The auctions ends in:

Page:
Communist Poland 1945-1952
Poz# Features Catalog Description Actual price
13440
Fi.339-387
Mi.380-420 (ohne 409

1944-1945 roczniki znaczków czystych.

550 PLN
13441
Fi.339-41
Mi.380-82 

1944 Wodzowie, gwarancja Schmutz.

210 PLN
13442
Fi.341, 343
Mi.382, 384 

1944 Wodzowie, 1 zł. - (gen.J.H.Dąbrowski), Goznak, 50 gr., jeden z najpiękniejszych listów z wodzami, jedyny znany z miejscowości Niedrzwica Duża, nadany jako polecony 13 lub 14.IX.44r. czyli w pierwszym tygodniu obiegu wodzów i pierwszym lub drugim dniu obiegu Goznaku, mieszane frankatury tych wydań są rzadkie, prawidłowo opłacony, znaczki unieważnione jednowierszowym kasownikiem prowizorycznym nieznanym na innych całościach ani nawet na pojedynczych znaczkach wodzów, pięknie zaadresowany, ze starannie wyrysowaną R-ką, na odwrocie napisana ołówkiem data (odbioru lub sortowania i cyfra 3), zachowany w pięknym stanie ale ze wszystkimi cechami obiegu pocztowego, najbardziej wartościowa możliwa gwarancja Schmutz.

9 000 PLN
13443
Fi.341t
Mi.382 

1944 Wodzowie, znaczek z oryginalnego obiegu - kasownik Hrubieszów z błędem "duża głowa", gwarancja Miszczak.

400 PLN
13444
Fi.342
Mi.383a 

1944 Goznak, 25 gr. - frankatura wielokrotna, list polecony wysłany 2.XII z urzędu pocztowego Warszawa 4 do Czerwonego Krzyża w Genewie; okrężną drogą z powodu wciąż jeszcze trwającej wojny, poprzez Turcję i Egipt dotarł do adresata 15.V.1945, stemple pośrednie, cenzury, adnotacje pocztowe; efektowna całość o pięknie udokumentowanym obiegu pocztowym; doskonały stan zachowania.

250 PLN
13445
Fi.342-43 nz
Mi.383a-84U 

1944 Goznak, wydanie obiegowe, seria znaczków ciętych w parkach (Fi.8000.-) - za 25 gr. poziomej, gwarancja Witkowski, a za 50 gr. pionowej, gwarancja Melnik.

6 400 PLN
13446
Fi.342 B
Mi.383 

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z błędem na poz.2 "połączone litery CZ", gwarancja i opis Korszeń.

25 PLN
13447
Fi.342 B
Mi.383 

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z błędem na poz.3 "lewa @ wyszczerbiona", gwarancja i opis Korszeń.

25 PLN
13448
Fi.342 B
Mi.383 

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z błędem na poz.65 "skośne kreski od L i KA", gwarancja i opis Korszeń.

25 PLN
13449

Fi.344+344 Np
Mi.386 

1944 K.R.N., pionowa parka znaczków za 1 zł./25 gr., górny z poz.47 z pojedynczym, dolny z poz.7/57 z podwójnym nadrukiem, wydrukowano jedynie dwie połówki arkuszy takich znaczków, tu oferowany z mniejszym wzajemnym przesunięciem nadruków, teoretycznie możliwe jest istnienie dziesięciu takich parek z każdego arkusza czyli 20 szt., gwarancja i opis każdego nadruku Schmutz.

4 200 PLN
SOLD
13450
Fi.344x
Mi.386 

1944 K.R.N. znaczek oryginalnie kasowany na wycinku, z nominałem 1 zł. na dole znaczka, gwarancja Korszeń.

120 PLN
13451
Fi.345 B
Mi.387 

1944 P.K.W.N. znaczek za 2 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z III walca na poz.16 "kropka pomiędzy L i S", gwarancja i opis Korszeń.

25 PLN
13452
Fi.345 B
Mi.387 

1944 P.K.W.N. znaczek za 2 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z III walca na poz.55 "kropka przy prawym Gr", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN
13453
Fi.345 B1
Mi.387 

1944 P.K.W.N. znaczek za 2 zł. z błędem nadruku na poz.3 (w części nakładu) "w cyfrze 2 puste miejsce w górnej części" na wycinku z oryginalnego listu wysłanego z Ursusa do Lwowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym, kasownik odbiorczy 18.III; gwarancja Korszeń.

120 PLN
13454
Fi.346 B
Mi.388 

1944 R.T.R.P. znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na znaczku podstawowym z II walca na poz.65 "skośne kreski od L i KA", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN
13455
Fi.V

1944 zaniechane wydanie znaczków opłaty na listy polecone, jedno z najciekawszych wydań Polski Ludowej, nakład znaczka 3zł./ZWYCZAJNA to jedynie sześć 25 znaczkowych arkuszy, niewiele ocalało, bo przez lata znaczki były mało rozpoznawalne, gwarancja Schmutz.

2 500 PLN
13456
Fi.X

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu, znaczek za 50/20 gr. z nadrukiem typu 1 - okrągła kropka, z gapą na marginesie, gwarancja Schmutz.

