Page:
Local postage 1944-1945
Poz# Features Catalog Description Actual price
17435
Fi.2

1944 Wąwolnica, znaczek za 25/6 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Krawczyk.

40 PLN