The new auction will start soon

Auction 3. WW2 military postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
463

1944 Poczta Powstańcza w Warszawie, znaczek wydania definitywnego nie wprowadzony do obiegu, naprawione drobne rozdarcie w lewym górnym rogu, gwarancja Schmutz.

Fi.118
400 PLN
SOLD
464

1944 Powstanie Warszawskie, grzecznościowo ostęplowana całostka poczty Powstańczej w Warszawie.

Fi.Cp 3
800 PLN