Page:
Central Lithuania
Poz# Features Catalog Description Actual price
8700
Fi.1 P

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym papierze gazetowym, gwarancja Korszeń.

40 PLN
8701
Fi.2A
Mi.2B 

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

15 PLN
8702
Fi.2 P

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk niekatalogowanej próby znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na papierze gazetowym, gwarancja Schmutz.

50 PLN
8703

Fi.3A
Mi.3B 

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

40 PLN
8704
Fi.3B Dp
Mi.3A 

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja Korszeń.

20 PLN
8705
Fi.3 P

1920 godło Litwy Środkowej, niekatalogowana próba znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym na papierze gazetowym, gwarancja Korszeń.

40 PLN
8706
Fi.21A
Mi.21B 

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

15 PLN
8707
Fi.21B
Mi.21A 

1920 godło Litwy Środkowej, znaczek za 1 mk. bez perforacji poziomej.

20 PLN
SOLD
8708
Fi.22B
Mi.22A 

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., z międzypolem.

40 PLN
8709

1920-21 zestaw czystych serii w ładnym stanie.

50 PLN
8710

1920 Operacja wileńska, z inspiracji Józefa Piłsudskiego 9.X wybucha "bunt" dywizji litewsko-białoruskiej, dowodzonej przez gen. Lucjana Żeligowskiego; działając oficjalnie wbrew woli Naczelnika Państwa, zajęto Wilno wraz z Wileńszczyzną, a 12.X proklamowano powstanie nowego państwa Litwy Środkowej; sekretnik, wysłany 20.X za pośrednictwem poczty polowej 46 przez żołnierza słuckiego pułku strzelców wchodzącego w skład dywizji litewsko-białoruskiej, przesyłka adresowana do Zarządu Sekcji Opieki nad Harcerkami w Warszawie; listowa pieczęć formacyjna Dowództwa pułku, kasownik odbiorczy; unikalny dokument historyczny w doskonałym stanie zachowania (ślady archiwizacji nie obniżają ani rangi ani wartości waloru).

2 000 PLN
8711
Fi.15-19B

1921 dekoracyjnie frankowany list polecony (opłata za wysoka) wysłany 3.III do Lwowa z urzędu Wilno 1, dobry stan zachowania.

400 PLN
8712


Fi.16A
Mi.16B 

1921 różne rysunki, druk obustronny znaczka za 2 mk. w czworobloku, po jednej stronie grzecznościowy kasownik ambulansu Grodno-Mosty.

40 PLN
8713
Fi.18A
Mi.18B 

1921 różne rysunki, znaczek za 6 mk., z podwójną odbitką koloru szarego na odwrocie, z grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty.

25 PLN
8714

Fi.19A
Mi.19B 

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów i grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty.

40 PLN
8715

Fi.19A
Mi.19B 

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów.

90 PLN
8716
Fi.19B
Mi.19A 

1921 różne rysunki, znaczek za 10 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów, gwarancja Korszeń.

25 PLN
8717
Fi.28B No
Mi.28A 

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, niekatalogowany ząbkowany znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

500 PLN
8718
Fi.30A
Mi.30B 

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka tete-beche.

30 PLN
8719

Fi.30A Npc
Mi.30B 

1921 wydanie na rzecz PCK, znaczek za 4+1 mk. z poczwórnym nadrukiem, w tym jednym odwróconym, gwarancja Korszeń.

150 PLN
8720
Fi.33A
Mi.33B 

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, znaczek za 10 mk., bez koloru żółtego, gwarancja Korszeń.

25 PLN
8721

Fi.34A
Mi.34B 

1921 różne rysunki, czworoblok znaczka za 1 mk., ze znacznym przesunięciem tła i grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty.

40 PLN
8722
Fi.37A
Mi.37B 

1921 różne rysunki, makulatura znaczka za 4 mk., gwarancja Krawczyk.

25 PLN
8723
Fi.37B
Mi.37A 

1921 różne rysunki, znaczek za 4 mk. z przesuniętym drukiem tła i podwójnym ząbkowaniu naroża, gwarancja Korszeń.

30 PLN
8724
Fi.40B
Mi.40A 

1921 różne rysunki, znaczek za 10 mk. ze zdeformowanym na skutek zagięcia arkusza ząbkowaniem.

50 PLN
8725

Fi.40 P2

1921 różne rysunki, czworoblok próby znaczka za 10 mk., w kolorze fioletowym bez tła, gwarancja Schmutz.

240 PLN
8726
Fi.41A
Mi.41B 

1921 różne rysunki, znaczek za 20 mk. ze znacznym przesunięciem tła, gwarancja Korszeń.

25 PLN
8727
Fi.42B
Mi.42A 

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, znaczek za 100 mk., w kolorze niebieskim z przesuniętym tłem, gwarancja Korszeń.

50 PLN
8728
Fi.42 P7

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, próba znaczka za 100 mk., w kolorze zielonym z tłem piaskowym (nakład 50 szt.), gwarancja Schmutz.

500 PLN
8729
Fi.42 P8

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, makulatura próby znaczka za 100 mk. w kolorze granatowym (nakład 5 szt.), ze słabo widocznym, ale czytelnym, podwójnym drukiem, gwarancja Schmutz.

300 PLN
8730
Fi.43 P4

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, próba znaczka za 150 mk. w kolorach lilabrązowym i piaskowobrązowym (nakład 135 szt.), gwarancja Schmutz.

400 PLN
8731
Fi.43 P7

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, próba znaczka za 150 mk. w kolorze granatowym i czerwonym (nakład 30 szt.), gwarancja Korszeń.

500 PLN
8732
Fi.43 P Dp

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, próba znaczka za 150 mk., z podwójnym drukiem ramki i grzecznościowym kasownikiem ambulansu Grodno-Mosty.

100 PLN
8733

Fi.D1+3+4+5 P

1921 znaczki dopłaty, czworobloki prób z międzypolem w formie krzyża dzielącego poszczególne sektory, w każdym sektorze inny nominał próby, na białym papierze, w kolorze lilabrązowym i o podwójnym druku, gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN
8734

Fi.D1,3-5 P

1921 znaczki dopłaty, komplet prób w kolorze lilabrązowym na papierze kremowym w czworoblokach, gwarancja Korszeń.

400 PLN
8735
Fi.D1,3-5 P Dp

1921 znaczki dopłaty, komplet prób w kolorze lilabrązowym, na papierze kremowym, wszystkie o podwójnym druku, gwarancja Korszeń.

80 PLN
8736
Fi.D1 P

1921 znaczki dopłaty, próba znaczka za 50 f. w kolorze lilabrązowym na papierze kredowanym, ząbkowana niekatalogowana, gwarancja Korszeń.

150 PLN
8737
Fi.D3 P

1921 znaczki dopłaty, próba znaczka za 2 mk. w kolorze ciemnobrązowym na papierze kremowym, niekatalogowana, gwarancja Schmutz.

150 PLN
8738
Fi.D4 P

1921 znaczki dopłaty, dwustronnie ząbkowana próba znaczka za 3 mk. w kolorze granatowoczarnym na białym papierze, niekatalogowana, gwarancja Schmutz.

200 PLN
8739
Fi.D5B
Mi.P5A 

1921 znaczki dopłaty, znaczek za 5 mk. bez perforacji z dołu.

20 PLN