300 PLN
13457
Fi.X

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu, znaczek za 50/20 gr. z nadrukiem rzadszego typu 2 - kwadratowa kropka, gwarancja Korszeń.

220 PLN
13458
Fi.XIXa

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu, marginesowy znaczek za 50 gr./1,20 zł. z nadrukiem typu 1 - okrągłą kropka i z ząbkowaniem liniowym, gwarancja Schmutz.

200 PLN
13459
Fi.XIXa

1944 Kraków, wydanie przedrukowe na znaczkach GG z Hitlerem, zamówione - lecz niedopuszczone do obiegu, marginesowy znaczek za 50 gr./1,20 zł. z nadrukiem rzadszego typu 2 - kwadratowa kropka i z ząbkowaniem liniowym, gwarancja Schmutz.

220 PLN
13460
Fi.342+357
Mi.383+390X 

1945 wyzwolenie miast, pionowa parka z poz. 50 i 60 w arkuszu z dolnym znaczkiem bez nadruku, co osobliwe znaczek bez nadruku posiada silny Abklasch na odwrocie nadruku z 10 poz. w arkuszu, gwarancja i opis Schmutz.

2 500 PLN
13461

Fi.344 No
Mi.386 

1945 rocznica utworzenia KRN, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

1 550 PLN
SOLD
13462
Fi.348b
Mi.390IXb 

1945 wyzwolenie miast, znaczek w kolorze brązowoczerwonym, ledwie widoczny ślad po podlepce, gwarancja Korszeń.

120 PLN
13463
Fi.348b B
Mi.390IXb 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek w kolorze brązowoczerwonym, z nadrukiem "Warszawa", z błędem na znaczku podstawowym z I formy na poz.23 "kreska drugiego prawego skrzydła dwa razy przerwana", gwarancja Walisch.

220 PLN
13464

Fi.348b B6
Mi.390IXb 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, narożny pasek znaczków w kolorze brązowoczerwonym z lekko przesuniętym w prawo nadrukiem "Warszawa", lewy znaczek z błędem na poz.47 "litera z ścięta", gwarancja Korszeń.

900 PLN
13465
Fi.348bt + 348bt B
Mi.390IXb 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, unikalna parka brązowoczerwonych znaczków z II formy z przesuniętym w pionie nadrukiem "Warszawa" - tak że nominał znajduje się na dole znaczka, górny dodatkowo z błędem znaczka podstawowego z poz.22 "kreska na drugim piórze prawego skrzydła trzy razy przerwana", gwarancja Mikstein, Perzyński.

2 500 PLN
13466
Fi.349 B
Mi.390II 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Częstochowa" z niekatalogowanym błędem na poz.62 "uszkodzone s", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
13467
Fi.349 B10
Mi.390II 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Częstochowa" z błędem na poz.14 "a ścięte z prawej", gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN
SOLD
13468
Fi.349 B11
Mi.390II 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Częstochowa" z błędem na poz.20 "cyfra 5 zalana", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN
13469
Fi.350 B10
Mi.390VI 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Kraków", z błędem na poz.40 "a przerwane u dołu", gwarancja i opis Kalinowski.

30 PLN
13470
Fi.350 B3
Mi.390Vi 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Kraków" z błędem na poz.24 "cyfra 1 bez haczyka", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN
13471
Fi.351 B3
Mi.390VII 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Łódź", z błędem na poz.24 "1 bez haczyka", gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN
13472
Fi.351 B4
Mi.390VII 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Łódź", z błędem na poz.28 "uszkodzona cyfra 4", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN
13473
Fi.352 B
Mi.390VIII 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Radom" z błędami na znaczku podstawowym z I walca na poz.55 "kropka przy prawym Gr" i "kropka na lewym skrzydle", gwarancja i opis Korszeń.

25 PLN
13474
Fi.352 B10
Mi.390VIII 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, parka znaczków z nadrukiem "Radom", prawy z błędami na poz.22 "litera m obniżona" i na znaczku podstawowym z I walca "kropka pod prawym Gr", gwarancja i opis Kalinowski.

50 PLN
13475
Fi.352 B3
Mi.390VIII 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Kraków" z błędem na poz.24 "cyfra 1 bez haczyka", gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN
13476
Fi.353 B
Mi.390V 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Kielce", z niekatalogowanym błędem na poz.18 "pierwsze e zamknięte" i na znaczku podstawowym "wcięcie i kropki na piórach lewego skrzydła", gwarancja i Krawczyk. Fisher:353 B7 Michel:390V

30 PLN
13477
Fi.353 B11
Mi.390V 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Kielce" z błędem na poz.44/94 "drugie e zamknięte", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN
SOLD
13478
Fi.353 B2
Mi.390V 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Kielce", z błędem na poz.15/65 "cyfra 1 z częściowym brakiem haczyka", gwarancja i opis Kalinowski.

30 PLN
SOLD
13479
Fi.353 B6
Mi.390V 

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek z nadrukiem "Kielce" z błędem na poz.47 "litera z ścięta", gwarancja i opis Schmutz.

30 PLN
SOLD