Page:
Pre-stamp period
Poz# Features Catalog Description Actual price
7575

1793 list z tekstem z Konitz (Chojnice) na papierze czerpanym ze znakiem wodnym (wzór graficzny i literowy) z okresu przedstemplowego.

350 PLN
7576

1794 Insurekcja Kościuszkowska, BILET SKARBOWY Na Cztery Złote Polskie, stan bardzo dobry.

200 PLN
7577

1807 Grande Armee, list z Kwidzynia (Marinwerder) 15.VII.1807 do Freystadtu, częściowo zbutwiały front listu.

700 PLN
7578

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list wysłany 6.VII w przeddzień powstania Księstwa Warszawskiego, które Napoleon powołał do życia w wyniku traktatu pokojowego w Tylży zawartego po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Frydlandem 14.VI; pięć dni później wprowadzono zawieszenie broni (19.VI), a traktat podpisano w dniach 7-9.VII. List z "pola walki", napisany 6.VII przez żołnierza (czy raczej oficera) 5 korpusu marszałka Lannesa, adresowany do Francji; bardzo ciekawa treść, mówiąca między innymi o wzięciu do niewoli pułkownika kozaków w okolicach miejscowości Visokie (Wysokie Mazowieckie), który protestował, mówiąc coś o zawieszeniu broni, ale dla pewności odesłaliśmy go na tyły, oficjalne potwierdzenie wiadomości o zawieszeniu broni nadeszło później, w związku z czym wycofaliśmy się za Narew. Czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 31 GRANDE ARMEE, na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, wspaniały, historyczny dokument w idealnym stanie zachowania.

2 500 PLN
7579

1820 list z Płocka wysłany 22.X adresowany do Brodnicy; adnotacja zwalniająca z opłaty pocztowej "Służba Rząd Cywil".

70 PLN
7580

1825 po, list wysłany 6.VII z miejscowości Strzellno (Strzelno), adresowany do Poznania, na odwrocie sucho tłoczona pieczęć urzędowa.

45 PLN
7581

1825 list wysłany 2.VIII z miejscowości Gollub (Golub), data i nazwa miejscowości wpisane ręcznie, adresowany do Strasburga (Brodnica).

30 PLN
7582

1825 po, list wysłany 27.VIII z miejscowości Fiddichow (Widuchowa), adresowany do Szczecina, na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć urzędowa.

30 PLN
7583

1827 list wysłany 17.X z miejscowości Gorchen (Miejska Górka), adresowany do Fraustadt (Wschowa), czerwony atramentem oznaczona wysokość porta "2"; na odwrocie pieczęć lakowa.

50 PLN
7584

1827 list z tekstem z Konitz na papierze czerpanym ze znakiem wodnym (wzór lilijka).

100 PLN
7585

1830 po, "K:K:ABSATZ/POST AMT/TARNOW" lakowa pieczęć pocztowa z godłem, wyjątkowo dobrze zachowana, na odwrocie listu urzędowego (treść wycięto. dzięki czemu pieczęć pozostała nienaruszona). Pod skrzydełkiem listu druga pieczęć w stanie idealnym; dodatkowo lakowa pieczęć urzędowa: "TARNOVIENSIS ...IGILLUM OFFI... DEPOSITORIUM C:R: FORI NOBIL" w nienagannym stanie. Bardzo ciekawy i rzadki dokument pocztowy.

250 PLN
7586

1830 około, list (koszulka) z Płocka wysłany 20.III adresowany do Brodnicy, liczne adnotacje dotyczące wysokości opłat; na odwrocie słabo zachowane urzędowe pieczęcie lakowe Królestwa Polskiego; dekoracyjny walor w rzeczywistości prezentujący się znacznie korzystniej niż na prezentowanej ilustracji.

120 PLN
7587

1830 ? obwoluta listu z Włocławka ze stemplem Interes Rządowy, koperta użyta zwrotnie, na odwrocie list z Sieradza do nadawcy we Włocławku.

75 PLN
7588

1833 list z Włoszczowej wysłany 18.XI adresowany do Kielc, jednowierszowy stempel nadawczy w ramce odbity w czarnym kolorze, przekreślony adres.

120 PLN
7589

1834 list z pełną treścią, wysłany 2.V z Bydgoszczy (Bromberg) - ciekawy "nerkowy" stempelek nadawczy, na odwrocie pieczęć urzędowa.

