Page:
Government-in-Excile editions
Poz# Features Catalog Description Actual price
8812
Fi.338A-U
Mi.360-A379 

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

250 PLN
8813
Fi.A338
Mi.360 

1942 1 Rocznica wznowienia Poczty Polskiej, znaczki na specjalnej pamiątkowej karcie, skasowane 15.XII w agencji pocztowej Marynarki Wojennej odmiana stempela bez numeru agencji.

120 PLN
SOLD
8814
Fi.A338, D338
Mi.360, 363 

1942 list polecony nadany 7.XI w pocztowej agencji pokładowej nr.12 (niszczyciel ORP Burza), cenzura, dodatkowy stempelek RECEIVED FROM H.M.SHIPS.

260 PLN
8815
Fi.338 A-H
Mi.360-67 

1943 seria pierwszego wydania na wycinku z listu.

50 PLN
8816
Fi.338 A-H
Mi.360-67 

1943 seria pierwszego wydania stemplowana grzecznościowo kasownikiem ORP Skół.

60 PLN
8817
Fi.338 I-O
Mi.368-75 

1943 seria drugiego wydania stemplowana na grzecznościowym liście poleconym ze stemplem angielskiej cenzury.

70 PLN
8818
Fi.338 I-O
Mi.368-75 

1943 seria drugiego wydania stemplowana grzecznościowo kasownikiem ORP Dragon.

60 PLN
8819
Fi.338I-O
Mi.368-75 

1943 seria drugiego wydania na poleconym liście z pierwszego dnia obiegu (FDC), stempel cenzury.

200 PLN
8820
Fi.A-H338
Mi.360-67 

1943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN
8821
Fi.I-O338
Mi.368-75 

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

35 PLN
8822
Fi.J338, K338
Mi.369, 370 

1944 karta pocztowa z oryginalnego obiegu, nadana w kwietniu w agencji pokładowej nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"), cenzura brytyjska; nieznaczne przefrankowanie (35 zamiast 30 gr) wynikło prawdopodobnie z braku znaczków o odpowiednich nominałach.

260 PLN
8823
Fi.P-T338
Mi.376-379 

1944 Zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na poleconej kopercie 12.VIII w agencji pokładowej (nr.27) okrętu podwodnego ORP "Wilk", adresowana do Londynu, kasownik odbiorczy Polska Poczta Polowa 18.VIII.

220 PLN
8824
Fi.P-T338
Mi.376-379 

1944 Zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana 27.VI w pierwszym dniu obiegu na kopercie listu poleconego (Fischer 350,-).

250 PLN
SOLD
8825
Fi.P-T338
Mi.376-79 

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

170 PLN
8826
Fi.A-D338, F338
Mi.360-363, 365 

1945 Polska Marynarka Handlowa, list polecony nadany w agencji pocztowej na polskim statku, adresowany do Chicago, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym, dodatkowo pieczęci agencyjne z orłem, stemple odbiorcze Nowy Jork 9.I, Chicago 11 i 12.I, zalepka cenzury amerykańskiej; unikalna całość.

1 200 PLN
8827
Fi.U338
Mi.A379 

1945 Wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach Warszawy, znaczek na kopercie skasowany 3.II w pierwszym dniu obiegu w agencji pokładowej (nr. 25)okrętu podwodnego ORP "Sokół".

35 PLN
8828
Fi.U338
Mi.A379 

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

20 PLN
SOLD