The new auction will start soon

Auction 29. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9175

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze czarnym na liście, unikat, gwarancja i opis "1z" Schmutz.


2 000 PLN
9176

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze niebieskim na kartce z ciekawą grafiką na odwrocie, gwarancja i opis "2z" Schmutz.


600 PLN
9177

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze 9x - IIIAb (nakład 1.000 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.


100 PLN
9178

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze 9y - IIIAb (nakład 100 sztuk), gwarancja i opis "3Iax3" Schmutz.


600 PLN
9179

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze 11x (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax2" Schmutz.


400 PLN
9180

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze 9x - IIICb (nakład 1.000 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.


100 PLN
9181

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze 11v (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "4Iax1" Schmutz.


400 PLN
9182

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze 9x - IIICb (nakład 1.000 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.


100 PLN
9183

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iax2" Schmutz.


400 PLN
9184

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim na papierze z2 (nakład 200 sztuk), gwarancja i opis "1Icz2" Schmutz.


400 PLN
SOLD
9185

1942 Pocztylion pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze 13v (nakład 415 sztuk), gwarancja i opis "13v2b" Schmutz.


400 PLN
SOLD
9186

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze 9x - IIIAb (nakład 1.000 sztuk), gwarancja i opis "3Iax2" Schmutz.


100 PLN
9187

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis "1Iaxa" Schmutz.


400 PLN
9188

1942 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze karminowym na papierze 11w (nakład 150 sztuk), gwarancja i opis "4Iay2" Schmutz.


721 PLN
SOLD
9189

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa znaczki w kolorze ultramarynowym o skrajnie ciemnym i jasnym odcieniu, na papierze białym gładkim cienkim (nakład w sumie 300 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Iax2
420 PLN
9190

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze białym gładkim grubym (nakład 100 szt.), na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

Fi.Iax3
1 200 PLN
9191

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Iay2
170 PLN
9192

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym i co rzadkie w I wydaniu z marginesem wokół znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Iaz3
180 PLN
9193

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze zielononiebieskim na papierze białym gładkim cienkim (nakład 90 szt.), na karcie pocztowej, gwarancja z opisem odmiany znaczka.

Fi.Idx2
1 600 PLN
9194

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, na wycinku z karty obiegowej, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIau
90 PLN
9195

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim cienkim z nietypowym dla tego nakładu pełnym marginesem wokół znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax2
100 PLN
9196

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim grubym (nakład 150 szt.), na wycinku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax3
300 PLN
9197

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydane, znaczek w kolorze brązowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, na karcie pocztowej; gwarancja Falkowski, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

Fi.IIIaz3
600 PLN
9198

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze białym gładkim cienkim (nakład 200 szt.) i co rzadkie w I wydaniu z marginesem wokół znaczka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IVax2
500 PLN
9199

1942 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.VIax1
140 PLN
9200

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" i "Pocztylion", seria czarnych odbitek z unieważnionej oryginalnej matrycy, gwarancja Krawczyk.

Fi.1, 6
160 PLN
9201

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, trzy znaczki w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, skrajnie ciemny, o ostrym rysunku i żywym odcieniu oraz skrajnie jasny ze zniekształceniami rysunku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
300 PLN
9202

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1bx2
80 PLN
SOLD
9203

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze zielononiebieskim na papierze szarym gładkim średnim (nakład 232 szt.), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.1dy2
200 PLN
SOLD
9204

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze bardzo jasnozielonym, na papierze białym gładkim cienkim, na wycinku z opakowania papierosów, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2ax2
180 PLN
9205

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze białym gładkim cienkim, o jasnym odcieniu i nieostrym rysunku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2ax2
110 PLN
9206

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze lilabrązowym na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3cx2
80 PLN
SOLD
9207

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze żółtobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3eu
140 PLN
9208

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4ay1
80 PLN
SOLD
9209

1942 Poczta Wielkanocna - Wdowa II wydania, słynna "czarna wdowa" na kartce z kasownikiem okolicznościowym Tygodnia Sportu, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

Fi.5bx2
600 PLN
9210

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze fioletowoczarnym tzw. "czarna wdowa", na papierze białym gładkim cienkim, na wycinku z kasownikiem okolicznościowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5bx2
300 PLN
9211

1942 150 lecie orderu Virtuti Militari, seria fałszerstw zrobionych poprzez retusz odbitek z unieważnionej oryginalnej matrycy, gwarancja FALSUM Krawczyk.

Fi.7, 9, 11
400 PLN
9212

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, ciemny i jasny znaczek za 10 pf. z retuszowanej kliszy, gwarancje i opisy obu Schmutz.

Fi.9x1b
220 PLN
9213

1942 "Piechota w boju", czarna odbitka z unieważnionej oryginalnej matrycy znaczka, gwarancja Krawczyk.

Fi.15
80 PLN
9214

1942 odbitki autorskie - próby, komplet prac konkursowych na znaczki poczty obozowej, 27 projektów, w tym prace takich autorów jak Z.Pazda (I miejsce), M.Stępień (II i III m.) M.Puchalski i innych, trzy na dole zrealizowano jako znaczki, czerwony po lewej jako znak opłaty na karcie pocztowej, gwarancja.

Fi.15-17, Cp.6 P
2 000 PLN