The new auction will start soon

Auction 29. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9135

1940 korespondencja wywiezionych w ramach tzw. II lub III deportacji na Syberię, karta pocztowa wysłana 28.XI z miejscowości Uwarisz adresowana do Andrychowa; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


350 PLN
9136

1941 deportacje Polaków w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 28.III ze Lwowa adresowana do zakładów odzieżowych zatrudniających młodocianych w rejonie Joszkar-Oła w Marijskiej ASRR, kasownik odbiorczy Jurino Marijsk.


200 PLN
9137

1941 przejściowy obóz przesiedleńczy w Łodzi, karta pocztowa wysłana 4.IV z obozu, adresowana do Mosiny (Moschin), karta pionowo złamana.


70 PLN
9138

1941 Sachsenhausen, rzadka karta pocztowa - formularz, wysłana 21.III z obozu do Bydgoszczy, cenzura; niewielkie rozdarcie - sklejone.


300 PLN
9139

1942 (?) Mauthausen-Gusen, koperta z obozu, wysłana 5.VIII z Sankt Georg do Krakowa, cenzura; koperta w słabszym stanie zachowania, brak dużej części tylnej klapy, klejona z prawej strony u dołu; wysoka wycena katalogowa.


450 PLN
9140

1942 kompleks obozowy "Tiemłag", znaczną część więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; list wysłany 28.XI z Joszkar-Oła adresowany do miejscowości Cibiknur, cenzura, kasownik odbiorczy.


120 PLN
9141

1942 Sachsenhausen, formularz - sekretnik wysłany 21.VIII z obozu do Bydgoszczy, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
9142

1942 więzienie Krasnystaw - adres pomocniczy wysłany 29.X z Chełma do więzienia, stempelek odbiorczy "Deutsche Strafanstalt Krasnystaw".


250 PLN
SOLD
9143

1943 Sachsenhausen, formularz - sekretnik wysłany 10.4. z obozu do Sterdynia pod Sokołowem Podlaskim, cenzura H (ręcznie poprawiona na G).


200 PLN
9144

1943 Sachsenhausen, formularz - sekretnik wysłany 22.X z obozu, adresowany do Włodawy, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
9145

1943 karta pocztowa wysłana 16.I z Warszawy adresowana do więzienia karnego w Rzeszowie, ponieważ więźnia przeniesiono do ciężkiego więzienia w Nowym Wiśniczu, kartę ostemplowano 20.I w Rzeszowie i przeadresowano; przesyłki do więzień wskutek wielkich obostrzeń dotyczących przechowywania otrzymywanej korespondencji, należą do prawdziwych rzadkości.


200 PLN
9146

1943 przymusowe roboty w niemieckich firmach, Porz am Reihm - mieściły się tam m.in. zakłady Aero-Stahl Werke, które produkowały ważne podzespoły dla niemieckich samolotów myśliwskich; list wysłany 8.V z Porz, adresowany do miejscowości Hyżne; gwarancja Falkowski.


120 PLN
9147

1943 więzienie we Wronkach, list wysłany 8.II z Poznania, zwrócony do nadawcy w związku z zaostrzeniem rygoru dotyczącymi korespondencji; wśród więźniów było dużo nieletnich (do lat 18), z więzienia wysyłano transporty do obozów koncentracyjnych, głównie: Mauthausen, Gross-Rosen, Auschwitz i Ravensbruck.


250 PLN
9148

1943 Ravensbruck, obóz koncentracyjny dla kobiet, koperta wysłana 25.IV z obozu do miejscowości Kobyłka, znaczek uszkodzony (przed skasowaniem) najprawdopodobniej przez cenzurę obozową poszukującą, ukrytych informacji; stan na tle innych przesyłek z tego obozu bardzo dobry.


400 PLN
9149

1943 Dachau - Saulgau, podobóz funkcjonujący w okresie 13.IX.1943-21.IV.1945, przez obóz przeszło około 400 mężczyzn, produkowano w nim podzespoły dla rakiet V; listownik wysłany 15.XI z obozu do Łodzi; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne przebarwienia).


2 000 PLN
9150

1944 obóz pracy Potulice, dokument wystawiony 5.VI na nazwisko Marii Andrzejewskiej przebywającej w obozie, sklejony wzdłuż górnej krawędzi; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


250 PLN
9151

1944 obóz pracy Wesenberg, karta pocztowa do obozu wysłana 30.XI z Częstochowy.


50 PLN
9152

1944 przymusowe roboty w niemieckich firmach, karta pocztowa wysłana 6.XI z miejscowości Hedwigsburg, adresowana do miejscowości Bukowska Wola; cenzura; gwarancja Falkowski.


120 PLN
9153

1944 Oświęcim II - Brzezinka, listownik wysłany 15.VII z obozu adresowany do Warszawy, cenzura.


120 PLN
9154

1944 Berlin - Koepnick obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana 28.XII ze szpitala w Dortmundzie, przesłana ambulansem.


