Page:
PoW Woldenberg camp
Poz# Features Catalog Description Actual price
16972

1942 Wdowa pierwszego wydania, gwarancja i opis "IAc" Schmutz.

50 PLN
SOLD
16973

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w niekatalogowanym kolorze ochrowobrązowym na papierze z3, bardzo rzadki - znany w kilku egzemplarzach, gwarancja i opis "3Iau" Schmutz.

300 PLN
16974
Fi.Iax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

400 PLN
16975
Fi.Iax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.

400 PLN
16976
Fi.Iay2

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim średnim, na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany znaczka - 1Iay2, Schmutz.

360 PLN
SOLD
16977
Fi.Iay2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y2 (nakład 1000 sztuk), gwarancja i opis "1Iay2" Schmutz.

60 PLN
SOLD
16978
Fi.Iaz3

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym, o nietypowo grubych fałdach chusty wdowy i co rzadkie w I wydaniu z marginesem wokół znaczka, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

180 PLN
16979
Fi.Iaz3

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z3 (nakład 2000 sztuk), gwarancja i opis "1Iaz3" Schmutz.

120 PLN
SOLD
16980
Fi.IIcx2

1942 Poczta Wielkanocna - Wdowa I wydania - szarooliwkowa na papierze białym gładkim cienkim, nakład 180 sztuk - na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany 2Icx2 Schmutz.

780 PLN
SOLD
16981
Fi.IIIau

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym, na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

90 PLN
SOLD
16982
Fi.IIIax2

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa znaczki w kolorach brązowym i brunatnożółtym - według Machowskiego odmiany III.A.b. i III.C.b. (Fi. niekatalogowana), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

250 PLN
16983
Fi.IIIax2

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa znaczki w kolorach brązowym i brunatnożółtym - według Machowskiego odmiany III.A.b. i III.C.b. (Fi. niekatalogowana), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

320 PLN
16984
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

100 PLN
16985
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

100 PLN
16986
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3" Schmutz.

600 PLN
16987
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

100 PLN
16988
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

100 PLN
16989
Fi.IIIax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 (nakład 2040 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.

100 PLN
16990
Fi.IIIax3

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, rzadki znaczek w kolorze brązowym - według Machowskiego odmiana III.A.a., na papierze białym gładkim grubym (nakład 100 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

550 PLN
16991
Fi.IIIax3

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze x3 (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3 9y IIIca" Schmutz.

600 PLN
16992
Fi.IIIax3

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze brunatnożółtym - według Machowskiego odmiana III.C.a. (Fi. niekatalogowana) i co rzadkie w I wydaniu z marginesem wokół znaczka, na papierze białym gładkim grubym (nakład 50 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

900 PLN
16993
Fi.IIIay2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 100 sztuk), gwarancja i opis "3Iay2" Schmutz.

800 PLN
16994
Fi.IIIaz3

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

140 PLN
16995
Fi.IIIaz3

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1.200 sztuk), gwarancja i opis "#Iaz3" Schmutz.

100 PLN
16996
Fi.IIIbx2

1942 Poczta Wielkanocna - Wdowa I wydania, w ciemnym odcieniu koloru fioletowobrązowego, na papierze białym gładkim cienkim (nakład - kilkanaście z ogółem 100 szt.), na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany znaczka - 3Ibx2, Schmutz.

1 800 PLN
16997
Fi.IVax2

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa znaczki w kolorach karminowym i różowokarminowym (rzadki typ z dodatkowym opisem w/g Machowskiego 11xIVAb), na papierze białym gładkim cienkim (nakład ogółem 200 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

1 200 PLN
16998
Fi.IVax2

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x2 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax2" Schmutz.

400 PLN
16999
Fi.VIax1

1942 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnocceglastym na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

140 PLN
17000
Fi.VIax1

1942 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnocceglastym na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

200 PLN
17001
Fi.VIax1

1942 Pocztylion pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze x1, gwarancja i opis "6Iax1 13v 2b" Schmutz.

140 PLN
SOLD
17002
Fi.VIax1

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax1" Schmutz.

400 PLN
17003
Fi.VIax2

1941 Pocztylion pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze x2 (nakład 157 sztuk), gwarancja i opis "6Iax2 2a" Schmutz.

300 PLN
17004
Fi.1

1942 odbitka z unieważnionej matrycy.

30 PLN
SOLD
17005
Fi.1-51, U1, D1-6, B

1942-45 Komplet czystych znaczków i bloków Woldenbergu, z widocznymi na skanie odmianami, wszystkie w bardzo dobrym stanie, z gwarancjami ekspertów Korszeń, Schmutz i inni.

5 200 PLN
17006
Fi.1, 6 P

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" i "Pocztylion", odbitki z unieważnionej przez przecięcie matrycy, co bardzo rzadkie na tekturce z opakowań papierosów.

800 PLN
17007
Fi.1au

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze u (nakład 292 sztuk), gwarancja i opis "IAd 1IIau" Schmutz.

200 PLN
17008
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i opis "IAc" Schmutz.

100 PLN
17009
Fi.1ay1

1942 "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, fałdki w papierze powodują powstawanie białych kresek, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
17010
Fi.1cx2

1942 Wdowa drugiego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze x2 (nakład 211 sztuk), gwarancja i opis "1IIcx2 IBa" Schmutz.

200 PLN
17011
Fi.1IIax2 P

1942 "Wdowa", próba znaczka w kolorze ultramarynowym wydanego ostatecznie na papierze białym gładkim cienkim, jest to pierwszy w kolejności druku znaczek poczty obozowej, po nim drukowano inne odmiany niebieskiego, a potem zielone, brązowe, czerwone, a na końcu czarne; wzorcowa kontrolna odbitka na cienkiej papierosowej bibułce bardzo dobrej jakości, powstała podczas druku wspomnianego wyżej znaczka, jest więc jednym z pierwszych wydrukowanych (a może pierwszym?), walorem poczty obozowej, skasowana okolicznościowym kasownikiem Zieleńce, w bardzo dobrym stanie, fotoatest z obszernym opisem Schmutz.

5 000 PLN