The auctions ends in:

Page:
Jewish Ghetto, judaica
Poz# Features Catalog Description Actual price
17276

1928 Judaica - karta pocztowa - druk (część na odpowiedź), pisana po hebrajsku, wysłana 11.XII z miejscowości Leova w Rumunii do Warszawy, adresatem jest rabin I.Aibeszyc, ślady archiwizacji.

200 PLN
17277

1932 Judaica - list polecony z kancelarii adwokackiej Gabryel Hassenbein w Kielcach wysłany do Chęcin, niedoręczony i zwrócony do nadawcy; ładny obieg.

40 PLN
17278
Fi.280, 284I
Mi.301, 305I 

1936 Judaica - list lotniczy do Palestyny, wysłany 26.X z Piotrkowa Trybunalskiego, adresowany po hebrajsku, dopisek "Luft Post Warszawa 19", dodatkowe stemple lotnicze; koperta uzupełniana.

150 PLN
17279

1940 Judaica - karta pocztowa ze Złoczowa wysłana 19.V do Czerwonego Krzyża w Berlinie z zapytaniem o losy jeńców - żołnierzy polskich, pochodzenia żydowskiego: Chaima i Salomona Landesbergów; ślady archiwizacji.

180 PLN
SOLD
17280

1940 Judaica - osiedle Sośwa na Uralu w kompleksie obozowym "SIEWURALŁAG", obóz dla Żydów i Polaków deportowanych z Polski; fragment treści: "... katolików trzy czy cztery rodziny - reszta Żydzi", karta pocztowa wysłana 9.VIII adresowana do Lwowa.

300 PLN
17281

1941 Getto w Łodzi, karta pocztowa napisana 23.XII adresowana do Berlina, zatrzymana przez cenzurę żydowską w getcie (stempelek UNZULASSIG), gwarancja Korszeń.

400 PLN
17282

1942 Judaica - karta wysłana 23.VII przez PCK w Krakowie do pani Chajki Grunberg w miejscowości Borowa koło Mielca, z odpowiedzią, że PCK aktualnie nie ma możliwości prowadzić poszukiwań Żydów; przesyłka niedoręczona i 29.VII ze stosowną adnotacją zwrócona do nadawcy, prawdopodobnie adresatkę wywieziono do getta lub obozu koncentracyjnego.

320 PLN
SOLD
17283
Fi.45

1943 fałszywy kasownik getta w Krakowie, na wycinku ze znaczkiem serii widokowej GG za 24 gr., gwarancja z opisem FALSUM Schmutz.

60 PLN
17284
Fi.1A typ 1-5

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

1 200 PLN
17285
Fi.3A typ 1-5

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN
17286
Fi.Cp97-98

1947 Judaica - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, ostemplowane okolicznościowo 14.VI w pierwszym dniu obiegu.

80 PLN
SOLD