The new auction will start soon

Auction 3. Plebiscites 1920-1922

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
462

1921 Poczta Zielona, list opłacony znaczkiem poczty konspiracyjnej organizacji Powstańców Górnośląskich, prywatny charakter wydania.


1 000 PLN