Page:
WW1 military postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
7740

1904 wojna rosyjsko-japońska, walki w Korei - widokówka napisana 28.VIII, wysłana z Harbina do Mszany Dolnej, pieczęć formacyjna "Okrużn.Sztab Wojenno-Okrużnych Uprawen. Mandżur Armii". Urywek treści "Dziś przyjechałem z Laojanu gdzie armia japońska stoi pod miastem i lada chwila czekają bitwy" i dopisek na końcu: "Jadę do Korej pełnomocnym naczelnikiem oddziału przy armii przedniej". Dwa dni później 30.VIII, Japończycy rozpoczęli natarcie na 30 kilometrowym froncie, na odcinku Liaojung-Mukden w Mandżurii, w wyniku którego armia rosyjska musiała się wycofać. Unikalna przesyłka i wspaniały dokument historyczny.

2 000 PLN
7741

1904 wojna rosyjsko-japońska, widokówka wysłana 14.IX za pośrednictwem Głównej Poczty Polowej z Harbina do Wilna przez żołnierza 24 Brygady Artylerii 2 Dywizji, pieczęć formacyjna; rzadko spotykany, ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania.

600 PLN
7742
Fi.1-2

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

200 PLN
7743
Fi.2nz

1914 cięty znaczek wydania NKN, gwarancja Mikstein.

240 PLN
7744

1914 widokówka wysłana 3.XII przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala w Rydze adresowana do Chabarowska, pieczęć listowa.

120 PLN
7745

1914 widokówka wysłana 14.XII ze szpitala fortecznego nr.4 w Krakowie.

50 PLN
7746

1914 stempel kamuflażowy "IX/2" (Lwów 2) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 27.V.1916 do Wiednia; cenzura.

135 PLN
SOLD
7747

1914 cholera !!! ("Sanitatspflege" nienotowany stempelek) - przesyłka dezynfekowana wysłana 22.VIII ze Szpitala Zapasowego w Rozwadowie adresowana do Czech; przesyłki ze szpitali poddawano procesowi odkażania w obawie przed rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych - głównie cholery; podobne walory należą do rzadkości; dodatkowo, stempelek kamuflażowy "IX/57" (Rozwadów).

200 PLN
7748

1914 stempel kamuflażowy "IX/267" (?) Gładyszów - stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, formularz poczty polowej wysłany 3.XI do Wiednia; pieczęć formacyjna.

50 PLN
7749

1914 nalepka dobroczynna Legionów.

240 PLN
7750
Fi. 1-2

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, lekko matowa guma, poza tym w bardzo ładnym stanie, stare sygnatury.

220 PLN
7751

1915 Naczelny Komitet Narodowy, dekoracyjny w formie i patriotyczny w stylistyce, kwit kasowy wystawiony 6.VIII w Krakowie dla Ligi Kobiet z Zakopanego, za sprzedane wydawnictwa, dochód ze sprzedaży których, przeznaczony był na cele legionowe.

130 PLN
7752

1915 widokówka wysłana 9.VI za pośrednictwem poczty polowej 186, pieczęć formacyjna.

30 PLN
7753

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykana cenzura będąca jednocześnie stempelkiem formacyjnym - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118".

250 PLN
7754

1915 widokówka wysłana 24.III ze szpitala wojskowego w Jałcie, adresowana do Żyrardowa, kasownik odbiorczy.

120 PLN
7755

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej, adresowany do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej; koperta pionowo zgięta.

120 PLN
7756

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego, przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura.

200 PLN
7757

1915 znaczek dobroczynny Naczelnego Komitetu Narodowego na rzecz wdów i sierot po legionistach polskich grzecznościowo stemplowany na karcie polowej legionów ze stemplem formacyjnym IV Pułku Legionów Polskich.

300 PLN
7758

1916 (?) koperta wysłana 28.X za pośrednictwem poczty polowej 78 Dywizji Zapasowej, adresowana do Berlina.

