The new auction will start soon

Auction 3. WW1 military postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
343

1916 Poczta Polowa Legionów, formularz pocztowy z próbną odbitką stempli legionowych.


450 PLN
344

1916 Poczta Polowa Legionów, formularz pocztowy z póbną odbitką stempli legionowych.


450 PLN
345

1916 niekatalogowana całostka Samarytanina na cele humanitarne Legionów nadana ze Lwowa.


400 PLN
SOLD