The new auction will start soon

Auction 29. Polish Kingdom

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7640

1851 koperta listu zagranicznego z Warszawy, wysłanego 24.IX do Clermont-Ferrand we Francji, stemple graniczne: "AUS RUSSLAND" (Feuser 130) i "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel tranzytowy Berlin i odbiorczy francuski 30.IX, liczne adnotacje pocztowe dotyczące porta; zgrabna całość o pięknie udokumentowanym obiegu.


400 PLN
7641

1858 znaczek rosyjski za 20 kop. z trzeciego wydania o ząbkowaniu 12,5 - dość rzadki, z polskim kasownikiem numerowym 217 - Piątek (Fi.+200), świetny stan.


Mi.6 
1 200 PLN
7642

1859 koperta poczty miejskiej w Warszawie, gwarancja Schmutz.

Fi.Ck3
800 PLN
7643

1860 Królestwo Polskie, znaczek za 10 kop., odcienie jasne, z błędem - dodatkowa niebieska obwódka wokół herbu typu III, kasownik numerowy 282 - Kibarty, kilka usterek ząbkowania, ogólnie w dobrym stanie, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.1
1 800 PLN
7644

1860 znaczek w odcieniach jasnych, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.1a
Mi.1a 
400 PLN
SOLD
7645

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek, o jasnych odcieniach, ale żywych barwach, z pięknie widocznym błędem "przerwana prawa ramka" w zaawansowanym stadium, gwarancja.

Fi.1a
600 PLN
7646

1860 Królestwo Polskie - pierwszy polski znaczek o jasnych odcieniach na kopercie listu (dopisek b.pilno) wysłanego 14.XI z Płocka do Warszawy, unieważniony kasownikiem numerowym 253, ponadto miejscownik (polsko-rosyjski), a na odwrocie godzinnik 1/P (dopłata +250) i kasownik odbiorczy; list zamknięty nieuszkodzoną pieczęcią lakową; fragment tylnej części koperty został nadcięty dla lepszej ekspozycji stempli co w najmniejszym stopniu nie wpływa na obniżenie wartości; bardzo zgrabna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1a
3 500 PLN
7647

1860 znaczek z ciemnymi odcieniami kolorów ze stemplem Warszawskim, brak ząbka w narożniku prześwitka na środku i poprawiane ząbkowanie, gwarancja (z 4).

Fi.1b
300 PLN
7648

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek, o ciemnych odcieniach, skasowany kasownikiem DP - ekspedycji pocztowej na dworcu kolejowym Praga, dodatkowo co bardzo rzadkie z fragmentem miejscownika w kolorze czerwonym, w prawym górnym narożniku przyklejona niewykrojona do końca dziurka, poza tym żywe kolory i ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.1b
1 200 PLN
7649

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek, czysty, w kolorach niebieskim i karminowym o żywych i czystych odcieniach, z bardzo ciekawym błędem "pęknięta klisza draperii i owalu w miejscu dwukropka", regumowany - guma pasiasta, równomiernie spękana na całej powierzchni, ekspozycyjnie świetny znaczek, kolorowy fotoatest Krawczyk.

Fi.1b
4 200 PLN
7650

1860 (?) koperta rosyjska - orzeł z "wąskim ogonem" adresowana do Woronowic przez Niemirów.


400 PLN
7651

1860 list z Warszawy ze stemplem "Interes Rządowy" plus imienny "Majewski" do Sompolna.


60 PLN
7652

1860 koperta do korespondencji krajowej i do Rosji, ślady po podlepkach na odwrocie, ogólnie stan bardzo ładny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ck5IIy
800 PLN
7653

1863 Królestwo Polskie - list wysłany 29.IV z Rzymu adresowany do Warszawy, przewieziony drogą morską do Marsylii, a stamtąd przez Strasbourg i Akwizgran do Polski, ogarniętej Powstaniem Styczniowym; nadawca opisuje między innymi, osobiste spotkanie z papieżem Piusem IX, list kończy się zdaniem: "My tu w Rzymie ...doznaiem wszelkiego bespieczeństwa i spokoju dałby Wam Bóg, aby też i u Was tak samo było"; niezwykle ciekawy dokument o wspaniałym obiegu.


1 000 PLN
7654

1865 znaczek rosyjski za 10 kop., skasowany polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz i fragmentem stempla granicznego PR (pruskiego?) w prawym dolnym rogu, w ładnym stanie, ze zbioru wystawowego Bojanowicza.


Mi.15y 
150 PLN
7655

1865 znaczek rosyjski za 1 kop. z polskim kasownikiem ekspedycji pocztowej na dworcu Kolei Bydgoskiej - BW (Fi.+330), znaczek z prześwitką - ale tanio bez uwzgwlędnienia dopłat, kasownik bardzo wyraźnie widoczny.