25 PLN
7759

1916 (?) sekretnik wysłany 24.VIII za pośrednictwem poczty polowej 18 Dywizji Zapasowej, adresowany do Dusseldofru; pieczęć formacyjna.

30 PLN
7760

1916 (?) widokówka wysłana 16.IV ze szpitala polowego za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.85, adresowana do Grudziądza; pieczęć formacyjna.

30 PLN
7761

1916 widokówka (Toruń) wysłana 7.XII za pośrednictwem poczty polowej 5 Dywizji Zapasowej, adresowana do Grudziądza; stempel formacyjny.

35 PLN
7762

1916 formularz wysłany 31.III za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.264, adresowany do Gdańska.

30 PLN
7763

1916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, część na odpowiedź wysłana 13.III z obozu w Taszkiencie do Przemyśla; cenzura austriacka i rosyjska.

120 PLN
7764

1916 karta pocztowa (formularz) z obozu jenieckiego w Kazaniu, wysłana 15.VI przez Polaka służącego w armii austro-węgierskiej adresowana do miejscowości Cieszacinek; cenzury austriacka i rosyjska; bardzo dobry stan zachowania.

90 PLN
SOLD
7765

1916 Legiony Polskie - list wysłany 2.VII za pośrednictwem poczty polowej 355 (najkrócej funkcjonującej) do Rymanowa, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (brak tylnej klapy)

180 PLN
7766

1916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, wysłany ze Lwowa, adresowany do obozu w miejscowości Barnauł; cenzura austriacka i rosyjska; podpisy po rosyjsku i polsku; dodatkowo stempelek "Sekcja Wywiadowcza Czerw. Krzyża Lwów"; na odwrocie wykreślenia cenzury; dekoracyjna całość.

270 PLN
SOLD
7767

1916 (?) formularz poczty polowej, wysłany 31.III z miejscowości Trencsenteplicz za pośrednictwem Węgierskiego Czerwonego Krzyża, adresowany do Krakowa.

70 PLN
SOLD
7768

1916 list z Łomży ze stemplem formacyjnym Garnizonu Batalionu Soldau 2 Kompanii.

35 PLN
SOLD
7769

1916 formularz wysłany 22.X za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.154 ze szpitala wojskowego, formacyjna pieczęć listowa.

20 PLN
7770

1916 list polecony, wysłany 28.XI ze szpitala polowego nr.1 za pośrednictwem polowej ekspedycji pocztowej przy 6 Dywizji Piechoty, adresowany do Wiesbaden; pieczęć formacyjna i kasownik odbiorczy na odwrocie; zwraca uwagę specjalna nalepka polecenia.

50 PLN
7771

1916 kartka austriackiej poczty polowej nr 113 z 6.III.16 do Grybowa, austriacki stempel składnicy pocztowej GRÓDEK (GRYBÓW).

20 PLN
7772

1916 kartka austriackiej poczty polowej nr 213.

20 PLN
7773

1916 nalepki dobroczynne na rzecz Legionów Polskich cięte.

60 PLN
7774

1916 nalepki dobroczynne na rzecz Legionów Polskich ząbkowane.

40 PLN
7775

1916 widokówka wysłana 25.X z Zegrza do Berlina, pieczęć formacyjna.

30 PLN
7776

1916 specjalna karta widokowa poczty polowej przesłana 20.VI do Rzeszowa przez Polaka służącego w armii austro - węgierskiej, pieczęć formacyjna.

50 PLN
7777

1916 Legiony Polskie - formularz z orłem strzeleckim przesłany 15.V za pośrednictwem poczty polowej 186 ze szpitala fortecznego nr.1 w Krakowie, adresowany do 1 Brygady na pocztę polową 118; pieczęć formacyjna; na odwrocie odbitka stempla kancelaryjnego.

150 PLN
7778

1917 list wysłany 10.V za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.4, adresowana do Bydgoszczy.

20 PLN
7779

1917 formularz wysłany 31.I za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej, adresowana do Berlina; stempel formacyjny.

30 PLN