The new auction will start soon

Auction 3. WW2 PoW and internment camps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
472

1942 Woldenberg Poczta Wielkanocna, kartka opłacona znaczkiem "Wdowa" drugiego wydania za 10 fen. w kolorze ultramaryny, gwarancja Schmutz.

Fi.1az2
450 PLN
473

1942 Woldenberg Poczta Wielkanocna, kartka opłacona znaczkiem "Wdowa" za 10 fen. w kolorze ciemnobrązowym na papierze żółtawym grubym gładkim, gwarancja Schmutz.

Fi.3az1
300 PLN
474

1942 Woldenberg Poczta Wielkanocna, znaczek "Pocztylion" za 20 fen. na papierze bibułkowym, gwarancja Schmutz.

Fi.6cy1
120 PLN
475

1942 Woldenberg, kartka pocztowa opłacona znaczkiem za 5 fen. z serii "pochodnia" z niekatalogowanym błędem kasownika okolicznościowego Wystawa Drzeworytu "brak litery E w słowie drzeworytu", znaczek lekko uszkodzony, gwarancja Schmutz.

Fi.15
200 PLN
SOLD
476

1942 Woldenberg, kartka pocztowa opłacona znaczkiem 10 fen. z serii "pochodnia" z kasownikiem okolicznościowym wystawy drzeworytu, gwarancja Schmutz.

Fi.16
50 PLN
SOLD
477

1942 Woldenberg, pocztówka opłacona znaczkiem za 10 fen. z serii "pochodnia", gwarancja Schmutz.

Fi.16
50 PLN
478

1943 Woldenberg - 23 rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, pocztówka opłacona znaczkiem za 10+15 fen., gwarancja Schmutz.

Fi.18
120 PLN
SOLD
479

1943 Woldenberg, znaczek za 5 fen. z serii 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika z niekatalogowanym błędem "dywanik", na odwrocie kartki górna część bloku, duża rzadkość, gwarancja Schmutz.

Fi.19
750 PLN
480

1943 Woldenberg, znaczek ze Stefanem Czarneckim z przywieszką, gwarancja Schmutz.

Fi.28a
340 PLN
481

1943 Woldenbeg seria "Hetmani", telegram opłacony znaczkiem za 100 fen. z cenzurą.

Fi.30
300 PLN
SOLD
482

1943 Woldenberg, kartka świąteczna opłacona znaczkiem za 10 fen. "Polska YMCA", gwarancja Schmutz.

Fi.34
50 PLN
483

1943 Woldenberg, znaczek z okazji 25 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Fi.35
10 PLN
SOLD
484

1944 Woldenberg wydanie obiegowe, dwa caworobloki w kolorze brązowoczerwonym i ciemnoczerwonym.

Fi.36a, 36b
40 PLN
SOLD
485

1944 Woldenberg, karnet ze znaczkiem i wytłoczonym napisem "Prezydent Rzeczypospolitej Władysław Raczkiewicz".

Fi.39
80 PLN
486

1945 Dachau-Allach, blok z dopłatą na PCK, znaczek za 25 fen. odwrócony.

Fi.Bl 1Bb
300 PLN
487

1942 Woldenberg "Virtuti Militari", całostka z obiegu ostemplowana kasownikiem z okazji Wystawy Filatelistycznej, odbitka z kliszy retuszowanej, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 2II
150 PLN
488

1942 Woldenberg, blankiet kartki pocztowej jak Cp 3 w kolorze jasnoniebieskim bez znaczka, niekatalogowana rzadkość.

Fi.Cp 3
250 PLN
489

1942 Woldenberg, kartka pocztowa "Matka Boska Obozowa" w kolorze jasnoniebieskim, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 3a
100 PLN
490

1942 Woldenberg, kartka pocztowa "Matka Boska Obozowa" w kolorze jasnoniebieskim brak napisu Pocztówka - niekatalogowana rzadkość, gwrancja Schmutz.

Fi.Cp 3a
500 PLN
491

1942 Woldenberg, kartka pocztowa "Matka Boska Obozowa" w kolorze ciemno niebieskim na kartonie żółtawym - niekatalogowana rzadkość, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 3b
500 PLN
492

1942 Woldenberg "Matka Boska Obozowa", całostka z obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 3by2
120 PLN
493

1942 Woldenberg "Matka Boska Obozowa", całostka z obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 4y2
100 PLN
494

1943 Woldenberg, list polecony opłacony znaczkami dopłaty, na odwrocie kasownik okolicznościowy wystawy leśnej, gawarancja Schmutz.

Fi.D2, D4
200 PLN
SOLD