The new auction will start soon

Auction 29. Russia

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11448

1899 Rosja, koperta (145 x 81 mm) wysłana z Petersburga 31.VIII do Berlina, znaki opłaty unieważnione kasownikami poczty miejskiej; stemple odbiorcze.


Mi.U32A 
80 PLN
11449

1904 wydanie z dopłatą na pomoc sierotom wojennym (wojna rosyjsko-japońska), seria podlepkowa.


Mi.57-60 
30 PLN
11450

1914 kartka z Witebska do Kazania do astronoma prof. Banachewicza do rąk matematyka prof. Sierpińskiego.


130 PLN
11451

1914 seria podlepkowa nalepek propagandowych z dopłatą na pomoc ofiarom wojny, jedna złamana.


30 PLN
11452

1915 Rosja, nieopłacona widokówka wysłana 30.X z miejscowości Ałuszta adresowana do Połtawy, dopłata, cenzura.


80 PLN
11453

1915 pomoc wojenna, próba znaczka za 7+1 kop. z nadrukiem "OBRAZIEC" w pięknym stanie.


Mi.105 P 
400 PLN
11454

1915 pomoc wojenna, próba znaczka za 10+1 kop. z nadrukiem "OBRAZIEC" w pięknym stanie.


Mi.106 P 
400 PLN
11455

1917 kartka z okresu rewolucji październikowej 18.10.17.


15 PLN
11456

1917 Rosja, koperta (145 x 120 mm) adresowana do miejscowości Kaługa, cenzury; słabszy stan zachowania.


Mi.U48B 
40 PLN
11457

1917 seria obiegowa, znaczek za 1 R. o podwójnym druku środka, w pięknym stanie.


Mi.77DyDD1 
400 PLN
11458

1919 Krym wydanie lokalne z Sewstopola, znaczek będący równocześnie banknotem, w pięknym stanie.


Mi.2 
300 PLN
11459

1922 prowizoryczne znaczki pocztowej kasy oszczędności dokumentujące wpłaty, z kijowskim nadrukiem nowej wartości, jeden sygnowany EBL (Mi.1150 euro), niegumowane.


Mi.1-3II 
600 PLN
11460

1922 5 rocznica Rewolucji Październikowej, wydanie lotnicze, znaczek czysty na podlepce.


Mi.200 
25 PLN
11461

1925 20 rocznica rewolucji 1905, seria czysta na podlepkach.


Mi.302-04 
35 PLN
11462

1926 kongres esperanto, seria czysta na podlepkach.


Mi.311-12 
15 PLN
11463

1931 ZSRR, koperta z ilustracją, bez linii dzielącej.


Mi.U37I 
200 PLN
11464

1931 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa, tekst w języku gruźińskim.


Mi.P106 
150 PLN
11465

1932 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa, bez linii dzielącej.


Mi.P126II 
100 PLN
11466

1937 wydanie lotnicze, seria czysta - niektóre znaczki na podlepkach.


Mi.571-77 
150 PLN
11467

1941 Moskwa - Kreml, seria czysta.


Mi.812-13 
20 PLN
11468

1943 ZSRR, karta pocztowa z niebieską ilustracją.


Mi.P176 
130 PLN
11469

1944 Ilja E.Repin, ładnie cięta seria czysta.


Mi.932-36B 
25 PLN
11470

1945 75 rocznica urodzin W.I.Lenina, bardzo rzadki znaczek za 60 kop. o wielkości rysunku 22,2x31,5mm (Mi.-.-).


Mi.985II 
2 000 PLN
11471

1946 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa.


Mi.P187 
60 PLN
11472

1947 700 lat Moskwy, blok czysty.


Mi.Bl.10II 
90 PLN
11473

1955 85 urodziny Lenina, seria czysta.


Mi.1756-58 
25 PLN
11474

1957 wystawa Moskwa, trzy typy bloków - różnice w połączeniu liter "E z Ż" w pierwszym wyrazie i "K z A" w drugim.


Mi.Bl.21 
180 PLN
11475

1958 100 lecie znaczka rosyjskiego, seria znaczków ciętych.


Mi.2114, 18-19B 
30 PLN
11476

1958 kongres architektoniczny w Moskwie, blok czysty.


Mi.Bl.26 
20 PLN
11477

1959 ZSRR, ilustrowana koperta bez znaku wodnego, oznaczenie nakładu 4/VII-59 na tylnej klapie.


30 PLN
11478

1961, 1965 znaczki o tematyce kosmicznej drukowane na srebrnej folii.

Fi.2540-41, 3042-43
150 PLN
11479

1964 ZSRR, "zielony" blok olimpijski - Tokio '64 na kopercie FDC, (Mi.blok kasowany 300 euro, FDC -.-), niewielki nakład zaledwie 35.000 bloków; doskonały stan zachowania.


Mi.Bl.33 FDC 
900 PLN