Mi.12y 
120 PLN
7656

1865 znaczek rosyjski za 20 kop. - wydanie na podkładzie koloidalnym, na papierze ze znakiem wodnym 4, o ząbkowaniu 14,5x15, z polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, lekka prześwitka przy krawędzi, poza tym w ładnym stanie.


Mi.16y 
120 PLN
7657

1865 znaczek rosyjski za 20 kop. - wydanie na podkładzie koloidalnym, na papierze ze znakiem wodnym 4, o ząbkowaniu 14,5x15, skasowany rzadkim polskim kasownikiem numerowym 63 - Parczew (Fi.+250).


Mi.16y 
300 PLN
7658

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 247 - Lipno (Fi.+250), słabsze ząbkowanie na dole.


Mi.21x 
150 PLN
7659

1866 trzy znaczki rosyjskie za 1 kop. na wycinku użytkowym, z polskim kasownikiem ambulansu DB 2 - Droga Bydgoska - bardzo rzadkim, znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich.


Mi.12y 
800 PLN
SOLD
7660

1868 Królestwo Polskie - list do Berlina, nadany 9.II w ekspedycji pocztowej na dworcu kolejowym w Warszawie, opłacony znaczkami rosyjskim za 1, 3 i 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5x15; znaczki unieważniono kasownikiem "BW" (Fischer +3300.-), dodatkowo stemple: "Ekspedycya Poczt Dworzec Warszawa" (Fischer +1000.-), stempelek o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę FRANCO, oraz odbiorczy z 13.2; poza przebarwieniem od pieczęci lakowej całość kompletna i dobrze zachowana, gwarancja i opis Mikulski.


Mi.18x, 19x, 21x&nbs
2 000 PLN
7661

1870 Królestwo Polskie - błędnodruk - znaczek za 3 kop. z poddrukiem 5-cio kopiejkówki na całej stronie adresowej listu do Paryża, atrakcyjne i rzadkie kasowniki: Ekspedycya Poczt Dworzec Warszawa (Fischer +1000), kolejowy - "BW" (Fischer +500), pruski okrągły stempel ambulansowy: "AUS RUSSLAND uber EISENB. POST-BUR.XI/ FRANCO", (Feuser +150 DM), a także polski FRANCO, pruski P.D. oraz francuski odbiorczy. Wyjątkowy walor w pięknym stanie zachowania - na karcie wystawowej z powodzeniem może zastąpić list.


Mi.19xF, 20x, 21x&nb
900 PLN
7662

1870 po, carski znak opłaty wekslowej za 2,50 rubla, na umowy od 300 do 900 rubli, używany na ziemiach polskich.


60 PLN
7663

1871 Królestwo Polskie - list z Szydłowca do Warszawy opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5x15, znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 151 - Szydłowiec, obok rzadki w Polsce dwuwierszowy miejscownik typu 4/XIII według S.V. Prigary, na odwrocie dwujęzyczny stempel odbiorczy Warszawy, zwraca uwagę piękny stan dokumentu i treść w języku hebrajskim.


Mi.21x 
800 PLN
7664

1881 makulatura - wadliwie przycięta karta pocztowa, wysłana 26(15).I z Warszawy do Hamburga; bardzo ciekawy i rzadko spotykany walor, ponieważ kontrola jakości była wtedy niezwykle dokładna i wychwytywała wszelkiego rodzaju usterki.


Mi.P5 
120 PLN
7665

1888 Królestwo Polskie - rosyjska całostka z Nowego Dworu przesłana 4.VIII (23.VII) ambulansem, adresowana do Warszawy, stempel odbiorczy i okrągły godzinnik (grażdanka), karta z suchym tłoczeniem adresu nadawcy.


Mi.P7 
100 PLN
7666

1901 Królestwo Polskie - list wysłany 6.III z Monachium adresowany do Aleksandrowa Pogranicznego, omyłkowo skierowany do Aleksandrii w Egipcie (13.III), przesłany dalej do Aleksandrii w Rumunii (23.III), a stamtąd zwrócony do Monachium (26.III); niespotykany, egzotyczny obieg pocztowy.


200 PLN
7667

1960 100-lecie pierwszego polskiego znaczka pocztowego, zestaw 5 efektownych, okolicznościowych kopert.


50 PLN
7668

1960 Poczta Harcerska w Rzeszowie, zorganizowana z okazji 100-lecia polskiego znaczka pocztowego, list ofrankowany dodatkowo okolicznościowymi winietkami.


50 PLN