The new auction will start soon

Auction 29. Other

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11305

1833 dokument magistratu miejscowości Wienerisch Neustadt, dotyczący cen zboża; sucha pieczęć; efektowna całość.


50 PLN
11306

1917 znaczki wydane na cele dobroczynne przedstawiające wodzów polskich.


150 PLN
11307

1917 znaczki wydane na cele dobroczynne przedstawiające wodzów polskich z nadrukiem nowych nominałów.


100 PLN
11308

1945 (?) POLSKA Y.M.C.A. SCHRONISKO IM. BRONISŁAWA CZECHA KARPACZ, stempelek odbity na czystej widokówce.


25 PLN
SOLD
11309

1969 arkusz nalepek z okazji obchodów 25 rocznicy zdobycia Monte Cassino.


120 PLN
11310

1981 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, kartka.


12 PLN
11311

1981 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, kartka.


12 PLN
11312

1981 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, kartka.


12 PLN
11313

1981 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, kartka.


12 PLN
11314

1981 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, kartka.


12 PLN
11315

1981 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, kartka.


12 PLN
11316

1985 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11317

1985 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, kartka.


12 PLN
11318

1986 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11319

1986 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11320

1986 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11321

1986 wydawnictwo poczty konspiracyjnej KPN, koperta.


17 PLN
11322

1986 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11323

1986 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11324

1986 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11325

1986 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11326

1986 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11327

1986 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11328

1987 wydawnictwo poczty konspiracyjnej KPN, kartka.


12 PLN
11329

1987 wydawnictwo poczty konspiracyjnej KPN, kartka.


12 PLN
11330

1987 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, kartka.


12 PLN
11331

1987 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, kartka.


12 PLN
11332

1987 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, kartka.


12 PLN
11333

1988 wydawnictwo poczty konspiracyjnej KPN, kartka.


12 PLN
11334

1988 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, kartka.


12 PLN
11335

1989 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11336

1989 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11337

1989 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11338

1989 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11339

1989 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11340

1989 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11341

1989 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11342

1989 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11343

1989 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN
11344

1989 wydawnictwo poczty konspiracyjnej Solidarności, koperta.


17 PLN