The auctions ends in:

Page:
Polish Republic - 1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
18547
Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, znaczek podstawowy z przesuniętym drukiem walca konturującego i cieniującego. Dość rzadko występujący rodzaj błędu, w zasadzie niemożliwy do sfałszowania, sprawiający wrażenie druku podwójnego, bardzo efektowne. Delikatne zagięcie

35 PLN
18548

Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, czworoblok znaczka za 350 zł. z nadrukiem przesuniętym tak, że na pojedynczym znaczku nominał czytamy jako 50 zł, z cyframi rozrachunkowymi na marginesie, gwarancja Korszeń.

150 PLN
18549

Fi.3105No
Mi.3253K 

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z odwróconym nadrukiem , gwarancja Korszeń.

30 PLN
18550


Fi.3105 No
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

120 PLN
18551


Fi.3105 No,Np
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (pęknięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

150 PLN
18552


Fi.3105 Np
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z podwójnym nadrukiem, jednym normalnym i drugim "suchym" bez farby drukarskiej, gwarancja Więcław.

100 PLN
18553


Fi.3105 Npt
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł./15 zł. z nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz.

160 PLN
18554

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem.

120 PLN
18555
Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, nominał odbity na górze zamiast na dole znaczka.

10 PLN
SOLD
18556


Fi.3121No
Mi.3269K 

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z odwróconym nadrukiem.

70 PLN
18557


Fi.3121 No
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

200 PLN
18558


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

160 PLN
18559

1990 rocznik kopert FDC.

42 PLN
18560
Fi.XXVIII
Mi.VIII 

1990 poczet królów i książąt polskich, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu.

200 PLN
18561

Fi.3168
Mi.3316 

1991 poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, dwie kropki :na marginesie 2zn. i nad 5 w 1500 3zn. czworobloku, gwarancja Korszeń.

30 PLN
18562
Fi.3177
Mi.3325 

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

25 PLN
18563
Fi.3195-200 nz
Mi.3343-48 

1991 motyle, seria cięta w nie rozciętym sześciobloku.

2 750 PLN
18564

1991 rocznik kopert FDC.

67 PLN
18565
Fi.3232
Mi.3380 

1992 wodospady polskie, znaczek z przesuniętym drukiem kolorów, sprawiającym wrażenie podwójnego druku.

50 PLN
SOLD
18566
Fi.3233s
Mi.3381 

1992 FDC - "Wodospady polskie", znaczek za 3000 zł. z błędem "przerwane C w JELEC", gwarancja Korszeń.

30 PLN
18567
Fi.3265-66
Mi.3413-14 

1992 rok historii Armii Krajowej, arkusz sprzedażny.

110 PLN
18568

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A, Bl.106I).

90 PLN
18569
Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120II 

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

200 PLN
18570
Fi.Bl.106I
Mi.Bl.120II 

1992 Rok historii AK, blok z odmiennym krojem cyfr numeratora (Mi.150 euro).

450 PLN
18571

1993 znaczek skarbowy użyty jako znaczek opłaty, karta pocztowa wysłana 15.VII z Lęborka; ciekawostka.

20 PLN
18572

1993 rocznik kopert FDC.

100 PLN
18573
Fi.bl.107I
Mi.Bl.121II 

1993 szlak bursztynowy, blok z numeracją małą czcionką.

400 PLN
18574
Fi.Bl.107I
Mi.Bl.121II 

1993 FDC - "Szlak bursztynowy", blok z numeratorem i cyframi groteskiem.

700 PLN
18575
Fi.Bl.107I, II
Mi.Bl.121I, II 

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2000.-).

1 400 PLN
18576
Fi.Bl.107s
Mi.Bl.121III 

1993 Szlak bursztynowy , blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje najwyżej 99 sztuk, gdyż na podanym w katalogu Fischera bloku o numerze 947000 wspomniany błąd nie występuje, numery bloków na których może on wystąpić, to według katalogu Fischera - od 946901 do 946999.

600 PLN
18577
Fi.bl.107t
Mi.Bl.121III 

1993 szlak bursztynowy, blok z silnie przesuniętą perforacją.

800 PLN
18578
Fi.Bl.107t
Mi.Bl.121III 

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "perforacja poza znaczkiem" - znaczek z bloku pozostaje z trzech stron cięty, rzadki, w katalogu Fischera cena trudna do ustalenia.

900 PLN
18579
Fi.bl. 107u
Mi.Bl.121III 

1993 szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA".

600 PLN
18580
Fi.bl. 108A
Mi.Bl. 122B 

1993 wystawa filatelistyczna Poznań '93, cięty blok.

20 PLN
18581
Fi.3211
Mi.3359 

1994 "55 rocznica POWSTANIA SZARYCH SZEREGÓW" Warszawa 1, znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo 27.IX.

15 PLN
18582
Fi.3344
Mi.3492 

1994 tańce polskie, arkusz sprzedażny znaczka za 9000 zł.

150 PLN
18583
Fi.Bl.114
Mi.Bl.128 

1996 karnet - "75 LAT MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI".

20 PLN
18584
Fi.10
Mi.MH1 

1997 zeszycik znaczkowy.

12 PLN
18585

1997 "90-ta Rocznica Skautigu" karta beznominałowa z ilustracją przedstawiającą św.Jerzego - patrona harcerstwa - w walce ze smokiem.

10 PLN
18586
Fi.bl. 115A

1997 1000 lat Gdańska, blok nieząbkowany.

12 PLN