50 PLN
7590

1838 list z pełną treścią, wysłany 7.IX z Gostynia (Gostyn) adresowany do Rawicza, stempelek listonosza "SARG", na odwrocie oznaczenie wysokości porta 1 1/2 i pieczęć urzędowa.

40 PLN
7591

1839 niebieski kasownik - Tarnów - na liście wysłanym 20.III do Lwowa, na odwrocie ładnie odbity kasownik odbiorczy, adnotacje pocztowe, gwarancja Adamczyk.

100 PLN
7592

1840 około list z Berlina do Grünenbergu z adnotacją "Militaria", stempel odbiorczy, cięcie po archiwizacji.

45 PLN
7593

1840 około list z Berlina do Grünenbergu z adnotacją "Militaria", cięcie po archiwizacji.

40 PLN
7594

1840 list z Breslau (Wrocław) do Grünenbergu z adnotacją "Milit.", stempel odbiorczy, cięcie po archiwizacji, piękna czytelna pieczęć lakowa.

50 PLN
7595

1840 list z Königsbergu (stempel poczty polowej 2 typ II) z tekstem z adnotacją "Militaria", stempel zabezpieczający rewers.

120 PLN
7596

1842-1859 zestaw 5 listów pruskich z obszaru Polski.

50 PLN
7597

1844 list z pełną treścią, wysłany z 21.III Lądku (Landeck), adresowany do Nowej Rudy (Neurode), czerwonym atramentem wpisana wysokość porta - 2, na odwrocie efektowna, świetnie zachowana pieczęć lakowa.

50 PLN
7598

1845 list z Kalisza wysłany 28.X, adresowany do Soczewki, kasownik z ozdobnikiem (odmiana "K z kreską"), najwcześniejsza znana data użycia (!) - literatura podaje rok 1849; adnotacja pocztowa o wysokości opłaty 16 1/2; list prywatny z pełną treścią, pochodzi ze zbiorów M.A.Bojanowicza, opatrzony jego faksymile.

300 PLN
7599

1846 list - druk wysłany 12.X z Wiśnicza (Wisznicz) adresowany do Wieruszyc, na odwrocie kasownik tranzytowy Gdów 13.X.

100 PLN
7600

1849 list wysłany 7.II z Pilzna adresowany do Tarnowa, na odwrocie kasownik odbiorczy.

25 PLN
7601

1850 list z Sucznna ?

40 PLN
7602

1856-1879 zestaw 10 listów pruskich z obszaru Polski.

50 PLN
SOLD
7603

1856 list z pełną treścią, wysłany 4.VII z Miłosławia (Miloslaw) adresowany do Meiningen w Saksonii, na odwrocie pieczęć lakowa i kasowniki: tranzytowy Eisenach i odbiorczy.

50 PLN
7604

1858 list z pełną treścią, wysłany 14.IX z Paczkowa (Patskchau), adresowany do Nowej Rudy (Neurode) na odwrocie pieczęć lakowa i kasownik odbiorczy.

30 PLN
7605

1862 potwierdzenie nadania (recepis) listu pieniężnego o wartości 500 florenów, wysłanego z Tarnowa.

50 PLN
7606

1863 około, list z Rypina wysłany 17.XI, stempel rosyjsko - polski, data wpisana ręcznie.

30 PLN
7607

1864 list z Brodów do Francji.

60 PLN
7608

1866 list polecony wysłany 9.III ze Strasburga (Brodnica) adresowany do Pr.Stargard (Starogard Gdański), kasownik odbiorczy 10.III na froncie i na odwrocie, dodatkowo stempelek listonosza FALKOWSKI.

180 PLN
7609

1867 około, list z Włocławka wysłany 2.II, rosyjsko-polski stempel nadawczy; pieczątka zwalniająca z opłaty pocztowej "Interes Rządowy".

30 PLN
7610

1867 list z pełną treścią wysłany 14.VI z Wrześni (Wreschen) przez Miłosław (Miloslaw) do Czeszewa; niebieskozielony stempelek listonosza MULLER; na odwrocie kasownik odbiorczy.

50 PLN
7611

1875 Toruń - stempel nadawczy w formie podkowy !!! - list urzędowy wysłany 18.VI do Chojnic (Conitz), kasownik odbiorczy na odwrocie; słabszy stan zachowania. Stemple tego typu należą do najrzadziej stosowanych na ziemiach polskich.

200 PLN