Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
8829

Mi.P224 

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, wysłana 20.XI z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól).

30 PLN
8830

Mi.519 

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.III z miejscowości Neusalz (Nowa Sól).

10 PLN
8831

Mi.PP127 C29/02 

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, skasowana okolicznościowo 29.VII we Wrocławiu adresowana do Ostrowa.

60 PLN
8832

Mi.656, 657 

1938 Ziemie Zachodnie, list polecony wysłany z Hanoweru do Wrocławia, znaczki nie zostały skasowane w urzędzie nadawczym, unieważnione je specjalnym stemplem 3.V w urzędzie Wrocław 5, bardzo ciekawa, dekoracyjna całość; dodatkowo spis urzędów, w których stosowano poobne stemple.

200 PLN
8833

1939 Ziemie Zachodnie, karta w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu, adresowana do Rybnika.

60 PLN
8834

Mi.P274/06 

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, 26.II skasowana okolicznościowo we Wrocławiu (stemplem z zaznaczonym konturem Śląska), przesłana do Gliwic.

30 PLN
8835

1940 list z ZSRR 21.5.40 do Piotrkowa Trybunalskiego, cenzury.

100 PLN
8836

Mi.746, 515, 519&nbs

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony wysłany 7.X z Grodźca do Zalesia Bialskiego, kasownik odbiorczy Biała Podlaska i rzadko spotykany na terenie Generalnego Gubernatorstwa stempelek cenzury ZENSIERT, dekoracyjna całość.

250 PLN
8837

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z Sierszy, bardzo rzadko spotykany walor filatelistyczny. Podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro!

600 PLN
8838

Mi.747, 512, 518&nbs

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony, wysłany 25.IX z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy.

100 PLN
8839

Mi.515, 518 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy - list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy adresowany do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.

40 PLN
8840

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.II z biura burmistrza Poznania adresowana do sądu w miejscowości Tuczna; frankatura mechaniczna; niewielki ubytek i załamanie na froncie.

45 PLN
8841

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - listownik z Oflagu IIA wysłany 28.X do miejscowości Monasterzyska, cenzura.

150 PLN
8842

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - karta wysłana 10.I ze Stalagu XIB do Grodna; słaby stan zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.

60 PLN
8843

1940 kartka z Wrześni do Szwajcarii ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.

60 PLN
8844

Mi.751 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, znaczek przedstawiający Dwór Artusa w Gdańsku, naklejony na kartę, ostemplowany okolicznościowo 12.I w Bydgoszczy (Bromberg); na stemplu przedstawiono czołg w natarciu.

20 PLN
8845

Mi.519 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 29.V z Bielska do Krosna.

20 PLN
8846

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list urzędowy zwolniony od opłaty pocztowej, wysłany 10.VII z Briesen (Wąbrzeźno) adresowany do Gross Radowisk (Wielkie Radowiska).

20 PLN
8847

Mi.783A 

1941 obszary anektowane przez Litwę, Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka, list zagraniczny, wysłany 22.I z Wilna do Wetzlar w Niemczech, zalepka i stempelki cenzury; list reprodukowany i opisany w Filateliście 11/2005.

270 PLN
SOLD
8848

Mi.P5b/04 

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine" - ilustrowana karta pocztowa wydania przedrukowego na papierze żółtym, ostemplowana okolicznościowo 11.I w Równem.

60 PLN
8849

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.IV z biura burmistrza Poznania do Berlina; wyraźna odbitka frankatury mechanicznej; dekoracyjna całość.

70 PLN
8850
Fi.OkN1-18
Mi.1-18 

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", skrócona seria (bez dwóch ostatnich wartości) na kopertach ostemplowana 3.III w Rydze.

35 PLN
SOLD
8851

Mi.P299I 

1942 Ziemie Północne, karta pocztowa wysłana 11.VII ze Szczecina adresowana do Kielc, ładnie odbity wirnik Czerwonego Krzyża.

50 PLN
8852

Mi.788 

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 1.VI ze Zgierza do Kalisza, ciekawy prowizoryczny kasownik.

50 PLN
8853

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 23.VII z Inowrocławia (Hohensalza) adresowany do pani M.Dąbrowskiej w Warszawie.

40 PLN
8854

Mi.838, 842, 843&nbs

1943 Ziemie Zachodnie, list pobraniowy, wysłany 24.VII z Wrocławia do Włocławka (Leslau), kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość.

40 PLN
8855

Mi.844-849 

1943 Obszary anektowane przez Niemcy - seria urodzinowa A.Hitlera skasowana na kopercie miejscowego listu poleconego, wysłanego 20.IV w Płocku (Schrottersburg).

50 PLN
8856

Mi.829 

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, znaczek na formularzu poczty polowej, ostemplowany okolicznościowo 10.I z okazji Dnia Znaczka w Katowicach.

25 PLN
8857

1943 list polecony z Równego Wołyńskiego do Berlina.

80 PLN
8858
Fi.AnNCp9

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, okręg Białystok, karta pocztowa, wysłana 20.IV z Grodna do miejscowości Mońki.

35 PLN
8859
Fi.OkN34, 40
Mi.14, 20 

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", urzędowy list polecony, frankowany m.in. rzadkim znaczkiem wydania z 1942 roku, wysłany 6.X z Łucka do Poznania, stempelki i zalepka cenzury na odwrocie; kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN
8860
Fi.OkNCp2
Mi.P2 

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", karta pocztowa wydania przedrukowego.

30 PLN
8861

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, miejscowy list urzędowy wysłany 4.IV w Łodzi (Litzmannstadt).

20 PLN
8862

Mi.864, 866-868 

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, ładnie frankowany miejscowy list polecony wysłany 21.III w Płocku (Schrottersburg).

30 PLN
8863

Mi.781, 881, 884&nbs

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony wysłany 21.IV z Łodzi adresowany do Lipawy (Kurlandia); zwrócony do nadawcy; dekoracyjna całość o ładnym obiegu pocztowym.

150 PLN
8864

Mi.785 

1944 Ziemie Północne, widokówka ostemplowana okolicznościowo i wysłana 12.VII z Elbląga (Elbing).

30 PLN
8865

1944 list z Pfeilstätt przez Wieluń do Szwajcarii, zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej, na odwrocie stempel odbiorczy.

120 PLN
8866


1944 fałszerstwo FP - amerykańskiego fałszerstwa propagandowego, ze zniekształconą podobizną Hitlera, w ciętym czworobloku naklejonym w narożnikach na czarny hawid - ciekawostka z czasów II wojny.

180 PLN
SOLD