The auction will start on 17.06.2022

Auction 28. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3937

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria kasowana na wycinkach, rzadka, w bardzo ładnym stanie.

Fi.1-2
600 PLN
3938

1914 Orzeł - wydanie NKN, 3/4 arkusza znaczka za 5 h. z poz.2/16, bez gumy, z wieloma usterkami druku charakterystycznymi dla poszczególnych pozycji, świetny materiał badawczy w przystępnej cenie.

Fi.1
480 PLN
3939

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, maleńkie ślady na gumie nawet nie po podlepce, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
170 PLN
3940

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
170 PLN
3941

1914 cięty znaczek wydania NKN, gwarancja Mikstein.

Fi.2nz
240 PLN
3942

1914 kartka flotylli wiślanej K.u.K. Weichseltransportlinienkommando, nadana z Bielska 12.XI.14, gwarancja Korszeń.


1 000 PLN
3943

1914 kartka z Wiednia do Żurawicy koło Przemyśla zwrócona z powodu II oblężenia ze stemplem Derzeit nicht zustellbar / zurück.


250 PLN
3944

1914 kartka poczty polowej Feldzug 1914 z wizerunkiem cesarza Wilhelma II


80 PLN
3945

1914 kartka z Krakowa ze szpitala wojskowego grupa chirurgów prof. Rutkowskiego obsługująca Polskie Legiony.


300 PLN
3946

1914 austriacki stempel kamuflażowy "IX/72" (Tarnobrzeg) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 21.VIII do Franzen w Austrii.


150 PLN
3947

1914 rosyjski stempel kamuflażowy Warszawa - typ IIb według Gryżewskiego, stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich, podobne rosyjskie ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane; karta pocztowa wysłana z Warszawy 21.IX do Holandii, cenzura rosyjska i odbiorczy stempelek poczty holenderskiej.


300 PLN
3948

1914 rosyjski stempel kamuflażowy stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich, podobne rosyjskie ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane; karta pocztowa wysłana 13.IX z niezidentyfikowanej miejscowości adresowana do majątku w Skłotach.


700 PLN
3949

1914 list adresowany do żołnierza (oficera ?) służącego w jednostce Gwardii w Piotrogrodzie, kasownik odbiorczy 22.IV na odwrocie.


50 PLN
3950

1914 stempel kamuflażowy "IX/839" Zabierzów - stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 18.XI do Wiednia.


Mi.142 
150 PLN
3951

1914 nalepka dobroczynna Legionów.


240 PLN
3952

1914 austriacki stempel kamuflażowy "IX/379" (Kruszelnica) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, strona adresowa listownika poczty polowej.


40 PLN
3953

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, lekko matowa guma, poza tym w bardzo ładnym stanie, stare sygnatury.

Fi. 1-2
220 PLN
3954

1915 karta z Dąbrowy 1.VIII.1915 z do Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, stempel formacyjny Departament Wojskowy Dąbrowa Biuro Werbunkowe, stempel cenzury z Dąbrowy.


45 PLN
3955

1915 karta z obozu w Kętach 30.VI.15, ze stemplem cenzury i K.U.K. PLATZKOMMANDO I BRYGADE.


45 PLN
3956

1915 kartka z FELDPOSTAMT 355 2.XI.15, stempel formacyjny 3 batalionu 2 Pułku Legionów Polskich.


40 PLN
3957

1915 Fliegerpost Przemyśl / 13739, różowa kartka ze stemplem lotniczym 7 i stemplem kontrolnym IV.


200 PLN
3958

1915 Fliegerpost Przemyśl / 10662, szaroniebieska kartka ze stemplem lotniczym 4 i stemplem kontrolnym IV.


250 PLN
3959

1915 Fliegerpost Przemyśl / 10643, zielona kartka ze stemplem lotniczym 4 i stemplem kontrolnym IV.


250 PLN
3960

1915 Legiony Polskie - podwójna karta wysłana 24.III z Wiednia do Biura Werbunkowego Legionów w Oświęcimiu.


50 PLN
3961

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 21.VIII z urzędu etapowego w Piotrkowie przez podoficera IV pułku piechoty Legionów, cenzury.


100 PLN
3962

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 11.VII z Domu Rekonwalescenta Legionów w Krynicy adresowana na pocztę polową 355, stempelek formacyjny, cenzura.


70 PLN
3963

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 22.X z Nowego Targu, adresowana do Stacji Zbornej Legionów w Morawskiej Ostrawie, cenzura.


30 PLN
3964

1915 Legiony Polskie - "IV. Kompania/ Legionu polskiego/ we Wiedniu." widokówka napisana 23.I, wysłana 29.I z urzędu pocztowego Wien 12; prezentowana unikalna całość, opisana w podręczniku Berka, pochodzi ze słynnego zbioru Władysława Ratha.


600 PLN
3965

1915 kartka z Polskiego Komitetu Ratunkowego w Morawskiej Ostrawie z cenzurami wojskowymi.


35 PLN
SOLD
3966

1915 kartka legionowa strzelców zwolniona od opłaty 29.XI.15, stempel cenzury wojskowej w Samborze, nadawca NKN Departament wojskowy Delegatura pow. w Samborze.


160 PLN
3967

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 14.X z Krakowa, adresowana do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura.


30 PLN
3968

1915 (?) karta pocztowa z obozu jenieckiego Holzminden w Niemczach, pisana po francusku, adresowana do Witebska; cenzury.


30 PLN
3969

1915 formularz wysłany 21.IV za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 77 Dywizji Zapasowej, adresowany do Berlina.


30 PLN
3970

1915 obiegowe znaczki rosyjskie za 3 i 7 kop. na wycinku, z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa typ Ia według Gryżewskiego.


Mi.65, 68 
120 PLN
3971

1915 znaczek rosyjski z Piortem I, za 4 kop., z utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa, typ IIb według Gryżewskiego.


Mi.82 
100 PLN
3972

1915 rosyjska ofensywa w Galicji, najdalszy zasięg wojska rosyjskie osiągnęły w kwietniu 1915 roku, bardzo rzadka przesyłka frontowa - stempel "Z Armii Czynnej", z tego właśnie okresu, na karcie z widokiem Giewontu, stemple nadawczy zapasowej poczty polowej z 10.4.15 i odbiorczy z Carskiego Sieła z 26.4 15, 2 maja ruszyła kontrofensywa wojsk austriackich, gwarancja Korszeń.


900 PLN
3973

1916 list z FELDPOSTAMT 355 12.V.16, stempel formacyjny Oddziału Telegraficznego II Brygady Legionów Polskich.


40 PLN
3974

1916 kartka poczty polowej z Ołomuńca ze stemplem miejscowej cenzury i stemplem "DESINFIZIERT".


50 PLN
3975

1916 kartka z Legionu Ukraińskiego - Feldpostamt 182 18.X.16.


1 000 PLN
3976

1916 formularz wysłany 28.VII ze szpitala fortecznego nr.8 w Krakowie za pośrednictwem poczty polowej 186, adresowany do jednostki na pocztę polową 96; zwrócony do nadawcy.


120 PLN