Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
7669

Mi.140, 141, 142&nbs

1914 I okupacja austro-węgierska, list (opłata zgodna z taryfą) ofrankowany znaczkami Austrii, nadany 10.IX w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej, placówkę zlikwidowano.

500 PLN
7670
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

2 000 PLN
7671
Fi.1-5

1915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego Królestwa Polskiego, marginesowa seria w pięknym stanie.

160 PLN
7672
Fi.1-5

1915 seria wydania dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

110 PLN
7673
Fi.23

1915 okupacja austro-węgierska, ofrankowany telegram wysłany 10.XII z Jędrzejowa do Miechowa, cenzura; ciekawy, bardzo rzadko spotykany walor.

300 PLN
7674

Mi.8 

1915 okupacja niemiecka Belgii, I wydanie przedrukowe, 1F 25C - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 17.IV z Brukseli do Monachium; cenzury, kasownik odbiorczy.

500 PLN
7675

Mi.P3 

1915 okupacja niemiecka Belgii, podwójna (nierozerwana) karta pocztowa, wysłana 14.IV z Brukseli do Wrocławia, cenzura w Akwizgranie.

100 PLN
7676
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

60 PLN
7677
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

30 PLN
7678
Fi.1, Cp1

1916 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - karta "Russich Polen" dofrankowana znaczkiem "Gen.-Gouv. Warschau", wysłana z Warszawy do Monachium, cenzura poznańska.

35 PLN
7679
Fi.2

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", 5 fen - frankatura pojedyncza - widokówka wysłana 21.VII z Warszawy do Augsburga, cenzura poznańska.

40 PLN
7680

Fi.2II
Mi.2I 

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, znaczek wydania przedrukowego za 1 Mk./25 Pf., z w zasadzie niewidocznym cieniem śladu podlepki, w bardzo ładnym stanie.

2 000 PLN
7681
Fi.3

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", list wysłany 24.VI z Warszawy do Friedenshutte (Strzybnica), stempelek cenzury, znaczek uszkodzony, nie zakwestionowany przez Pocztę.

35 PLN
7682
Fi.25, 27

1916 okupacja austro-węgierska, koperta żałobna, nadana w urzędzie etapowym Stopnica adresowana do Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie; cenzurowane w Busku.

60 PLN
7683
Fi.49-52

1916 seria znaczków gazetowych.

50 PLN
7684

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 20.VIII ze szpitala oficerskiego za pośrednictwem urzędu etapowego w Chełmie (kasownik z wyróżnikiem "c"), adresowany na pocztę polową 291; pieczęć formacyjna.

50 PLN
7685

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 20.VIII za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie, adresowany do miejscowości Bruck; efektowna pieczęć z godłem Austro-Węgier.

50 PLN
7686

1916 polska widokówka nadana z niemieckiej poczty polowej 201.

30 PLN
SOLD
7687

1916 list wartościowy z Lwowa 1.11.16 (?) do Brna, kasownik Lwów Filia.

120 PLN
7688

1916 adres przesyłowy z Jasła 13.XI.16 do Wiednia, gwarancja Schmutz.

120 PLN
7689
Fi.Ckp6II

1916 koperta Postgebiet Ob. Ost bez ilustracji.

120 PLN
7690
Fi.Cp1

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 22.V z Libawy do Stuttgartu, zwrócona do nadawcy, cenzura królewiecka.

35 PLN
7691
Fi.Cp1

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 25.III z niemieckiej poczt polowej nr. 166 do Arnstadt, formacyjna pieczęć listowa.

50 PLN
7692
Fi.Cp2, 24

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wydania przedrukowego, dofrankowana w zawiązku z podwyższeniem taryfy, wysłana 5.XII za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie.

80 PLN
7693
Fi.Cp3

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego z prywatnym dodrukiem, nadana 24.IV.1918 w urzędzie etapowym Noworadomsk, adresowana do Kalisza, cenzura.

150 PLN
7694
Fi.Cp 3

1916 całostka wydania dla obszaru pocztowego Głównodowodzącego Armii Wschód.

20 PLN
7695
Fi.Cp4

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa wysłana 6.X z Warszawy do Metz. Opłata za kartę wynosiła 7 1/2 fen., a ponieważ nadawca nie zamierzał doklejać dodatkowych znaczków, wykorzystał więc obie części karty (10 fen.), poczta skasowała oba znaki opłaty; ciekawe, nietypowe użycie.

150 PLN
7696
Fi.Cp4

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau" podwójna (nierozerwana) karta pocztowa wysłana 23.III z Aleksandrowa do Ludwigshafen, dobry stan zachowania.

140 PLN
7697
Fi.Cp 5

1916 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią wydania dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

50 PLN
7698
Fi.Cp6

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa na kartonie kremowym.

30 PLN
7699
Fi.Cp6

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa na kartonie piaskowym.

30 PLN
7700
Fi.6a, 15b
Mi.6a, 15a 

1917 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", polecony listownik wysłany 13.VIII z Warszawy do Bochum, znaczek za 40 fen. z górnym marginesem (dla znaczków z marginesami, katalogi stosują wysokie dopłaty); stempelek cenzury w Poznaniu; kasownik odbiorczy.

200 PLN
7701

Mi.P4II 

1917 okupacja niemiecka Rumunii, dwie karty podwójne na różnych gatunkach papierów.

50 PLN
7702

Mi.P3 

1917 okupacja niemiecka Rumunii, karta pocztowa czysta.

12 PLN
7703

1917 kartka nadana z Ostrowa do Niemiec ze stemplem niemieckiej cenzury w Sprottau, zaplamienia.

25 PLN
7704

1917 kartka nadana z poczty etapowej w Działoszycach do Niemiec ze stemplem niemieckiej cenzury w Doberitz.

30 PLN
7705

Mi.4II 

1917 okupacja niemiecka Belgii, list ofrankowany znaczkiem I wydania, wysłany z miejscowości Limburg-Dolhain; niewielkie przebarwienia.

20 PLN
7706
Fi.Cp4
Mi.P5 

1917 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", podwójna karta pocztowa, ostemplowana (obie części) 2.V w Białymstoku, adresowana do Oranienburga, cenzura

130 PLN
7707
Fi.Cp6
Mi.P5 

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 22.IV z Kalisza do Kolonii, cenzura poznańska (minimalny ubytek na froncie).

25 PLN
7708
Fi.Cp6
Mi.P5 

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 8.II z Mławy do Berlina, cenzura poznańska.

40 PLN