The auction will start on 14.04.2023

Auction 28. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4061

1914 Białystok, próba znaczka opłaty doręczeniowej, próbnie stemplowana, bardzo rzadkie, fotoatest Mikulski.


3 500 PLN
4062

1914 Białystok, próba znaczka opłaty doręczeniowej, bardzo rzadkie, gwarancja Mikulski.


3 500 PLN
4063

1915 Warszawa, nadużycia form, znaczki cięte bez tła w kolorach zielonym i czerwonym

Fi.1-2 P
40 PLN
4064

1915 Warszawa, nadużycie formy, próba z dużego kamienia, zielona na piaskowym tle, cięta, niegumowana.

Fi.1P
40 PLN
4065

1915 Warszawa "Orzeł", rzadki znaczek pierwszego wydania drukowany farbą anilinową (Mi.75 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2j
Mi.2b 
150 PLN
4066

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości w kolorze czerwonolila, znaczek z prześwitką na marginesie, ale co rzadkie, o pięknym klarownym nadruku, doskonałym dla celów porównawczych i ekspozycyjnych, gwarancja.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
120 PLN
4067

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 22.XII, na odwrocie znaczek poczty miejskiej wydania przedrukowego, unieważniony stempelkiem z syreną.

Fi.7
Mi.8 
120 PLN
4068

1915 Warszawa, czworobloki znaczków nie wprowadzonych do obiegu, znaczki za 10 gr. nierównomiernie nałożona guma i pęknięcia ząbkowania wzdłuż marginesów, gwarancja Schmutz.

Fi.I-II
2 400 PLN
4069

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.IIb
300 PLN
4070

1916 Częstochowa, list miejscowy, przesłany 11.II, stempelki: poczty miejskiej i określający wysokość opłaty 10 (fenigów).

Fi.1c
200 PLN
4071

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), gwarancja.

Fi.1-2
200 PLN
4072

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130euro), gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
200 PLN
4073

1916 Częstochowa, druki przesyłane miejscowo 14.IX, doręczone 16.IX, datownik poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
150 PLN
4074

1916 Łódź, karta pocztowa wysłana 23.II z Warszawy, wyraźna odbitka stempla doręczeniowego Straży Pożarnej w kolorze lila, cenzura, stempelek nadawcy; efektowna całość w idealnym stanie zachowania.

Fi.2b
1 300 PLN
4075

1916 Zawiercie, znaczek z nadrukiem kontrolnym, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.2
1 950 PLN
4076

1916 Sosnowiec, seria kasowana z błędami w znaczku za 3 kop. "uszkodzone litery STO po prawej stronie", w znaczku za 10 kop. "biała kreska przecinająca rysunek na ukos", gwarancja Schmutz, Franz i.

Fi.3-4B
1 000 PLN
4077

1916 Sosnowiec, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie (Mi.280 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
260 PLN
SOLD
4078

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
140 PLN
4079

1916 Sosnowiec, seria czysta w pięknym stanie (Mi.200 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
320 PLN
4080

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2Ib na wycinku (Mi.55 euro), gwarancja.

Fi.5
80 PLN
4081

1916 Sosnowiec, herb miasta w nietypowej parce tete-beche, z przeperforowanym w wymiarze znaczka marginesem, w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5
600 PLN
4082

1916 Sosnowiec, herb miasta, trójblok zawierający obie kombinacje parek tete-beche w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5
600 PLN
4083

1916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu przekazu pieniężnego wysłane 27.V, opłatę za przesyłkę (5 fen) pokrywał odbiorca, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

Fi.10
200 PLN
4084

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 14.VIII, opłatę za przesyłkę (8 fen) pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr); zwraca uwagę prowizoryczny, beznominałowy stempelek "Pfennig Porto" z wpisaną wysokością opłaty.

Fi.10
150 PLN
4085

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 6.X, opłatę za przesyłkę (8 fen) pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

Fi.10
250 PLN
4086

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 13.IX, opłatę za przesyłkę (8 fen) pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

Fi.10
170 PLN
4087

1916 Warszawa, list miejscowy, przesłany 1.III, doręczenie opłacono znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.10
100 PLN
4088

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy, wysłany 19.VIII, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek prowizoryczny "Pfennig Porto" stosowany w okresach przejściowych (z wpisaną wartością 8) - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie - 6 gr.

Fi.10
220 PLN
4089

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich wysłany 5.VII, opłatę za przesyłkę (5 fen) pokrywał adresat, pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie (6 gr).

Fi.10
180 PLN
4090

1916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu pieniędzy, przesłane miejscowo 13.V; przesyłkę doręczono następnego dnia, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr., unieważniony kasownikiem z syrenką.

Fi.10
80 PLN
4091

1916 Warszawa, kartka z Łodzi ze stemplem cenzury wojskowej i znaczkiem opłaty doręczeniowej.


40 PLN
4092

1916 Warszawa, seria ząbkowanych znaczków nie wprowadzonych do obiegu w czworoblokach,

Fi.III-VIB
950 PLN
4093

1916 Warszawa, rzadka próba znaczka za 10 gr. na papierze grubym żółtym niegumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.V P
700 PLN
4094

1916 Warszawa, próba znaczka za 10 gr. na papierze białym zwykłym niegumowanym, bez tła, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.V P
500 PLN
4095

1916 Warszawa, marginesowa cięta seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu, w pięknym stanie (Mi. 200 euro).

Fi.III-VIA
Mi.III-VIC 
280 PLN
4096

1916 Warszawa, ząbkowana seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu, (Mi. 240 euro).

Fi.III-VIB
Mi.III-VIA 
320 PLN
4097

1917 Przedbórz, czworoblok prób w kolorze ceglastym, gwarancja Krawczyk.

Fi.1B P1
1 000 PLN
4098

1917 Przedbórz, druk wysłany 21.I z Warszawy, znaczek doręczeniowy poczty miejskiej; cenzura, gwarancja.

Fi.1B
Mi.1A 
400 PLN
4099

1917 Przedbórz - list polecony wysłany 22.XII z Warszawy; fakt doręczenia udokumentowano znaczkami I wydania (opłata 6 groszy), znaczki unieważniono 29.XII; cenzura; gwarancja.

Fi.1-2B
Mi.1-2A 
700 PLN
4100

1917 Przedbórz, znaczek za 2 gr. z pionowym i poziomym pustopolmami międzysektorowymi, gwarancja Schmutz.

Fi.1B
Mi.1A 
400 PLN