemiec (w tym ziem polskich które zostały zagrabione w wyniku zaborów); stempel przejściowy Inowrocław; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
4532

1830 po, "K:K:ABSATZ/POST AMT/TARNOW" wyjątkowo dobrze zachowana pocztowa pieczęć lakowa z godłem na odwrocie listu urzędowego (wycinek); pod skrzydełkiem listu druga pieczęć w idealnym stanie zachowania; dodatkowo lakowa pieczęć urzędowa nadawcy: "TARNOVIENSIS SIGILLUM OFFI... DEPOSITORIUM C:R: FORI NOBIL"; nieczęsto spotykany walor.


220 PLN
4533

1830 około, koszulka listu wysłanego 20.III z Płocka do Brodnicy, liczne dopiski dotyczące wysokości opłat, m.in. adnotacja: "całe Franco w talarach"; na odwrocie niekompletne urzędowe pieczęcie lakowe Królestwa Polskiego; dekoracyjny walor w rzeczywistości prezentujący się korzystniej niż na prezentowanej ilustracji.


120 PLN
4534

1833 list wysłany 18.XI z miejscowości Włoszczowa do Kielc, czarny, jednowierszowy stempel nadawczy typu IIB (419d), rzadka odmiana w prostokątnej ramce; adnotacja zwalniająca przesyłkę od opłaty pocztowej "In(teres) Rząd(owy)"; zaczerniony adres odbiorcy; na odwrocie pieczęć nadawcy.


180 PLN
4535

1833 list wysłany 4.X z Witkowa do Bydgoszczy, w lewym górnym rogu wpisana wysokość opłaty "1 1/2"; z kolekcji S.Rosińskiego.


80 PLN
4536

1834 list wysłany 17.IX z Pabianic do Warszawy, jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB (254c), adnotacja zwalniając przesyłkę od opłaty pocztowej "Interes Rządowy"; bardzo dobry stan zachowania: gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


240 PLN
4537

1834 list z pełną treścią, wysłany 2.V z Bydgoszczy (Bromberg) - ciekawy "nerkowy" stempelek nadawczy, na odwrocie pieczęć urzędowa.


50 PLN
4538

1834 list wysłany 13.VII z miejscowości Dolina do Lwowa, owalny stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 55,- euro), na odwrocie łukowy stempel odbiorczy z datą (Adamczyk/Bartke 25,- euro) i sucho tłoczona zalepka z herbem; z kolekcji S.Rosińskiego.


240 PLN
4539

1834 list wysłany 8.VI ze Środy (Schroda) do Poznania, dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


50 PLN
4540

1834 list prywatny wysłany 4.XII ze Zgierza do Warszawy, jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA (446a), adnotacja w lewym dolnym rogu "porto opłacone", a obok wpisana wysokość opłaty 30; dodatkowy dopisek dotyczący trasy wysyłki "przez Łowicz", bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
4541

1836 list wysłany z Wadowic do Lwowa, jednowierszowy stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 35,- euro), na odwrocie łukowy stempel odbiorczy z datą "20.Dec 836" (Adamczyk/Bartke 25,- euro) i sucho tłoczona zalepka z herbem; z kolekcji S.Rosińskiego.


120 PLN
4542

1838 list z pełną treścią, wysłany 7.IX z Gostynia (Gostyn) adresowany do Rawicza, stempelek listonosza "SARG", na odwrocie oznaczenie wysokości porta 1 1/2 i pieczęć urzędowa.


40 PLN
4543

1838 potwierdzenie nadania (recepis) listu rekomendowanego, wysłanego 21.IX z Wieliczki do Podgórza; z kolekcji S.Rosińskiego.


60 PLN
SOLD
4544

1839 list wysłany 20.III z Tarnowa do Lwowa, dwuwierszowy stempel nadawczy, na odwrocie ładnie odbity kasownik odbiorczy, adnotacje pocztowe dotyczące wysokości opłaty pocztowej; na odwrocie sucho tłoczona zalepka nadawcy; gwarancja Adamczyk.


100 PLN
4545

1839 i 1842 dwa listy (druki - karty drożne) wysłane z Kalwarii do Suwałk:

5.II, czarny jednowierszowy w podwójnej ramce stempel nadawczy typu IIC (119b), stempelek "Interes Rządowy", wewnątrz listu bardzo rzadko spotykana adnotacja dotycząca konwojowania aresztanta do Maryampola z pieczęcią burmistrza na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej;

5.X, czerwony jednowierszowy w podwójnej ramce stempel nadawczy typu IIC (119b), stempelek "Interes Rządowy"; obie całości pochodzą ze zbioru M.Bojanowicza i są opatrzone jego faksymile.


350 PLN
4546

1840 list wysłany 21.V z miejscowości Weiskirchen do Przeworska, na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy z datą (Adamczyk/Bartke 20,- euro); z kolekcji S.Rosińskiego.


40 PLN
4547

1842-1859 zestaw 5 listów pruskich z obszaru Polski.