80 PLN
9155

1944 Oświęcim II - Brzezinka, listownik z pełną treścią, wysłany 27.X z obozu adresowany do Warszawy, cenzura.


120 PLN
9156

1944 Potulice (Lebrechtsdorf) obóz przejściowy, list wysłany 7.IV z Inowrocławia (Hohensalza) adresowany do obozu.


200 PLN
9157

1944 Gusen (Mauthausen), listownik wysłany 1.II z obozu, ręcznie przerabiany formularz, cenzura.


120 PLN
9158

1944 obóz pracy Laasphe - huta "Amalia", karta pocztowa wysłana 19.XII z obozu do Gorzkowic, ciekawy opis warunków pracy i życia.


70 PLN
9159

1944 Bedburg - kolejowy obóz pracy dla Polaków, karta pocztowa z obozu, wysłana 5.X do Częstochowy.


80 PLN
9160

1944 Wesenberg - obóz pracy (Gemeinschaftslager) - karta pocztowa do obozu wysłana 6.XI z Mławy (Mielau).


50 PLN
9161

1944 Majdanek - obóz koncentracyjny, karta - formularz potwierdzenia otrzymania paczki wysłany 26.1 z obozu do Zwierzyńca, cenzura, stempelki dodatkowe - w tym lubelskiego PCK, złamana w pionie, gwarancja Falkowski.


350 PLN
9162

1944 listownik Oflagu IIC (część na odpowiedź) wysłany 25.X z kolejowego obozu pracy Nied pod Frankfurtem, cenzura.


170 PLN
9163

1944 Eger - obóz pracy (W Arbeiterlager) - karta pocztowa, pisana po polsku, wysłana 31.V z obozu, adresowana do Francji, cenzury; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego; gwarancja Falkowski.


150 PLN
9164

1944 Dachau, prowizoryczna karta pocztowa wysłana 22.X.44. ze Skierniewic do obozu koncentracyjnego, znaczek jak zwykle w tego typu przesyłkach zdjęty przez cenzora, jego stempelek z podpisem po lewej, listy do obozu ze względu na zakaz ich przechowywania i warunki panujące w obozach należą do rzadkości.


600 PLN
9165

1944 Oświęcim, karta pocztowa do obozu wysłana 18.XII z miejscowości Kłomnice, przesłana ambulansem Katowice - Warszawa; zwrócona - po opatrzeniu stosownymi stempelkami - do nadawcy. Dodatkowo druga karta, adresowana do nadawcy prezentowanej przesyłki wysłana z Pruszkowa po Powstaniu Warszawskim.


800 PLN
9166

1944 obóz pracy (Arbeitseinsatzlager) w miejscowości Friedau poczta Ostaszewo powiat toruński; część fortów wokół Torunia została wykorzystana jako obozy pracy dla ludności cywilnej; latem 1944 więźniowie wykonywali prace fortyfikacyjne; karta do obozu, wysłana 15.XI z Radomia, gwarancja Falkowski.


150 PLN
9167

1944 Majdanek, obóz koncentracyjny, adres pomocniczy do paczki wysłanej 17.I przez PCK z Lublina do obozu, na odwrocie pokwitowanie odbioru z 19.I i stempelek "M.Wander"; dobry stan zachowania.


400 PLN
SOLD
9168

1944 Hamburg - Neuengamme, karta pocztowa - formularz, wysłana 30.III z obozu do Bydgoszczy; cenzura i stempelek informacyjny; doskonały stan zachowania.


400 PLN
9169

1944 Ohringen w Wirtembergii - obóz pracy przymusowej dla mieszkańców Warszawy wywiezionych jeszcze w czasie trwania Powstania; oficjalnie był to zakład wytwarzający meble, w rzeczywistości stanowił on zaledwie kamuflaż dla podziemnej fabryki samolotów.


160 PLN
9170

1944 obóz pracy Wesenberg, dość rzadka z obiegu, karta pocztowa GG do obozu, pisana przez matkę do dzieci, wysłana 27.XII ze Skierniewic.

Fi.Cp10
100 PLN
9171

1945 przymusowe roboty w niemieckich firmach, karta pocztowa z Berlina wysłana 8.I do Pruszkowa.


50 PLN
9172

1945 korespondencja deportowanych do ZSRR, widokówka wysłana 12.VI z miejscowości Borowoje (Borowskoje) w Kazachstanie, adresowana do Lwowa; wiadomość od oczekujących na powrót do kraju, fragment treści (pisownia oryginalna): "... siedzimy beznadziejnie nic nie słychać o naszej reportacji."


200 PLN
9173

1946 list wysłany przez Polską Delegację Sowiecko - Polskiej Mieszanej Komisji do spraw ewakuacji w Moskwie, adresowany do Polaków deportowanych w głąb ZSRR (północny Kazachstan).


250 PLN
9174

1956-1961 komplet 3 karnetów poczty NRD, upamiętniający pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych: Buchenwald, Ravensbruck, Sachsenhausen.


60 PLN