50 PLN
4548

1844 list z pełną treścią, wysłany 21.III z miejscowości Lądek (Landeck) do Nowej Rudy (Neurode), list w całości opłacony przez nadawcę, adnotacja "fr(anco)" z dopisaną czerwonym atramentem wysokością opłaty pocztowej "2", na odwrocie efektowna, świetnie zachowana pieczęć lakowa.


50 PLN
4549

1845 list wysłany 28.X z Kalisza do Soczewki, stempel nadawczy typu IIID (117d)z ozdobnikiem (odmiana "K z kreską"), bardzo wczesne użycie - wg PZP stempel wprowadzono do eksploatacji w 1849; adnotacja pocztowa o wysokości opłaty 16 1/2; list prywatny! z pełną treścią; doskonały stan zachowania; z kolekcji i z gwarancją M.A.Bojanowicza.


300 PLN
4550

1845 list na koszt adresata, wysłany z Krotoszyna do miejscowości Rupin, ramkowy stempel nadawczy Krotoschin 20.11 i tranzytowe: Kalisz (30.11), Warszawa (1.12), Łomża (5.12) i odbiorczy Kolno, adresat odmawia opłacenia przesyłki, odpowiednia adnotacja po lewej stronie listu "aresztowany wykupić nie chciał", po kilku miesiącach wahań, stemple: Kolno (15.4), Łomża (15.4), prawdopodobnie 6 maja druga próba doręczenia, a potem zwrot do nadawcy "retro do Krotoszyna", stemple: Kolno (6.5), Łomża (6.5), Warszawa (8.5), Kalisz (9.5) i odbiorczy w Krotoszynie 10.5 (stempelek nadejścia); unikalny pruski stempelek "Controlle der Portofreiheit" spotykany na nieopłaconych listach; dekoracyjna całość o niezwykle bogato udokumentowanym, niespotykanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; jako bezpłatny dodatek list wysłany 18.II z miejscowości Strzelno do Bydgoszczy, kasownik nadawczy nieopisany u Feusera !!! dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 800 PLN
4551

1846 list - druk wysłany 12.X z Wiśnicza (Wisznicz) do Wieruszyc, na odwrocie kasownik Gdów 13.X.


70 PLN
4552

1848 list wysłany 23.I z miejscowości Dukla do Przemyśla, dwuwierszowy stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 45,- euro), na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy z datą 24.I (Adamczyk/Bartke 15,- euro) i sucho tłoczona zalepka z herbem; z kolekcji S.Rosińskiego.


120 PLN
4553

1849 list wysłany 7.II z Pilzna do Tarnowa, na odwrocie kasownik odbiorczy.


25 PLN
4554

1849 list na angielskim papierze, wysłany 4.VIII z Cieszyna (Teschen) do miejscowości Węgierska Górka, na odwrocie niebieskawy jednowierszowy ozdobny stempel odbiorczy Żywiec (Saybusch) z trąbką pocztową i datą wpisaną ręcznie (Adamczyk/Bartke 100,- euro); rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania, przebarwienie widoczne u dołu koperty w rzeczywistości nie występuje, powstało w wyniku skanowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
4555

1850 list wysłany 27.I z Wieliczki do miejscowości Droginia, niebieski dwuwierszowy stempel nadawczy (Adamczyk/Bartke 30,- euro), na odwrocie przejściowy dwuwierszowy stempel z datą - Myślenice (Adamczyk/Bartke 15,- euro) i pieczęć lakowa.


100 PLN
4556

1851 potwierdzenie nadania (recepis) listu pieniężnego, wysłanego 10.XII z Noweg Sącza (Sandec) do Wiednia.


50 PLN
4557

1853 list zagraniczny, wysłany 7.X z Warszawy do Paryża, pruski stempel kraju pochodzenia "AUS RUSSLAND", stemple ambulansów: BRESLAU-BERLIN (8.10), BERLIN-MINDEN (9.10), rzadki na liście z Polski - Coeln-Verviers (11.10) "PRUSSE - VALENCIENNES", niekatalogowany w Feuserze stempelek z liczbą "11" i wpisana ręcznie cyfra "3", oznaczające wysokość opłaty pocztowej; kasownik odbiorczy 30.IX, liczne adnotacje pocztowe dotyczące porta; zgrabna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, w dobrym stanie zachowania.

1859 list zagraniczny, wysłany 19.IV z Warszawy do Bazylei, pruski stempel kraju pochodzenia "AUS RUSSLAND", stemple ambulansów: BRESLAU-BERLIN (20.4), rzadki badeński ośmiokątny stempelek tranzytowy, E.B.Curs VII", ręcznie wpisane adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach: "20", "3", "80"; kasownik odbiorczy BASEL 28.APR, słabszy stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
4558

1856 list z pełną treścią, wysłany 4.VII z Miłosławia (Miloslaw) do Meiningen w Saksonii, na odwrocie pieczęć lakowa i kasowniki: tranzytowy Eisenach i odbiorczy; doskonały stan zachowania.


40 PLN
4559

1858 list z pełną treścią, wysłany 14.IX z Paczkowa (Patskchau) do Nowej Rudy (Neurode) na odwrocie pieczęć lakowa i kasownik odbiorczy.


30 PLN